Úvod / SK SaPA / O nás / Organizačná štruktúra
Organizačná štruktúra

Na plnenie legislatívne určených úloh má komora zriadených 55 regionálnych komôr, ktoré sú riadené centrálne zo sídla komory.

Komora má zriadené zriadených 18 odborných sekcií podľa jednotlivých odborov, v ktorých je účasť členov dobrovoľná a bezplatná. Člen komory - môže byť združený v ľubovolnom počte odborných sekcií. Zoznam odborných sekcií, ako aj kontakty na jednotlivých predsedov, sú dostupné v časti Odborné sekcie.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri