Distribúcia dotazníkov

Distribúcia dotazníkov prostredníctvom stránky na sociálnej sieti Facebook "Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia"

V prípade záujmu o distribúciu online dotazníka zo strany študenta ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie je potrebné zaslať na adresu
j.jankovicova@sksapa.sk

- presný názov práce, elektronický link na dotazník, text s oslovením pre respondentov

(pozn.: distribúcia dotazníkov cez e-portal komory nie je možná)