Kredity

Kredit je jednotka určená na hodnotenie sústavného vzdelávania.
Kritériom hodnotenia sústavného vzdelávania je dosiahnutie určeného počtu kreditov.

Sestra a pôrodná asistentka je povinná za päť ročné hodnotiace obdobie získať 50 kreditov.

Prideľovanie kreditov za absolvovanie jednotlivých aktivít sústavného vzdelávania v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.


Prehlad o pocte pridelenych kreditov podla Vyhlasky MZ SR c. 74_2019 Z.pdf