Úvod / Vzdelávanie / Čo je sústavné vzdelávanie / Kredity
Kredity
Kredit je jednotka určená na hodnotenie sústavného vzdelávania.
 
Kritériom písomného hodnotenia sústavného vzdelávania je dosiahnutie určitého počtu kreditov.

Sestra a pôrodná asistentka je povinná za 5-ročné hodnotiace obdobie získať 100 kreditov, z čoho 50 kreditov za vykonávanie praxe sestry alebo pôrodnej asistentky najmenej počas štyroch rokov z piatich a samoštúdium (nemerateľná zložka) a 50 kreditov za absolvovanie aktivít sústavného vzdelávania (merateľná zložka).

Prideľovanie kreditov za absolvovanie jednotlivých aktivít sústavného vzdelávania v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
 

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri