Úvod / Vzdelávanie / Čo je sústavné vzdelávanie / Kredity
Kredity
Kredit je jednotka určená na hodnotenie sústavného vzdelávania.
Kritériom písomného hodnotenia sústavného vzdelávania je dosiahnutie určeného počtu kreditov.

Sestra a pôrodná asistentka je povinná za päť ročné hodnotiace obdobie získať 50 kreditov.

Prideľovanie kreditov za absolvovanie jednotlivých aktivít sústavného vzdelávania v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri