Medzinárodný deň sestier 2008

16. mája 2008 udeľovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier ocenenie Biele srdce. Podujatie sa uskutočnilo v Žiline a už tretí rok sa konalo pod záštitou manželky prezidenta Slovenskej republiky Silvie Gašparovičovej. Kvôli návšteve prezidenta Rakúskej republiky s manželkou v Slovenskej republike sa však podujatia nemohla zúčastniť osobne. Z tohto dôvodu pozdravila všetkých zúčastnených osobným listom, ktorý uvádzame v plnom znení:

Vážené zdravotné sestry a pôrodné asistentky,
Vážené dámy a páni,


v prvom rade Vás čo najsrdečnejšie pozdravujem a želám úspešný priebeh seminára. Zároveň Vám chcem vyjadriť vďaku za Vašu náročnú a zodpovednú prácu v rezorte zdravotníctva.

Je mi veľmi ľúto, že som nemohla medzi Vás prísť, pretože práve v tomto čase, keď sa Medzinárodný deň ošetrovateľstva a tento seminár koná, zúčastňujem sa na dopredu plánovanej zahraničnej ceste prezidenta Rakúskej republiky s manželkou v Slovenskej republike.

Vaše povolanie patrím medzi tie najnáročnejšie a najzodpovednejšie. Je to náročná, ale aj krásna práca, keď s Vašou asistenciou prichádzajú na svet deti, naša budúcnosť, pričom sa staráte o bezproblémový nový život detí a zdravie ich mamičiek. Podobne aj Vy, sestry, ktoré pracujete s chorými ľuďmi, ktorým nielen musíte, ale ja chcete pomôcť prostredníctvom svojich odborných vedomostí a skúseností i svojím osobným, láskavým a trpezlivým prístupom - pre Vás je zase veľkou odmenou uzdravenie a vďaka Vašich pacientov.

Chcem veriť, že už čoskoro bude Vaše ohodnotenie a ocenenie na patričnej úrovni, aby ste kvôli lepším podmienkam nemuseli hľadať uplatnenie v zahraničí. Pri svojej činnosti ako manželka prezidenta Slovenskej republiky aj ako predsedníčka nadácie - Vzdelanie a zdravie pre všetkých - sa za to trvale zasadzujem.

Aj keď pomaly, avšak predsa sa zlepšuje a modernizuje vybavenie ambulancií a nemocní najnovšími diagnostickými, operačnými a život zachraňujúcimi prístrojmi. Za kvalitatívne lepšie vybavenie nášho zdravotníctva som aj ja spolu so svojimi spolupracovníkmi v nadácii výrazne zabojovala viacerými významnými darmi.

Želám Vám, dámy a páni, obohacujúci a príjemný priebeh dnešného seminára a mnoho zdravia a šťastia v súkromnom živote každej a každého z Vás.

S pozdravom,
Silvia Gašparovičová

Podujatia sa zúčastnil aj prezident Maďarskej komory zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov Zoltán Balogh a členka prezídia Maďarskej komory Katalin Pappová. Českú asociáciu sestier zastupovala Eva Kvasnicová.

Na odbornom seminári vystúpila doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD., s príspevkom „Kde sme dnes a kde chceme byť v poskytovaní komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovenku“ a PhDr. Mária Cibulková s príspevkom „Podpora domácej starostlivosti - prínos pre pacienta a verejnosti“.

Ocenené sestry a pôrodné asistentky za rok 2008

Kategória sestra v praxi

Anna Laurová, Nové Zámky
Mgr. Ľudmila Ferencová, Spišská Nová Ves
Júlia Pástorová, Bratislava 3
Elena Darfášová, Bratislava 2
Ľudmila Likavčanová, Ružomberok
Mária Hlubina, Žilina
Stanislava Ďuričová, Topoľčany
Edita Brisudová, Piešťany
Daniela Parajňaková, Vranou nad Topľou
Mária Ožvoldíková, Lučenec
Helena Gondárová - Vyhničková, Dolný Kubín
Iveta Fabianová, Košice 2
Anna Bírošová, RužomberokKategória sestra - manažér

Bc. Danka Chovancová, Trenčín
Mgr. Anna Majbíková, Žilina
Bc. Renáta Šttefankovicsová, Bratislava 2
Mgr. Silvia Kovaříčková, Skalica
Bc. Bibiána Krpčiarová, Skalica
Mária Ambrózová, Topoľčany
Mgr. Jana Vadkertiová, Martin
PhDr. Lívia Kollárová, Nové Zámky
Bc. Irena Hanuliaková, Martin
PhDr. Anna Bullová, Martin
Martin Pikora, Poprad
Mária Kubáňová, Liptovský Mikuláš

Kategória sestra - pedagóg

PhDr. ľubica Derňárová, PhD., MPH, Prešov
PhDr. Mária Zamboriová, Košice I
Mgr. Jarmila Psotová, Žilina

Kategória pôrodná asistentka v praxi

Mgr. Jana Žukovičová, Martin
Bc. Iveta Lazorová, Prešov - návrh prezídia

Mimoriadne ocenenie Biele srdce

Magdaléna Hadačová

Partneri podujatia 2008

Generálny partner

Kimberley-Clark

Partneri

Hartmann
Abena
Union zdravotná poisťovňa
ConvaTec
Ecomworld
Wüstenrot poisťovňa
Tena
Braun
Boiron
Nivea
Žilinský samosprávny kraj
Mesto Žilina

Mediálny partner

webnoviny.sk
spravodajský portál SITA