Aký bude rok 2015?

Pridané dňa: 02.01.2015

Aký bude rok 2015?

(31.12.2014; Pravda; mut. , Titulná strana, Aký bude rok 2015? ,; Redakcia)

Veľká anketa denníka Pravda o očakávaniach a želaniach v novom roku

Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Bratislava

Okrem prijatia zákona o mzdách pre sestry a pôrodné asistentky očakávame v roku 2015 aj zlepšenie komunikácie s ministerstvom zdravotníctva. Populácia starne, čo spôsobuje zvýšenie nárokov na zdravotnú starostlivosť, najmä na ošetrovateľskú. Rovnako pribúda pacientov s chronickými ochoreniami, zvyšuje sa počet diabetikov. Všetci títo pacienti sú náročnejší najmä na ošetrovateľskú starostlivosť a my im ju vieme poskytnúť. Do popredia sa dostávajú technológie, pojem telemedicína a teleošetrovateľstvo je pre nás novou výzvou, na ktorú sme dostatočne pripravené. Sestry v okolitých krajinách predpisujú pacientom nielen zdravotnícky materiál, ale aj lieky a na to by sme sa mali zamerať aj u nás. Ošetrovateľstvo ako dôležitá súčasť zdravotnej starostlivosti si zaslúži lepšiu pozornosť nielen zo strany metodického riadenia, ale aj implementácie inovatívnych postupov do praxe. S tým úzko súvisí aj inštitút ministerskej sestry, resp. odboru ošetrovateľstva, ktoré v súčasnosti nemá vedenie kompetentnej sestry. Rovnako je pre nás zásadné aj prijatie zmeny kompetencií sestier so špecializáciou v súlade s európskymi trendmi. SKSaPA má pripravené návrhy a očakávame, že budú kladne prijaté. Rovnako dúfame, že konečne vyriešime aj poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti kvalifikovanými sestrami v zariadeniach sociálnych služieb a zlepšenie postavenia agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Anastasia Kuzminová, slovenská športovkyňa roka 2014, Banská Bystrica

Čoraz viac si uvedomujem, že zdravie je najpodstatnejšia hodnota. To je pre mňa v súvislosti s budúcim rokom základné východisko. Aby naša rodina mala pohodu a zdravie, aj všetci ľudia. Dúfam, že sa vyhnem stresom, čo želám aj iným. Fanúšikom prajem, aby nestrácali trpezlivosť. Pekné výsledky určite prídu, okrem mňa môžu potešiť aj iní.

Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského, Bratislava

Aj v roku 2015 bude našou prioritou zachovať a prehĺbiť postavenie Univerzity Komenského ako renomovanej slovenskej vzdelávacej a výskumnej vysokoškolskej inštitúcie doma, ale aj v medzinárodnom kontexte. Rok 2015 sa však bude niesť aj v znamení zavádzania interného systému zabezpečenia kvality na univerzite. V súkromnom živote, verím, že si udržím potrebné zázemie a rodinnú pohodu, aby som mohol kvalifi kovane vykonávať všetky náročné pracovné činnosti.

Kamila Magálová, herečka, Bratislava

Nemám do nového roka žiadne veľké predsavzatia ani želania, azda len, aby bol aspoň taký dobrý, ako ten doterajší. A aby sme všetko, čo nás v ňom čaká, v zdraví a pohode prežili, lebo to je napokon to najdôležitejšie. V pracovnej sfére ma v roku 2015 čaká napríklad skúšanie inscenácie Bačova žena v Slovenskom národnom divadle aj nový divadelný projekt v Štúdiu L+S. No a teším sa aj na nakrúcanie druhej série úspešného seriálu Kolonáda pre RTVS.

Markéta Vazovan Grácová, dôstojník pre styk s verejnosťou 1. mechanizovanej brigády, Topoľčany

Každý z nás si uvedomuje, že Nový rok nie je len obyčajný údaj v kalendári, ale znamená aj začiatok nových predsavzatí a plánov do nasledujúceho roka 2015. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme už zažili, vykonali, nestihli urobiť. Život človeka je sám osebe farebný a každého z nás stretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a neúspechom. Ako aj dni veselé, radostné a šťastné. A na tomto dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas cesty prídu.

Jana Bajánková, predsedníčka Súdnej rady, Bratislava

Želala by som si, aby sa vo všetkých oblastiach spoločnosti darilo slušnosti a rozširovala sa úcta k pravidlám a férovosti. Profesionálne sa venujem justícii a myslím, že rok 2014 ukázal, že ak sa týmito princípmi riadime, tak to postupne prináša svoje ovocie. V tomto zmysle sa pozerám na rok 2015 optimisticky.

Pavol Hammel, spevák, Bratislava

Nemám žiadne očakávania. Pre seba a pre moju rodinku, najbližších, by som si želal zdravie, to všetko ostatné potom už príde a bol by som rád, keby bolo pre nás všetkých trošku viac tolerancie, pochopenia a menej závisti medzi ľuďmi, aby sme si vážili samých seba a aby sa zlepšili medziľudské vzťahy, ale to sa asi nedá len tak jednorazovo.

Aňa Ostrihoňová, prekladateľka, publicistka, vydavateľka, Bratislava

Do roku 2015 by som nielen sebe, ale všetkým ľuďom zapriala asi čo najviac pochopenia. Aby sme sa viac rozprávali, ako si písali a telefonovali. Aby sme chápali svoje rozdielnosti a prijímali ich tak, ako prijímame vlastné chyby a nedostatky. A samozrejme, tešili sa z pekných vecí, ktorých je okolo veľmi veľa. Pokiaľ ide o vydavateľstvo, budúci rok sa ponesie v znamení najväčšej menšiny - žien. Pripravili sme edičný plán na Slovensku dosiaľ neznámych európskych autoriek, ktorý, dúfam, poteší nielen čitateľky.

Miro Remo, dokumentarista, Ladce

Prajem si, aby sme zostali deťmi, boli schopní robiť stále väčšie a väčšie bláznovstvá, ktoré potešia nielen nás, ale aj ľudí, pre ktorých sú primárne naše filmy určené. V roku 2015 sa narodí náš film o slovenskej kultúre s názvom Cooltúra. Nakrúcame dokumentárny film s Richardom Müllerom. Ten však vyjde von až v roku 2016. Chystáme aj jeden hraný film. Možno je to naivné, ale aj tento rok očakávam, že sa skonsoliduje naša generácia čerstvých tridsiatnikov uväznená v komerčnej televíznej tvorbe a pokúsi sa o vytvorenie umelecky i spoločensky rezonujúcich filmov. Bolo by super, ak by tu bol odkaz tejto generácie. Veľa zdravia a chuti žiť!

Marián Murín, starosta goralskej obce Mútne

Mojím najväčším želaním je dobrá atmosféra v obci, vzájomná vľúdnosť a ústretovosť občanov. Ako starosta si prajem, aby sa nám narodilo viac detí, aby prírastok občanov bol väčší ako ich úbytok, aby obec rástla do krásy ako doteraz. A to znamená, aby sa ľudia, ktorí odišli za prácou ďaleko za hranice našej obce, s radosťou vracali domov.

Pokračovanie - s. 2 až 6

Dokončenie - s. 1

Aj preto sa usilujeme zlepšiť podmienky na bývanie. Tohto roku mienime vyasfaltovať niekoľko ulíc a dokončiť napríklad prístavbu materskej školy pre hendikepované deti. Mojím želaním je, aby sme si uchovali tradície našich predkov, aby sa Mútne stalo zaujímavým a vyhľadávaným turistickým cieľom pre Slovákov. Môžeme ponúknuť to, čo inde na Slovensku už nevidno. Ako bonus k chutnej hornooravskej kuchyni pribalíme zážitok z tradične obrábanej poľnohospodárskej krajiny. A k tomu nevídaný pohľad na celý hrebeň Tatier zo severnej strany.

Jaromír Čižnár, generálny prokurátor SR, Bratislava

Nielen osobnou, ale najmä profesnou ambíciou aj v roku 2015 zostáva zvýšenie kredibility prokuratúry. Od môjho nástupu do funkcie generálneho prokurátora sme zaznamenali nárast podnetov zo strany verejnosti nielen smerom ku prokuratúre, ale aj ku mne. V roku 2014 som dostal od občanov vyše 3 400 podnetov, v ktorých sa obracajú o pomoc, o preverenie ich záležitostí, je to trojnásobne viac ako za minulé roky. Je to pre mňa signál, že cesta, ktorú sme si zvolili, je správna. Aj v roku 2015 urobím zo svojej pozície maximum pre to, aby sa pokračovalo v znižovaní prieťahov v prípravnom konaní, zlepšila sa práca vyšetrovateľov, prokurátorov a tiež sa pokračovalo v nulovej tolerancii v prípade zistení závažných porušení, nečinnosti, či iných nedostatkov v práci prokurátorov. Prioritou pre nás aj naďalej zostáva boj proti daňovým únikom. Chcem sa však viac zamerať aj na marginalizované skupiny týraných žien a maloletých. Rovnako plánujem pokračovať aj v aktívnom prístupe voči podnetom zo strany médií, za čo im aj touto cestou ďakujem. Zároveň chcem čitateľom Pravdy popriať spokojný a šťastný rok 2015!

Monika Csefalvayová, kvetinárka, Košice

Očakávam viac pozitívnych informácií v médiách, lebo sa mi zdá, že s počtom negatívnych informácií sú ľudia na seba horší a horší. Naozaj dôležitý je mier pre všetkých, keďže na svete je dosť oblastí, kde sa bojuje. Samozrejme, dôležité je aj zdravie, ďalej pohoda a menej tlaku zo strany štátu na obyčajných ľudí.

Ján Kozák, tréner slovenských futbalových reprezentantov, Košice

Dosiahli sme tento rok výborné výsledky, ale ja osobne ich vnímam najmä ako veľký záväzok. Radi by sme aj v roku 2015 robili radosť slovenským fanúšikom. Čaká nás ťažký rok, nová výzva. Chceme sa vyhnúť baráži a postúpiť priamo na európsky šampionát. Stalo by sa to prvý raz v histórii samostatného slovenského futbalu. Dobre sme kvalifikáciu rozohrali, ale ešte potrebujeme urobiť veľa krokov, aby sme si splnili náš veľký sen. Všetkým ľuďom želám najmä pevné zdravie. To potrebujú aj hráči ako prvú podmienku, aby mohli napredovať. Prajem im, aby sa im vyhýbali zranenia a v kluboch pravidelne hrávali.

Monika Jankovská, štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti, Bratislava

Verím, že aj rok 2015 bude aspoň taký úspešný ako ten uplynulý. Očakávam od neho zlepšenie postavenia obyčajných ľudí, našich občanov, najmä v spotrebiteľských veciach, ktorým sa už druhý rok venujem. Osvetou chcem i naďalej pôsobiť na našich občanov seniorov, aby boli pri uzatváraní zmlúv o rôznych druhoch úverov obozretnejší a v prípade, že už nevýhodný úver podpísali, dokázali sa aj sami brániť. Zároveň rozbieham pomoc ženám, týraným osobám v ich ťažkých životných situáciách, pri rozvodoch, výživnom na deti, ako aj v samotnom trestnom konaní, v ktorom sú v postavení poškodeného a stoja tvárou v tvár proti tyranovi. Dúfam, že nám nový rok prinesie zmenu a v politike mužov sa presadí viac žien, ktoré majú podľa môjho názoru väčší cit pre spravodlivosť. Mojím želaním je, aby nový rok priniesol ľuďom pocit, že štát ochraňuje slabšieho. Na záver by som nám všetkých chcela zaželať pevné zdravie a dostatok síl na ceste za spravodlivosťou.

Judit Bárdos, herečka, Senec

V novom roku ma čakajú viaceré divadelné skúšky aj nový filmový projekt a pevne verím, že aj nejaká tá letná dovolenka. Želám si sama za seba do budúceho roka najmä to, aby som dokázala postíhať všetko, čo som už sľúbila, že stihnem. A v neposlednom rade tiež, aby nám bolo všetkým dobre a mali sme sa radi.

Stanislav Mičev, riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici

Rok 2015 je pre Múzeum Slovenského národného povstania významný hneď z dvoch dôvodov. Pripomíname si 70. výročie konca druhej svetovej vojny a aj naša inštitúcia má výročie - 60 rokov od svojho vzniku. Akosi sme si v posledných rokoch zvykli stanovovať si len tie najvyššie ciele. Našťastie, naše úsilie má relevantný ohlas vo verejnosti, čo nám dodáva entuziazmus a vieru, že naše úsilie nie je márne. Chceme aj naďalej poskytovať verejnosti kvalitné kultúrne produkty a snažiť sa podávať dejiny Slovenska zaujímavým spôsobom. Budúci rok ukončíme, som pevne presvedčený, že úspešne, digitalizáciu múzejných zbierok. Ide o náročný projekt, ktorý poskytuje slovenskému múzejníctvu nové perspektívy. Nové a zaujímavé perspektívy v roku 2015 zároveň želám všetkým obyvateľom Slovenska, ako aj všetkým obyvateľom naše modrej planéty. Život bez vojen, aby sa tie stali iba zdrojom historického výskumu, ako aj zdravie, pokoj a pokoru človeka k človeku.

Danka Barteková, športová strelkyňa, členka Medzinárodného olympijského výboru, Malženice

Rok 2015 bude pre mňa plný výziev, a to športových aj diplomatických. Všetko sa začne Svetovou zimnou univerziádou na Štrbskom Plese v januári, keď k nám po dlhšom čase príde významné športové podujatie. Dúfam, že si ho Slováci užijú. Skôr ako očakávania však mám len želanie, aby slovenskí športovci tešili čo najviac ľudí dobrými výsledkami a aby v našej krajine existovali lepšie podmienky pre ľudí, ktorí nás v zahraničí reprezentujú. V čomkoľvek.

Ladislav Lazár, generálny riaditeľ podniku Vodohospodárska výstavba, Bratislava

Očakávam, že rok 2015 bude pre nás v prvom rade stabilný. Osobne ma teší, že sme po rekordnej strate, ktorú sme zdedili z roku 2011, dokázali podnik postaviť na nohy a podarilo sa nám oprášiť jeho dobré meno so 60-ročnou tradíciou. Verím, že budúci rok bude pre nás rovnako pozitívny a stabilný. Za viac ako 60 rokov existencie podniku sme vybudovali všetky veľké vodné stavby na Slovensku vrátane Vodného diela Gabčíkovo. Momentálne sa pripravujeme na to, že od marca 2015 už nebudeme len majiteľom Vodnej elektrárne Gabčíkovo, ale po ukončení nájomnej zmluvy sa staneme aj jej správcom. Z tohto pohľadu sú pre nás dôležité dva ukazovatele, a to cena elektrickej energie a prietok vody v Dunaji. Minulý rok bol v Dunaji historicky najslabší prietok. Nemyslíme si, že by sa v roku 2015 opakoval podobný scenár, takže očakávame, že situácia bude už len lepšia. Voda v Dunaji je pre nás rovnako potrebná a nevyhnutná ako plyn pre plynové kotolne alebo uhlie pre tepelné elektrárne. Akurát je omnoho ekologickejšia. Pokiaľ ide o cenu elektrickej energie, veríme, že budúci rok bude stabilný, takže očakávame mierny nárast cien. Rok 2015 bude síce ťažký, lebo budeme znova prevádzkovať 10-percentný výkon elektrickej energie Slovenska. Vodnú elektráreň Gabčíkovo sme vybudovali, a preto k nej máme oveľa bližší vzťah ako ktokoľvek iný. Verím, že všetkým dokážeme, že sme nie len dobrí vodohospodári, ale aj energetici.

Jiří Pehe, politológ, Praha

Obávam sa, že rok 2015 môže byť v mnohých ohľadoch skutočne krízový. Ekonomicky rýchlo slabnúce Rusko, ktoré má zároveň mocenské ambície nielen voči Ukrajine, je potenciálne veľmi nebezpečné. Už preto, že prípadný širší konflikt by mu pomohol odviesť pozornosť od rastúcich domácich problémov. Výzvou bude aj konflikt na Blízkom východe, ktorý je momentálne veľmi nestabilný. Nečudoval by som sa, keby sa Islamský štát (ISIL) a ďalšie s ním spriaznené teroristické organizácie pokúsili v podobe nejakého väčšieho teroristického útoku vrátiť úder, ktorý im Západ zasadil v podobe bombardovania. Na českej a slovenskej politickej scéne neočakávam žiadne zásadné zmeny. Isté riziko predstavujú voľby v Poľsku. V prípade porážky Občianskej platformy stranou Jaroslava Kaczynského Právo a spravodlivosť by sa krajina mohla pripojiť k štátom, v ktorých v strednej Európe narastajú neliberálne tendencie.

Ján Miloslav Bahna, architekt, Bratislava

Aj v dejinách civilizácie boli roky úrodné a neúrodné, šťastné i katastrofické, jubilejné či menej významné. Minulý rok bol numerologicky poznačený číslami štrnástkou a štvorkou, ktoré si našli historické partnerstvá v začiatku prvej svetovej vojny, SNP a pre mňa aj v dátume môjho narodenia 8. 4. 1944. Minulý rok bol pre mňa jubilejný a celkom úspešný. Sedemdesiatka je výzvou na bilancovanie. Dostal som novú gitaru, nové auto a kúpil som novú vinicu s kamennou pivnicou a vinárstvom v nádhernej polohe s panorámou bájneho Sitna. Spolupracoval som na výstave o architektúre vinárstiev strednej Európy. Bol som v Južnej Afrike, na Sardínii a nevynechal som ani Bienále architektúry v Benátkach. Magická sedmička sa so mnou niesla celým rokom a pokračuje aj do apríla budúceho roku, keď vstúpim do ôsmej dekády. Spolok architektov ma posunul udelením ceny Emila Belluša za celoživotné dielo medzi klasikov. Ešte dokončujem memoáre, reinštalujem výstavu a začne sa rok 2015, dúfam v mojej tvorbe a živote pokojnejší. Či bude harmonický z globálneho pohľadu, to nedokážem predpovedať. Aj Stvoriteľ si na siedmy deň oddýchol. Zostal mi veľký rest v rozpísaných troch dieloch druhého vydania knihy Vily nad Bratislavou, ktoré sme v budúcom roku sľúbili dokončiť.

Katarína Vošková, architektka, Banská Štiavnica

Určite viem, že ma čaká veľa práce, ale keďže ju mám rada, vôbec mi to neprekáža a teším sa na ňu. Ako vedecko-výskumná pracovníčka sa venujem historickej architektúre, na ktorú je naše mesto a okolie naozaj bohaté. Keďže sa zameriavam na obnovu kultúrnych pamiatok, chodia sem v rámci výučby naši študenti z Fakulty architektúry bratislavskej STU aj z iných univerzít. Dúfam, že aj v roku 2015 budú do Banskej Štiavnice chodiť radi ako doteraz a budem od nich dostávať spätnú väzbu, ktorá ma napĺňa a ženie dopredu v profesionálnom i osobnom živote. Bola by som tiež rada, keby sa nám v našom združení Kalvársky fond podarilo cez úspešné granty zase o niečo pokročiť pri obnove banskoštiavnickej kalvárie. Najviac si však pre seba, svojich najbližších a priateľov želám zdravie, aby sme mali elán do zmysluplnej roboty. A čo sa týka politiky? Najlepšie by bolo, keby sme sa ako bežní ľudia ňou vôbec nemuseli zaoberať a v pohode a v pokoji žiť a pracovať.

Vladimír Crmoman, učiteľ na gymnáziu, Slovenská komora učiteľov, Bratislava

V roku 2015 očakávam a budem sa snažiť zasadiť o zatraktívnenie učiteľskej profesie. Ide o dlhodobý proces, ak by aj dnes vláda pristúpila k zásadnej úprave učiteľského postavenia a už tento rok by sa výborní absolventi stredných škôl hlásili na pedagogiku, do škôl nastúpia až o päť rokov. Súčasným tempom zvyšovania platov a úpravy nášho postavenia do piatich rokov nikto nebude seriózne uvažovať, že by mal študovať pedagogiku a chcel byť učiteľom. Ten signál treba vyslať dnes, včera bolo neskoro. Tiež očakávam zmenu atmosféry v slovenských školách. Viac sebavedomia, slobody a tvorivého, ľudského prostredia pre učiteľov. V súkromnom živote očakávam viac času stráveného v kruhu mojej milovanej rodiny.

Diana Vigašová, občianska aktivistka, Banská Bystrica

Na nový rok sa veľmi teším, prináša mi totiž veľa zmien. Rozhodla som sa zmeniť pracovný život a plnohodnotne sa venovať občianskemu združeniu, ktoré vediem, Banskobystrickému okrášľovaciemu spolku. Znamená to tvorbu projektov v ešte väčšej miere, písanie grantov a najmä skrášľovacie aktivity v našom meste. Chystáme napríklad Športiádu seniorov 2015, pustíme sa do projektu farebnej revitalizácie jednej veľmi zanedbanej uličky v centre mesta, určite niečo pekné vymyslíme aj v rámci Týždňa dobrovoľníctva. V súkromí ma čaká radostná novinka, stanem sa po druhýkrát tetou. Tradične si dám aj niekoľko novoročných predsavzatí, ktoré určite tradične nedodržím. Zatiaľ sa mi podarilo splniť iba jediné z minulého roka, a to, že som prestala jesť mäso, v čom chcem pokračovať. Budem sa naďalej venovať svojim koníčkom, teda psom, behu a joge. Na rok 2015 sa naozaj veľmi teším!

Pavol Sečkár, predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Bratislava

Predovšetkým dôstojné pripomenutie ukončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom na miestach bojov a obetí, ale aj v Liptovskom Mikuláši Háji-Nicovô, kde je aj najväčší cintorín našich vojakov. Očakávam aj prijatie zákona o starostlivosti o vojnových veteránov a v ňom zvýšenie príplatku k ich dôchodku. Koncom júna sa bude konať 16. zjazd nášho zväzu. Očakávam, že už na oblastných konferenciách, ktoré mu predchádzajú, sa prijmú návrhy na kvalitu práce, členskej základne a funkcionárskeho aktívu. Verím, že prídu tvorivé návrhy na úpravu stanov a programového zamerania. Tiež očakávam, že Národná rada SR premenuje pamätný Deň obetí Dukly na Deň hrdinov Karpatskoduklianskej operácie. Neboli to len obete, ale aj víťazstvá. Hrdinstvo našich bojovníkov navždy zostane ukážkou vlastenectva, lásky a vernosti k svojmu národu.

Milan Lapin, meteorológ a klimatológ, Bratislava

Nielen my postarší si iste želáme, aby sa v roku 2015 zlepšila politická a spoločenská atmosféra na celom svete, najmä v nepokojných regiónoch. Politici a stúpenci rozličných názorových prúdov by si už konečne mohli uvedomiť, že aj iné skupiny obyvateľov majú svoje záujmy. Kedysi vítali cudzích návštevníkov takmer všade na svete s láskavosťou a porozumením, dnes je takáto turistika krajným rizikom. Aj v oblasti, v ktorej pôsobím, sa očakávajú závažné udalosti. Žijeme v období klimatickej zmeny, rok 2014 je doteraz najteplejším v histórii meteorologických meraní. Ak sa splní prognóza javu El Niňo, tak bude rok 2015 globálne ešte teplejší. Svetové spoločenstvo sa pod patronátom OSN usiluje už 22 rokov prijať účinné opatrenia na zmenšenie vplyvu ľudských aktivít na klimatický systém Zeme. Nepodarilo sa to ani na 20. zasadaní v Lime, hádam to vyjde v Paríži v budúcom roku. Ak nie, je takmer isté, že naše vnúčence nebudú o 50 rokov spomínať na túto dobu v dobrom.

Janka Karlíková, historička, Trenčín

Priala by som si hlavne zlepšenie vzťahov medzi ľuďmi, je medzi nimi veľmi veľa zloby. Neviem, či rok 2015 bude tým pravým na zlepšenie vzťahov, ale ľudia by sa mali zmeniť, pozrieť sa trochu do seba a na seba. Bude to pravdepodobne ťažký rok, ktorý nebude priať ekonomickej situácii ľudí, to nemôžeme ovplyvniť, ale aspoň medziľudské vzťahy by sa mohli zlepšiť, to je v našich silách. A moje osobné prianie? Tento rok by mohol priniesť vnúča, po tom veľmi túžim.

Michal Horský, politológ, Bratislava

Slovensko v súčasnom volebnom období zažilo tri roky politickej a hospodárskej stability, ktorá občas hraničila s depolitizáciou spoločnosti, ale s miernymi rozvojovými impulzmi vo všetkých oblastiach spoločenského a hospodárskeho života. Koncom roka troch volieb prezidentských, európskych a komunálnych - sa objavilo niekoľko korupčných pokusov vo vládnej politike a nasledovala snaha bezzubej opozície rozčeriť hladinu skutočných či domnelých istôt. Zdá sa však, že najdôležitejším rokom pre ďalší vývoj spoločnosti bude nastávajúci rok. V ňom sa rozhodne, či sa spoločnosť uberá s nádejou a dôverou do budúcnosti alebo bude stagnovať a zápasiť v žabomyších vojnách, ktoré podsúvajú niektoré politické ministrany na čele s politickými exhibicionistami. Zdá sa, že na jeseň uvidíme, či by Slovensko mohlo mať aj inú alternatívu spravovania krajiny, než jej doteraz núka jednofarebná vláda.

Matej Tóth, strieborný z ME v chôdzi na 50 km, Nitra

Chcem nadviazať na úspešný rok 2014. V zime absolvujem krátke sústredenie na Kanárskych ostrovoch a na jar pôjdem na štyri týždne do juhoafrického Johannesburgu. V lete po svetovom šampionáte v Pekingu absolvujem adaptačný pobyt v Brazílii, kde ma v roku 2016 čakajú olympijské hry v Riu de Janeiro. Keď nastane prirodzený progres mojej výkonnosti, bude mi to úplne stačiť. So svojím životom som nadmieru spokojný po rodinnej i profesionálnej stránke. Nech všetko naďalej takto pokračuje, nech sme všetci zdraví a užívame si život.

Iveta Kašáková, učiteľka ZŠ, Zvolen

Môjho syna čaká veľká udalosť, maturita. Veľmi si želám, aby sa k tejto skúške postavil zodpovedne a zvládol ju. Budem sa mu snažiť pomôcť, ako len budem vedieť. No a, samozrejme, si prajem, aby sa dostal na vysokú školu, o ktorej už dlho sníva. Inak ide všetko tak, ako má. Mám úžasného muža, s ktorým prežijem určite také krásne chvíle ako doteraz. Ale to úplne najdôležitejšie, čo si želám, je zdravie pre celú moju rodinu. V práci som vcelku spokojná, s deťmi, mojimi tretiakmi, sme si už od septembra doslova sadli, sú šikovní a robia mi radosť. Teším sa s nimi na januárové korčuľovanie či karneval. Očakávam a verím, že celý školský rok zvládneme na jednotku a po zaslúžených prázdninách sa v septembri opäť uvidíme vo štvrtom ročníku. Sledujem aj dianie v spoločnosti, želala by som si preto, aby rok 2015 priniesol viac porozumenia a pohody. Všetko sa tak predsa zvláda oveľa ľahšie.

Vladimír Mrva, vinár, Trnava

Samozrejme zdravie, to sa nedá kúpiť za nijaké peniaze, práve tak ako priaznivé slnečné počasie pre vinohrad. Vinár je iba asistentom nevyspytateľnej prírody, to ona v podobe klimaticky nevypočítateľného ročníka rozhoduje o osude vína. Želám si, aby sa slovenskému vínu darilo ako dosiaľ, keď zaujalo na veľkých medzinárodných súťažiach a presvedčilo domácich fanúšikov o výnimočnosti nášho územia a vinárskom umení slovenských vinárov. Potešilo by ma, keby sa slovenské víno objavilo vo veľkých európskych mestách a stalo sa pozvánkou na návštevu Slovenska. Prajem si, aby naša krajina napredovala rýchlejšie, ale to znamená viac jednoty a ústretovosti v celej spoločnosti a samozrejme aj medzi nami vinohradníkmi a vinármi. Keď budeme držať viac pohromade a spoločne premýšľať, čo ako zlepšiť, stane sa Slovensko príťažlivou krajinou nielen pre nás, ktorí ho obývame a usilujeme sa zveľadiť, ale aj pre cudzincov, ktorí môžu objaviť krajinu atraktívneho vína a krásnych dobrosrdečných ľudí.

Jana Glasová, analytička Poštovej banky, Bratislava

Rok 2015 vidím cez nasledujúce čísla. Rast HDP by sa mal zrýchliť z 2,3 % v roku 2014 na 2,9 % v roku 2015. Existujú tu však aj riziká smerom nadol, ktoré pochádzajú predovšetkým z externého prostredia a ktoré môžu viesť k tomu, že konečný rast nášho hospodárstva bude pomalší ako očakávaný. Tieto riziká spočívajú predovšetkým v súčasnom geopolitickom napätí a vo vzájomných sankciách a obmedzeniach medzinárodného obchodu. Ekonomický rast a súvisiaca tvorba nových pracovných miest by sa mali postarať o ďalší pokles miery nezamestnanosti na Slovensku, ktorá by tak do konca roka 2015 mohla dosiahnuť úroveň 11,8 %. V letných mesiacoch, pre ktoré sú typické sezónne práce, by miera nezamestnanosti mohla klesnúť aj bližšie k úrovni 11,5 %. Predpokladáme, že budúci rok rast nominálnych miezd o niečo spomalí a dosiahne úroveň 2,5 %. Priemerná mzda v našej ekonomike by tak mohla predstavovať 880 eur. Rast miezd však bude podľa našich očakávaní podobne ako v tomto roku aj v roku 2015 rýchlejší ako rast cien a zarobíme teda viac aj v reálnom vyjadrení. Celkový rast cenovej hladiny budú tlmiť hlavne medziročne nižšie ceny energií či dopravy.

Karol Iždinský, riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, Bratislava

Želám si, aby ľudia nerezignovali na pravdu. Verím, že pravda má toľko vlastnej sily, aby sa skôr alebo neskôr uskutočnila. Musí sa však nájsť niekto, kto ju má odvahu vysloviť. To všetko preto, aby sa naša planéta a Slovensko stávali čoraz lepším miestom pre život.

Elena Šupolová, dôchodkyňa, Banská Bystrica

Čo očakávam od roku 2015? Vo svojom osobnom živote najmä to, aby som bola zdravá, pretože som teraz mala veľké zdravotné problémy. Mám vnuka, ktorý začal chodiť prvý rok na strednú školu, tak by som si želala, aby sa mu darilo. Veľmi by som si tiež priala, aby sa už konečne v našom meste našla práca predovšetkým pre mladých ľudí, aby nám deti neutekali do zahraničia alebo do Bratislavy, pretože v Banskej Bystrici skutočne niet pre nich roboty. Aj môj syn odišiel za prácou do Bratislavy, keby tu bola možnosť zamestnať sa, zostal by doma. Možno to vyznie ako fráza, ale skutočne by som si želala, aby zavládol pokoj a mier, pretože situácia je napätá na celom svete. Keď aj budeme menej mať, budeme skromnejší, len aby bol pokoj, aby sa ľudia nevraždili, aby nezabíjal sused suseda, syn otca, aby si sami nesiahali na život.

Erik Vlček, rýchlostný kanoista, dvojnásobný majster sveta z roku 2014, Komárno

Veľmi som zvedavý na prvé Európske hry v Baku. Očakávam, že to bude veľký športový zážitok a pre nás športovcov opäť čosi nové. Dúfam, že Slovensko sa tam nestratí a urobíme nejaké pekné výsledky. Pre nás s Jurajom Tarrom bude najdôležitejšie vybojovať si na majstrovstvách sveta v Miláne miestenku na olympijské hry. Nebude to vôbec jednoduché, nielen po športovej, ale ani po psychickej stránke. Bude na nás tlak, aby sme nadviazali na výborný rok 2014. Pokojne by sme brali aj šieste miesto. Ak to vyjde, v Riu už budeme mať vyššie ambície. Medailové. V septembri by mala nastúpiť staršia dcéra Lara do školy, čo bude pre nás trošku zmena. Dúfam, že v roku 2015 sa podarí vyriešiť čo najviac konfliktov vo svete. Aby si ľudia navzájom nestínali hlavy a nestrieľali sa.

Miroslava Kovářová, riaditeľka medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe, pedagogička, Bratislava

Dúfam, že rok 2015 bude vzrušujúci a inšpirujúci, poučný aj zábavný, že bude nielen pre mňa, ale i pre ľudí, ktorí sú mi blízki pracovne aj osobne, úspešný, no a verím, že sa nestane nič, čo drasticky zmení chod sveta... a tiež v to, že v tejto krajine sa bude stále dobre žiť. Na začiatku roka ma čakajú dve cesty. Prvá bude do New Yorku, kde sa koná konferencia APAP, pri príležitosti ktorej možno vidieť veľa tanečných predstavení a na záver pobytu absolvujem trojdňový tréning Feldenkraisovej metódy pre lektorov, zameraný na krčnú chrbticu. V rámci druhej pocestujem začiatkom februára do Japonska. Japan Foundation pozvala štyroch zástupcov krajín visegrádskej štvorky na TPAM (Tokyo Performing Arts Meeting) v Jokohame. Po návrate sa hádam dostanem do normálnych koľají - začne sa letný semester na VŠMU, bude pokračovať práca na príprave festivalu a vrátim sa k mojej praxi Feldenkraisovej metódy. Príprava festivalu si vyžaduje pomerne veľa cestovania na festivaly a platformy, a tak v priebehu roka ich ešte asi niekoľko absolvujem, no a v októbri, ak všetko dobre pôjde, nielen mňa, ale aj všetkých milovníkov tanca čaká devätnásty ročník festivalu.

Marián Chudovský, generálny riaditeľ Slovenského národného divadla, Bratislava

Očakávam, že sa stane zázrak a ľudstvo sa spamätá. Možno niekto začne vážne vnímať ten sebazničujúci kód, ktorý v sebe nosíme a progresívne naberá na sile. Počas svojho života si neviem vybaviť také hrozné udalosti, aké sa stali v roku 2014... Vojny, nepokoje, katastrofy. Nevieme si s tým poradiť. Od čias holokaustu sa neudiali také príšerné udalosti, ako sa odohrali nedávno v takzvanom Islamskom štáte. Popravy a vraždy nevinných ľudí, dokonca i úplne bezbranných detí. Genocída. Východne od našich hraníc zúri vojna a nik si s tým nevie dať rady. Očakávam, že si múdri politici sadnú za okrúhly stôl a nájdu riešenie. Ako divadelník očakávam, že Slovenské národné divadlo sa bude aktuálne vyjadrovať k spoločenskej situácii, že bude prinášať pozitívne prekvapenia svojou tvorbou. Teším sa na všetky naše premiéry a osobitne na medzinárodný divadelný festival Eurokontext.sk, ktorý zavŕši túto sezónu. Tentoraz bude rok výsostne činoherný a v zmysle predchádzajúcich myšlienok i výsostne aktuálny. Nielen rok 2015, ale najmä Slovenské národné divadlo očakáva odo mňa, že budem jeho profesionálnym a dôstojným správcom. Že nás neopustí invencia a že nezadriememe na vavrínoch. Veď vavrínový veniec je tiež iba veniec a poľahky sa môže stať, že z oslavného sa stane smútočný...

František Chmelár, prezident Slovenského olympijského výboru, Bratislava

Dúfam, že v nadchádzajúcom roku sa bude dariť slovenským športovcom prinajmenej tak dobre, ba želám im, aby aj lepšie, ako v tomto. Rok 2014 bol olympijský, v budúcom budú významné kvalifikácie do olympijského Ria de Janeiro 2016 - pre niektoré kolektívne športy i pre jednotlivcov. Jedným zo športových vrcholov roka budú prvé Európske hry v azerbajdžanskom Baku. Zúčastní sa na nich aj početná slovenská výprava, verím, že sa ozdobíme aj medailovo. Pre viacerých to bude previerka formy rok pred olympiádou. Pretože prvoradým predpokladom akejkoľvek výkonnosti je zdravie, želám ho všetkým, nielen športovcom, vrátane mňa.

Jozef Balica, odborový predák OZ KOVO, Bratislava

Čo sa týka môjho osobného života, bol by som rád, keby v ňom zostalo všetko tak, ako doteraz. Teda najmä, aby sme boli všetci zdraví. Moje želania v pracovnej oblasti sa priamo viažu k tomu, čomu sa dlhodobo venujem: otázkam chudoby, sociálnej spravodlivosti či práv zamestnancov. Prial by som si najmä, aby zamestnávatelia prispievali vyššou a spravodlivejšou mzdou tým, ktorí pre nich vytvárajú hodnoty. Aby si uvedomili, že aj spokojný zamestnanec je predpokladom dobrého fungovania podniku. Ak by totiž spokojný mal byť iba zamestnávateľ, viedlo by to len k ďalšiemu zhoršovaniu celospoločenskej situácie. A všeobecne by som privítal, keby ľudia spolu viac komunikovali. V rodinách aj na pracoviskách. Ak lepšie spoznáme problémy druhých, dokážeme ich nielen pochopiť, ale im aj pomôcť pri hľadaní riešení. Za ten dobrý pocit, ktorý tým človek získa, to rozhodne stojí.

Katarína Koščová, speváčka, Kuková

U mňa je to veľmi, veľmi jednoduché. Nedávam si ani žiadne predsavzatia, ani nič podobné. Len dúfam, že ďalší rok bude minimálne taký pekný a dobrý po všetkých, pracovných aj osobných, stránkach, ako bol ten posledný. Je jedna vec, v ktorú dúfam, aby sa naša spoločnosť stala tolerantnejšou a otvorenejšou voči inakosti a voči menšinám. To je pre mňa dosť dôležité a zásadné pre ďalší rok.

Pavel Petránek, farmár, Čremošné

Želám si, aby sa čo najskôr skončilo ruské embargo na potraviny z členských krajín Európskej únie. Ako chovateľ moriek som bezprostredne pocítil dôsledky ruských sankcií, hoci morky do Ruskej federácie nevyvážam. Zato ich tam exportovali maďarskí chovatelia, ktorí teraz nemajú komu predávať morčacie mäso. Výsledkom je, že sa tlačia na slovenský trh so svojou produkciou. Slovenský vidiek brázdia dodávky ambulantne predávajúce maďarské mäso. Pre nás je to konkurencia, ktorá ohrozuje chod našej rodinnej farmy poskytujúcej prácu siedmim ľuďom a trom dohodárom. Produkciu roka 2014 sme ako-tak predali aj vďaka pochopeniu poľnohospodárskych podnikov v Turci, ktoré odobrali morky ako vianočnú odmenu pre členov družstiev. My za ne dostaneme obilie. Vraví sa, že farmár sa vždy vynájde, ale politici by mali zvažovať dôsledky svojich krokov, lebo majú nedozerné následky. Možno by stálo za to, pozrieť sa aj na to, čo sa deje s tzv. čerstvými morkami, ktoré ambulantní predajcovia nedokážu predať. Kde končia a či je ponúkané mäso v skutočnosti naozaj čerstvé.

Lenka Burdová, hovorkyňa Štátnych lesov TANAP, Poprad

V prvom rade očakávam od nového roku to, aby sme boli všetci zdraví, lebo zdravie je najdôležitejšie. Zároveň by sme konečne mali dostať rozum a začať ho používať.

Ferdinand Brunovský, riaditeľ ZŠ a MŠ Pavla Demitru, Dubnica n. Váhom

Ako učiteľ prajem žiakom, aby radosť z poznávania, ktorú prežívajú v prvých ročníkoch základnej školy, im vydržala aj v tých ďalších. Všetkým, ktorí pracujú v školstve, želám, aby si ich spoločnosť nielen slovne, ale reálne vážila. A to nielen adekvátnym finančným ocenením, ale aj zlepšením materiálnych podmienok škôl a školských zariadení. Aby nami zvolení zástupcovia v parlamente počúvali aj nás "dole". A napríklad namiesto riešenia školských bufetov hľadali cesty, ako vybudovať športoviská pre mládež a aby štát dokázal financovať ich športové aktivity. Rodičom prajem, aby im deti robili radosť, aby v učiteľoch videli partnerov, ktorí takisto s láskou a obetavosťou sa podieľajú na vzdelávaní a výchove ich detí. Všetkým ľuďom dobrej vôle, ale hlavne mojej rodine, želám zdravie, šťastie a lásku. Ak toho bude dostatok, v roku 2015 sa bude dobre žiť.

Richard Varga, triatlonista, Bratislava

V roku 2015 sa budem pripravovať v anglickom Leedsi spolu s olympijskými víťazmi z Londýna - Jonathanom a Alistairom Brownleeovcami. Po dokončení štúdia nastal čas, aby som na sebe makal 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Vrcholom sezóny budú júnové Európsky hry v azerbajdžanskom Baku. Verím, že mi forma bude gradovať a dosiahnem výsledky, za ktoré sa nebudem hanbiť. Chcem úspešne reprezentovať Slovensko, nech sú na mňa hrdí kamaráti, rodina i fanúšikovia.

Zuzana Kaplánová, publicistka, Martin

Očakávania nemám pre istotu žiadne, myslím si, že zásadné veci v živote prichádzajú aj tak neočakávane. Dúfam však, že rok 2015 bude rokom príjemných zmien a teším sa, aké prekvapenia mi život pripraví. Verím, že nás s najbližšími čaká veľa pekných dní a to isté želám aj všetkým čitateľom. Predsavzatia typu, že budúci rok bude konečne čas na to, urobiť alebo zmeniť, čo sa tento rok nestihlo, si pre istotu nedávam. Viem, že mi to s tým plnením ide ťažko. Ale jednu vec by som v roku 2015 podnikla veľmi rada. A tou je cesta do Singapuru. Želám si, aby sa mi tento sen konečne podarilo splniť.

Ján Cigánik, košikár, Veľká Dolina

Verím, že sa bude mať lepšie celá krajina, že naša ekonomika porastie. Dúfam, že sa aj zdravotníctvo polepší. A určite si želám, aby v roku 2015 rástla vŕba lepšie ako tento rok. Teraz narástla len polovica z toho, čo vlani. Bolo sucho a keby som vŕbu nepolieval, tak by nenarástlo takmer nič.

Peter Privara, šéf slovenskej cyklistiky, Bratislava

Budúci rok vidím optimisticky. Slovenská cyklistika bude opäť dobre reprezentovať náš šport a Slovensko. Verím, že pridáme v porovnaní s minulým rokom navyše ešte dva-tri pekné výsledky. Naším esom bude najmä Peter Sagan, želám mu v novom drese, aby vyhral aspoň jednu z prestížnych jarných klasík, ktoré sú piliermi klasickej svetovej cyklistiky. Som presvedčený, že ak nastúpi na slávnu Tour de France, opäť si oblečie zelený dres a vybojuje triumf minimálne v jednej etape.

Juraj Hamar, generálny riaditeľ SĽUK-u, Bratislava

Mám očakávania najmä sám od seba, že nemusím robiť všetko a nemusím byť všade, ale tiež je to tak položartom. Mám už dosť rokov na to, aby som múdrejšie prehodnocoval, do čoho sa mám pustiť a koľko treba na to vyčleniť času. Rozvážnejšie si chcem naplánovať celý rok 2015, a potom to bude všetko v poriadku.

Anton Šulík, režisér, riaditeľ Mestského divadla, Žilina

Očakávanie vie byť zradná záležitosť. Niekedy vie raniť, frustrovať, inokedy zas pre zmenu vie človeka posilniť a posunúť. Vždy to je len a len o jeho naplnení, a keďže som vo veku, keď je asi namieste stáť rovnými nohami na zemi, tak pri očakávaniach som mierne zdržanlivý. V roku 2015 sa preto budem s mojimi najbližšími v rodine i práci tešiť z každého dňa, ak bude čo i len o niečo krajší, šťastnejší a zmysluplnejší ako ten predchádzajúci. A to prajem aj všetkým ľuďom, ktorí majú chuť tešiť sa z dneška.

Ivan Trhlík, riaditeľ Letiska Bratislava

Výzvou pre Letisko Bratislava na rok 2015 bude aj naďalej pokračovať v snahe o pritiahnutie nových leteckých dopravcov. To sa vzhľadom na súčasné rokovania javí ako vysoko pravdepodobné. Očakávam skokovú zmenu v náraste počtu cestujúcich, a to rádovo až v státisícoch. Počítam s tým, že by počet prepravených cestujúcich na prílete a odlete mohol vzrásť približne o 400-tisíc. To aj napriek tomu, že nové letecké linky do Bruselu, Atén, Madridu, na Mallorku a do Viedne, ktoré nárast cestujúcich prinesú, budú v prevádzke až od apríla 2015. Do dvoch rokov by sme chceli dosiahnuť hranicu dva milióny prepravených cestujúcich ročne.

Karol Stýblo, čokolatiér, Nitra

V novom roku očakávam alebo by som si prial zdravie a pohodu v rodine, ďalšie zvyšovanie kvality v práci, spokojných klientov. Pohodu a šťastných ľudí na Slovensku, pokoj vo svete, úprimnosť medzi ľuďmi.

Martin Kele, generálny riaditeľ Matador Holding, Vráble

Jednoznačne odpovedať na túto otázku je veľmi ťažké. Očakávame, že rok 2015 bude určite náročnejší ako predchádzajúci, keďže globálna situácia v automotive biznise nie je úplne stabilná, a len veľmi ťažko sa dá predpokladať, ako sa bude vyvíjať najmä situácia v RF. Práve tento vývoj môže zásadným spôsobom ovplyvniť vývoj automotive trhu v nadchádzajúcom roku. Prvé účinky sme pocítili už v roku 2014. Na to, aby sme prekonali prípadné zásadnejšie výkyvy vo vývoji automotive trhu, sme urobili rad opatrení v roku 2014, takže vo všeobecnosti si myslím, že na rok 2015 sme pripravení.

Tomáš Kušík, ochranár, Bratislava

Do nového roka si prajem zdravie, šťastie a tiež pokoj. Aby sa nám aj ďalej darilo napĺňať naše poslanie chrániť prírodu, ideálne v dobrej spolupráci s ľuďmi a organizáciami, ktorých sa to priamo týka.

Tomáš Drucker, generálny riaditeľ Slovenskej pošty, Bratislava

Snažíme sa Slovenskú poštu transformovať na spoločnosť poskytujúcu tak poštové, ako aj nepoštové služby, pretože som presvedčený, že to je jediná správna cesta, ktorá umožní pošte fungovať v náročnom konkurenčnom prostredí, zachovať zamestnanosť a vytvárať podmienky na ďalší rast. Verím, že sa nám bude dariť minimálne tak dobre ako za posledné dva roky. Máme tiež ambíciu rozšíriť počet pracovísk, na ktorých ponúkame občanom služby štátu ako výpisy z obchodného registra, výpisy a odpisy z registra trestov a od februára 2015 v ostrej prevádzke aj výpis z listu vlastníctva. Nás všetkých na pošte veľmi teší, že občania majú o tieto služby rastúci záujem.

Norbert Molnár, manažér, Košice

Od roku 2015 očakávam hlavne pevné zdravie a veľa trpezlivosti s našimi politikmi, lebo sme "zázračná krajina".

Pavol Gábor, generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko, Bratislava

Rok 2015 sa v našom železničnom sektore bude niesť v znamení rozvoja. Pribudnú ďalšie nové vlaky financované z eurofondov a ďalšie kilometre modernizovaných tratí. Pribudne viac roboty pre nás železničiarov, čo však pre ľudí na Slovensku bude znamenať viac vlakov, lepšie podmienky na cestovanie a kvalitnejšie služby. Očakávam, že logickým výstupom tohto snaženia bude viac cestujúcich vo vlakoch. Po dlhých rokoch stagnácie až poklesu to považujem za celkom reálne.

Alexander Berek, záchranár kynológ, Nýrovce

Prvoradé je, aby sme boli všetci zdraví. A keď budeme zdraví, tak je dôležité, aby boli zdraví aj naši štvornohí pomocníci, aby sme mohli vždy pomáhať ľuďom, keď nás budú potrebovať.

Vladimír Rohoň, herec Divadla J. G. Tajovského, Zvolen

Čo očakávam? V podstate nič, pretože mi nikto nič nesľuboval, ale uvítal by som v súkromnom živote viac času na vnukov, aby by mi zdravie slúžilo aspoň tak ako doteraz a ešte radšej by som bol, keby sa zlepšilo. V pracovnom živote by som si prial udržať si pamäť, aby som zvládal učenie sa nových textov, šťastnú ruku dramaturgov pri výbere hier a plné hľadisko spokojných divákov. A čo by som očakával v budúcom roku v rámci našej spoločnosti? Toho by bolo veľa, no aspoň vytriezvenie od preberania "módnych" prejavov vo vyjadrovaní, pretože naozaj neviem, či sa mám ísť ostrihať, alebo "ostylovať", či si mám obliecť košeľu a nohavice, alebo "outfit", či sa ideme najesť, alebo "riešiť" obed.

Tomáš Bezdeda, spevák, Žilina

V podstate od života až tak nič neočakávam, čo všetko však príde, snažím sa nejako prijať, prispôsobiť a do istej miery ísť šťastiu oproti tvrdou prácou. Myslím vždy pozitívne, a preto verím, že vydám štvrtú platňu a bude úspešná, veď nič iné mi nezostáva, len veriť a tvrdo makať. Milujem Vianoce a pred Vianocami mal premiéru môj nový vianočný videoklip Vianočný sen. Teším sa a želám čitateľom veľa trpezlivosti, zdravia a dobré oči, aby vás mohli stále čítať.

Peter Havlík, advokát, Nitra

V novom roku očakávam predovšetkým zdravie celej mojej rodiny, dobré vzťahy s ľuďmi v mojom okolí, radosť z úspechov v práci a spokojnosť svojich klientov. Bol by som tiež rád, keby sa situácia ľudí na Slovensku zlepšovala aj po ekonomickej stránke, aby mal každý možnosť svojou prácou si zabezpečiť život na slušnej úrovni.

Ferdinand Bolebruch, umelecký rezbár, Nové Mesto nad Váhom

Čo mi nový rok prinesie, to je veľký dub z Naháča v okrese Trnava, kde budem robiť sochu Juraja Fándlyho. Slovenský zväz včelárov ma požiadal, aby som pre jeho zachovalú faru, ktorá do dnešného dňa stojí, vyrezal sochu tohto farára, národovca a včelára. Už som si zhotovil model, dúfam, že nám to nič neprekazí a v roku 2015 tam bude stáť socha vysoká asi 2,5 metra a pred ňou včelí úľ. Do nového roku by som si prial splnenie môjho dlhoročného sna, aby tu v Novom Meste nad Váhom stáli sochy piatich slovenských svätcov.

Daniel Remenár, živnostník, Nové Mesto nad Váhom

Podal som si žiadosť o pridelenie nájomného bytu, dúfam, že v roku 2015 bude vybavená. Momentálne ma však trápi iná vec. Mám chorého otca, z celého srdca si prajem, aby sa uzdravil, alebo aspoň sa mu zlepšil zdravotný stav. To by mohol priniesť nový rok a bol by som maximálne spokojný. A čo sa týka Slovenska, vôbec by mi neprekážalo, keby sa vymenila vláda, myslím, že už prišiel čas na zmenu.

Richard Nemec, konzultant, Trenčín

Očakávam, že rok 2015 prinesie predčasné parlamentné voľby, tie by mali byť na jeseň. Mojím veľkým prianím je, aby sa zlepšila klíma na Slovensku, pretože v posledných rokoch a hlavne v posledných mesiacoch prinášajú veľkú nervozitu medzi obyvateľstvom. Malo by byť úlohou politických špičiek to zmeniť. Čo sa týka môjho osobného priania, mám len jedno, aby ma obchádzali zdravotnéproblémy. A možno ešte niečo: keby AS Trenčín v tomto roku vyhral prvú futbalovú ligu.

Marián Majzlík, predseda Slovenskej asociácie športu na školách, Žiar nad Hronom

Ako šéf asociácie si želám bezproblémové získavanie finančných prostriedkov na školské športové aktivity. Očakávam, že sa do nich zapojí veľké množstvo žiakov a študentov, pre ktorých sa pravidelná športová aktivita stane súčasťou zdravého životného štýlu. To je jedna z hlavných úloh asociácie. Verím, že podpora športu sa stane jednou z priorít vlády SR. Ako riaditeľ Základnej školy v Žiari nad Hronom si želám, aby sme obhájili titul Škola roka v súvislosti so športovými aktivitami. Ako otec rodiny si prajem to, čo zrejme všetci: zdravie, šťastie a spokojnosť pre najbližších.

Milan Gajdoš, šéf Národnej diaľničnej spoločnosti, Bratislava

Národná diaľničná spoločnosť v roku 2015 poteší motoristov, teda aj čitateľov Pravdy, viacerými novými diaľnicami, zvýšením bezpečnosti a zlepšením poskytovaných služieb na diaľniciach. Naši partneri určite ocenia nové projekty v oblasti výstavby či prípravy stavieb. Zavŕšenie projektov, ako aj nové méty prinesú potešenie a nové výzvy aj pre našich zamestnancov.

(c) AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ


Ďalšie články v sekcii

Mzdy zdravotných sestier by sa mohli zvýšiť minimálne o 10 %

Mzdy zdravotných sestier by sa mohli zvýšiť minimálne o 10 %

Pridané dňa: 15.05.2018

Mzdy zdravotných sestier by sa podľa ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej mohli zvýšiť minimálne o 10 %. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 však upozornila, že presné číslo...

Slovenka: BIELE SRDCE pre sestričky

Slovenka: BIELE SRDCE pre sestričky

Pridané dňa: 15.05.2018

Zdravotné sestry si určite zaslúžia našu úctu a vďaku. Pri príležitosti ich medzinárodného dňa dostane v tomto roku 28 sestier a pôrodných asistentiek ocenenie za starostlivosť a...

denník Pravda: Laurinc: Viaceré nemocnice popierajú nedostatok sestier

denník Pravda: Laurinc: Viaceré nemocnice popierajú nedostatok sestier

Pridané dňa: 02.05.2018

Riziká nedostatku zdravotných sestier pocíti v prvom rade pacient. Ukázalo sa to nedávno v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, kde sa predlžujú termíny na operácie. Podobné...

Poslanec Valocký síce odchádza, ale onkologickému ústavu stále chýba vyše 20 sestier

Poslanec Valocký síce odchádza, ale onkologickému ústavu stále chýba vyše 20 sestier

Pridané dňa: 30.04.2018

O tom, že z Národného onkologického ústavu v Bratislave odchádzajú lekári a najmä sestry, médiá informovali pred mesiacom. Za ten čas riaditeľ a poslanec Smeru Jozef Valocký povedal, že...

E. Červeňáková: Zdravotné sestry na Slovensku skutočne chýbajú

E. Červeňáková: Zdravotné sestry na Slovensku skutočne chýbajú

Pridané dňa: 30.04.2018

Červeňáková tvrdí, že nedostatok sestier je reálnym a vážnym problémom a v súčasnosti sa to potvrdzuje pri riešení situácie v Národnom onkologickom ústave (NOÚ).

Absencia zdravotných sestier je tvrdá realita, upozornilo OĽaNO

Absencia zdravotných sestier je tvrdá realita, upozornilo OĽaNO

Pridané dňa: 30.04.2018

BRATISLAVA. Zdravotné sestry na Slovensku skutočne chýbajú, tvrdí to poslankyňa NR SR Elena Červeňáková (OĽaNO). Upozornila, že vláda v programovom vyhlásení opakovane deklarovala, že...