Kontaktné údaje


Adresa:
Amurská 71, 821 06 Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje

Tel: +421 2 40259188
(aktívne len v pracovnom čase od 08:00 - 12:00 hod.)
Web: www.sksapa.sk / @: sksapa@sksapa.sk

(ďalšie kontakty nižšie)

Prosíme využívať telefonické a e-mailové kontakty na zamestnancov kancelárie komory a regionálnych centier komory. Stránkové hodiny v priestoroch kancelárie SK SaPA a kancelárií RC SK SaPA sú pre verejnosť zrušené


Zamestnanci kancelárie komory


Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
E-mail: lazorova@sksapa.sk PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH

riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
Mobil: +421 908 677 731
E-mail: riaditel@sksapa.sk 


Mgr. Jana Mitošinková
licencie, etická spôsobilosť, potvrdenia o registrácii do zahraničia, pozastavenie a obnovenie registrácie, odpis registrácie 
Mobil: +421 917 793 353 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: mitosinkova@sksapa.sk


Mgr. Ľubica Husárová
registrácia, odpis registrácie
koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Bratislavský kraj
Mobil: +421 917 753 516 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: lubica.husarova@sksapa.sk


Emília Tužinská
pozastavenie a zrušenie registrácie, členstvo, poplatky
Mobil: +421 917 299 022 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: tuzinska@sksapa.sk


Mgr. Adriana Alföldyová
administratívny pracovník 


Koordinátori regionálnych centier komory


Mgr. Iveta Michalcová, MPH
koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Prešovský kraj
Mobil: +421 917 753 585 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: iveta.michalcova@sksapa.sk


PhDr. Júlia Jankovičová
koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Banskobystrický kraj
Mobil: +421 917 753 582 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: j.jankovicova@sksapa.sk


PhDr. Anna Schmiedl, MPH
koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Košický kraj
Mobil: +421 917 753 586 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: anna.schmiedl@sksapa.sk


Mgr. Barbora Abrmanová
koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Nitriansky kraj
Mobil: +421 917 753 583 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: b.abrmanova@sksapa.sk


Mgr. Tomáš Tkáč
koordinátor regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Trenčiansky kraj
Mobil: +421 917 753 588 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: tkac@sksapa.sk


Mgr. et. Bc. Martina Orlovská
koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Trnavský kraj
Mobil: +421 917 753 584 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: martina.orlovska@sksapa.sk


Mgr. Jana Gelatiková, PhD.
koordinátorka regionálneho centra Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pre Žilinský kraj
Mobil: +421 917 753 587 (aktívne len v pracovnom čase)
E-mail: jana.gelatikova@sksapa.sk


Kde nás nájdete
https://www.sksapa.sk/kontakt.html