Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 10.10.2013

Obsah čísla 5/2013
 
Predhovor prezidentky s. 3
Stanové mestečko s. 4-5
Z činnosti komory: predstavenie RK Topoľčany s. 6
Profil: Martin Pikora / Pracovné stretnutie psychiatrických sestier z krajín V4 s. 7
Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek s. 8

SUPLEMENTUM: VEDECKÁ RECENZOVANÁ PRÍLOHA

  • Průzkum kvality ošetřovatelské péče z hlediska bezpečnosti pacientů
  • Význam pohybovej aktivity po ukončení onkologickej liečby
  • Problémy žien v postpartálnom období
  • Podpora inovativního vzdělávání sester na onkologických pracovištích pomocí mobilních technologií
s. 9-19
Psychológia komunikácie: Co říci, když nevíte, jak to říci s. 20
Dieťa má byť medzi prvými, ktorým sa poskytuje pomoc a ochrana s. 21
Téma: Slovenské zákony domáci pôrod nepoznajú s. 22-23
Šieste Medzinárodné sympózium "Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien" s. 24
Stáž študentiek pôrodnej asistencie v Nemecku s. 25
"Predčasniatka" (PR) s. 26


Najbližšie číslo časopisu 6/2013 vyjde v prvej polovici decembra.

 


Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.06.2021

Číslo: 3/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.05.2021

Číslo: 2/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2021

Číslo: 1/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2020

Číslo: 6/2020

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 06.11.2020

Číslo: 5/2020