Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 08.08.2013


Obsah čísla 3/2013
 
Predhovor viceprezidentky I. Lazorovej, poverenej dočasným výkonom funkcie prezidenta s. 3
Biele srdce 2013 s. 4 – 5
Aktuality – trestnoprávna zodpovednosť ZP, zdravotnícki záchranári na OAIM s. 6
Z činnosti komory – RKSaPA Prievidza, RKSaPA Košice II, kalendár s. 7 – 8
SUPLEMENTUM: VEDECKá RECENZOVANá PRíLOHA s. 9 – 15
Prehľadové články s. 16 – 18
Význam ošetrovateľstva – Inšpirujúca Charta / Alžbeta Hanzlíková s. 19
Aké princípy vládnu zdravotníctvu? (Konferencia Košice) s. 20
Skúsenosti s uplatnením simulačnej výučby v ošetrovateľstve na Univerzite v Salforde s. 21
Občianske združenie šanca pre pečeň s. 22
Konferencia k ukončeniu projektu hodnotenia sústavného vzdelávania / Miniporadňa s. 23
Zdravotník roka s. 24
Medzinárodná konferencia ADOS v Martine s. 25
Kongres v Srbsku s. 26

Najbližšie číslo časopisu 4/2013 vyjde v prvej polovici augusta. Cena: 1 €
Ročné predplatné: 9 € (zahŕňa 6 čísel + poštovné a balné)
Počet strán: 28
Kontaktná osoba pre objednávku časopisu: Bc. Vladimíra šafáriková, safarikova@sksapa.sk
Zodpovedná za obsah: Bc. Ivana Kvetková, sksapa.tlacove@gmail.com


Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.06.2021

Číslo: 3/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.05.2021

Číslo: 2/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2021

Číslo: 1/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2020

Číslo: 6/2020

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 06.11.2020

Číslo: 5/2020