Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 31.12.2018

Číslo 6/2018

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Obsah Strana
12.12.2018 Medzinárodný deň univerzálneho zdravotného pokrytia 07
Kampaň „Ošetrovateľstvo dneška“ 08 - 10
Problematika domácich pôrodov v Slovenskej republike 11 - 12
Bolesť v intenzívnej ošetrovateľskej praxi 13 - 14
Edukácia pacienta s celiakiou
Education of patients with celiac disease

Zuzana bukovcová

Súhrn
Celiakia je vrodené autoimunitné ochorenie, ktoré možno v súčasnosti považovať za jedno z najčastejších geneticky podmienených ochorení ľudstva. Dodržiavanie bezlepkovej diéty je jedinou dnes známou a účinnou liečbou. Adekvátna liečba zavedením bezlepkovej diéty vedie k výraznému zlepšeniu kvality života pacienta, ústupu klinických príznakov a zníženiu výskytu závažných komplikácií. Predpokladom správnej liečby sú vedomosti pacienta a jeho schopnosť diétne opatrenia dodržiavať, čo môže sestra svojím prístupom a odborným edukačným vedením významne ovplyvniť.

Kľúčové slová: Bezlepková diéta. Celiakia. Edukácia pacienta. Edukačný proces.

Summary
Celiac disease is an inherited autoimmune disease that can be considered as one of the most common genetic conditions of the mankind. Nowadays, being on a gluten-free diet is a well-known and effective treatment. Adequate treatment by introducing a gluten-free diet leads to a significant improvement in the quality of life of the patient, the decline of clinical signs and the decline in the occurrence of serious complications. A prerequisite for proper treatment is the patient's knowledge and his / her ability to maintain dietary precautions, that the nurse can significantly influence by his / her approach and professional education.

Key words: Coeliac disease. Ggluten free diet. Eeducating the patient. Educational process.
15 - 18
Kazuistika dieťaťa s diagnózou tetanus
Lucia Behunová

Súhrn
Tetanus je infekčné ochorenie, často so smrteľnými následkami. Kazuistikou 5 ročného chlapca letecky privezeného na Kliniku pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny v septembri 2017 opisujeme príznaky ochorenia, postup diagnostiky, liečby a následnej rehabilitácie. V tomto prípade so šťastným koncom, aj keď literatúra uvádza prevažne fatálne následky tohto ochorenia.

Kľúčové slová: Tetanus. Infekcia. Ošetrovateľská starostlivosť. Očkovanie.

Summary
Tetanus is an infectious disease, often with fatal consequences. A case report of a 5 year old boy who was brought in by air rescue service and hospitalized at the Clinic of Pediatric Anesthesia and Intensive Medicine in September 2017 describes the symptoms of the disease, the procedure of diagnosis, treatment and subsequent rehabilitation. In this case, such a happy ending, despite the fact that the literature mainly mentions the fatal consequences of this disease.

Key words: Tetanus. Infection. Nursing care. Vaccination.
19 - 20
Prečo byť členom SK SaPA? 21
Výška poplatkov v SK SaPA od 1. januára 2018 22 - 23
Dôležité kontakty SK SaPA 24 - 27

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.06.2021

Číslo: 3/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.05.2021

Číslo: 2/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2021

Číslo: 1/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2020

Číslo: 6/2020

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 06.11.2020

Číslo: 5/2020