Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 29.06.2014

Číslo 3/2014

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Tlačová správa OZS a PA a SKS a PA str. 5
Zo snemu komory str. 6
BIELE SRDCE na celoslovenskej úrovni str. 6 - 13
BIELE SRDCE v našich regiónoch str. 14 - 16
Z činnosti SKSaPA v mesiacoch máj - jún str. 16 - 19
Rosemary BRYANT získala významné austrálske ocenenie str. 19 - 20
Medzinárodná rada sestier oslavuje 25. výročie programu - Medzinárodnej klasifikácie ošetrovateľskej praxe (ICNP) str. 20 - 21
Správa o činnosti EFN - Európska Federácia Sestier máj - jún 2014 str. 21 - 22
Fytoterapia str. 22 - 23
Kapitoly z histórie ošetrovateľstva - Starostlivosť o chudobných a ošetrovanie chorých v cirkevných rádoch a kongregáciách 1 str. 24 - 25
Hodnotenie sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek str. 25 - 27
Ako sa právne chránit proti neoprávneným zásahom do našej integrity str. 27 - 28
Transplantácia pľúc: DRUHÁ ŠANCA str. 28 - 30
Špecifická starostlivosť o pacienta pred a po transplantácii pľúc str. 30 - 32
Termíny konferencií odborných sekcií na rok 2014 str. 32 - 33
Nové kontakty v Srbsku str. 33 - 34
SUPLEMENTUM: Vedecká recenzovaná príloha
  • MAPA STAROSTLIVOSTI AKO SÚČASŤ ZVYŠOVANIA A UDRŽANIA KVALITY POSKYTOVANEJ STAROSTLIVOSTI
  • LAKTAČNÍ PORADENSTVÍ
  • STRAVOVACIE NÁVYKY V RODINÁCH ADOLESCENTOV
str. 36 - 48

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.06.2021

Číslo: 3/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.05.2021

Číslo: 2/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2021

Číslo: 1/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2020

Číslo: 6/2020

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 06.11.2020

Číslo: 5/2020