Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 01.05.2014

Číslo 2/2014

e-časopis je pre členov SK SaPA automaticky prístupný BEZPLATNE

V prípade že nie ste členom SK SaPA, e-časopis si môžete objednať prostredníctvom formuláru.
Po zaplatení poplatku Vám budú zaslané prihlasovacie údaje emailom.

OTVORIŤ ČASOPIS

Prehľad činnosti rady v mesiacoch február - apríl str. 5 - 7
Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek str. 8
Vyhlásenie výsledkov súťaže Sestra roka 2013 str. 8
Súčasné postavenie sestier a pôrodných asistentiek str. 9
Medzinárodný deň sestier 2014 str. 10
Kapitoly z histórie ošetrovateľstva - Význam Florence Nightingale pre súčasné ošetrovateľstvo str. 10 - 11
Zintenzívniť ochranu osobných údajov aj v zdravotníctve str. 11 - 13
Sestra nesie zodpovednosť za pacientov, aj za svoje vzdelanie str. 13 - 14
Termíny konferencií odborných sekcií na rok 2014 str. 14 - 15
Správy z konferencií str. 15 - 17
SUPLEMENTUM: Vedecká recenzovaná príloha
  • DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BABY FRIENDLY HOSPITAL INITIATIVE (BFHI) V KLINICKÉ PRAXI
  • STRES V PRÁCI PÔRODNÝCH ASISTENTIEK
  • MULTIKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O MUSLIMSKÉ ŽENY
str. 19 - 29

Ďalšie články v sekcii

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 13.09.2021

Číslo: 4/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.06.2021

Číslo: 3/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 03.05.2021

Číslo: 2/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 28.02.2021

Číslo: 1/2021

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 30.12.2020

Číslo: 6/2020

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 06.11.2020

Číslo: 5/2020