Čo je v praxi podľa Vás najväčším problémom?

Čo je v praxi podľa Vás najväčším problémom?

Mzda
  76.46%

Pracovné prostredie
  12.38%

Technické zabezpečenie
  1.36%

Nedostatok personálu
  6.94%

Manažment
  2.86%

Celkovo hlasovalo 735 ľudí.