Zvažujete odchod z profesie?

Zvažujete odchod z profesie?

Áno, využijem možnosť odchodu do dôchodku.
  51.26%

Áno, využijem možnosť odchodu do predčasného dôchodku.
  11.19%

Uvažujem nad zmenou profesie.
  19.68%

Nie, zotrvám v profesii.
  17.33%

Neviem.
  0.54%

Celkovo hlasovalo 554 ľudí.