Vypláca vám váš zamestnávateľ príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí (tzv. rizikový príplatok)?

Vypláca vám váš zamestnávateľ príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí (tzv. rizikový príplatok)?

ÁNO, všetkým
  52.14%

NIE
  44.06%

ÁNO, ale len zamestnancom s rizikom ionizujúceho, alebo neionizujúceho žiarenia (RTG)
  3.8%

Celkovo hlasovalo 631 ľudí.