Zvýšila sa Vám mzda od 1.1.2019 v súlade s platnou legislatívou?

Zvýšila sa Vám mzda od 1.1.2019 v súlade s platnou legislatívou?

Áno, moja základná zložka mzdy bola zvýšená v plnom rozsahu
  43.51%

Áno, moja základná zložka mzdy bola zvýšená v plnom rozsahu, ale bolo mi odobraté (znížené) osobné ohodnotenie a iné príplatky
  12.12%

Nie, moja základná zložka mzdy nebola zvýšená pretože som je už dosahoval/a pred tým
  7.47%

Nie, moja základná zložka mzdy nebola zvýšená
  30.19%

Moja základná zložka mzdy mi bola len dorovnaná do zákonom stanoveného minima.
  6.71%

Celkovo hlasovalo 924 ľudí.