Súhlasíte so zvýšením kompetencii zdravotníckeho asistenta?

Súhlasíte so zvýšením kompetencii zdravotníckeho asistenta?

Áno, súhlasím aby odoberali krv, pretože ma to pri práci zaťažuje, prevezmem za to zodpovednosť.
  9.66%

Áno, súhlasím aby na základe indikácie lekára samostatne aplikovali i.m. injekcie.
  2.73%

Nie, nesúhlasím aby odoberali krv a aplikovali intra muskulárne injekcie, toto nie sú činnosti ktoré ma pri práci zaťažujú, neprevezmem za to zodpovednosť.
  66.62%

Zdravotnícky asistent je pre mňa potrebný pri základnej ošetrovateľskej starostlivosti - hyg. starotlivosť, podávanie stravy, administratívna práca, atď.
  21%

Celkovo hlasovalo 2672 ľudí.