Úvod / Oznamy / Zákon o zvýšení miezd sestier a pôrodných asistentiek
Zákon o zvýšení miezd sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek podporuje návrh zákona poslancov OĹANO, ktorí navrhujú, aby sa základná zložka mzdy sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich v ústavných zdravotníckych zariadeniach od januára 2019 zvýšila zo 738,70€ na 954,00€; zo 775,20€ na 1 001,70€; zo 875,52€ na 1 097,10€ a zo 912,00€ na 1 144,80€.

Toto opatrenie je predpokladom na znížienie odchodu sestier a pôrodných asistentiek do zahraničia a mimo profesie a zároveň na zvýšenie ich počtu v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Poslanci Národnej rady SR by si mali uvedomiť, že teraz je tá správna chvíľa ako zastabilizovať systém a mali by podporiť tento zákon naprieč politickým spektrom.

Tlačová konferenica k návrhu na zvýšenie miezd sestier a PA za prítomnosti predstaviteľov SK SaPA a sestier z praxe.

Ďalšie články v sekcii

Odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek
Vážené kolegyne a kolegovia, dňa 1. januára 2019 nadobúda účinnosť novela zákona NR SR č. 578/2004, Z. z. v ktorej sú upravené mzdy zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ústavných zdravotníckych zariadeniach bez ohľadu na zriaďovateľa.
Sestry a pôrodné asistentky bez hraníc
Zdravotní sestry a instrumentářky tvoří počtem největší skupinu pracovníků Lékařů bez hranic. Nejvíce potřebujeme zdravotní sestry ovládající alespoň dva světové jazyky. Nejdůležitějším předpokladem je ukončené vzdělání a připravenost pracovat a přebírat odpovědnost v těžkých a nezvyklých podmínkách. Porodní asistentky jsou na misích Lékařů bez hranic velmi potřebné. V celkovém počtu pracovníků tvoří sice jen malou část, jejich význam je nicméně obrovský. Statisíce žen a dětí ročně umírají kvůli těhotenským a porodnickým komplikacím. Úkolem porodních asistentek je právě boj proti jejich vysoké úmrtnosti, která trápí řadu rozvojových zemí.
Sestry a pôrodné asistentky na hlasovaní v NR SR
Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek nie je prioritou vlády SR, ministerstva zdravotníctva SR a už ani NR SR.
Ošetrovateľská starostlivosť v ZSS
Veľkou módou sa stalo časté deklarovanie ,,všetko pre pacienta". Po zohľadnení napísaného, naozaj ide o pacienta? A nehovorím o obrovskom riziku škandálov na medzinárodnej úrovni, že v ZSS nikto nezodpovedá a nikto nekontroluje úroveň ošetrovateľskej starostlivosti ako súčasť manažmentu zdravia pacienta.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri