Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Starej Ľubovni

Pridané dňa: 10.11.2022

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Starej Ľubovni

POZVÁNKA

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom
v Starej Ľubovni, ktoré sa uskutoční 06.12.2022 (utorok) o 16.00 hodine
v priestoroch jedálne Ľubovnianskej nemocnice, n.o.

Program Valného zhromaždenia v RKSaPA:

 1. Prezentácia
 2. Otvorenie - privítanie hostí
 3. Správa o uznášaniaschopnosti VZ RK SaPA
 4. Návrh a predloženie programu
 5. Návrh a voľba pracovného predsedníctva
 6. Oboznámenie s volebnou Smernicou
 7. Návrh a voľba členov volebnej komisie
 8. Správa o činnosti RK SaPA
 9. Návrh a voľba Rady regionálnej komory
 10. Správa o hospodárení - vyhodnotenie rozpočtu za rok 2022
 11. Vyhlásenie výsledkov volieb do Rady regionálnej komory
 12. Návrh rozpočtu na rok 2023
 13. Návrh a voľba viceprezidenta pre sestry
 14. Vyhlásenie výsledkov voľby viceprezidenta pre sestry
 15. Návrh a voľba viceprezidenta pre pôrodné asistentky
 16. Diskusia - návrh plánu činnosti regionálnej komory
 17. Vyhlásenie výsledkov voľby viceprezidenta pre pôrodné asistentky
 18. Diskusia
 19. Správa pracovného predsedníctva – Uznesenia - hlasovanie
 20. Záver

V Starej Ľubovni, 04.11.2022 PhDr. Ľuboslava Kundraciková, PhDr., MPH, dipl. s., v. r.
prezidentka RK SaPA v Starej Ľubovni


Ďalšie články v sekcii

XI. Celoslovenskej odbornej konferencii Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA s medzinárodnou účasťou

XI. Celoslovenskej odbornej konferencii Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 28.11.2022

V dňoch 25.-26 novembra 2022 sa konala Celoslovenská odborná konferencia Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA s medzinárodnou účasťou na tému „Edukačné pôsobenie...

Vyjadrenie SKSaPA k názorom niektorých politikov a predstaviteľov zdravotníckeho sektora

Vyjadrenie SKSaPA k názorom niektorých politikov a predstaviteľov zdravotníckeho sektora

Pridané dňa: 22.11.2022

Nedostatok sestier v SR nespôsobila zmena vzdelávania, ale dlhodobý nezáujem o situáciu sestier a pôrodných asistentiek a neustále zhoršovanie ich pracovných podmienok, vrátane slabého...

Využite jedinečný benefit určený len poistencom VšZP a členom SK SaPA

Využite jedinečný benefit určený len poistencom VšZP a členom SK SaPA

Pridané dňa: 21.11.2022

Ponúkame vám možnosť riešiť vaše témy s našimi skúsenými špecialistami, a to bezplatne.

Rezort zdravotníctva predĺžil termín na podávanie žiadostí pri výzve na obnovu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti v rámci Plánu obnovy a odolnosti

Rezort zdravotníctva predĺžil termín na podávanie žiadostí pri výzve na obnovu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti v rámci Plánu obnovy a odolnosti

Pridané dňa: 03.11.2022

Ministerstvo zdravotníctva vyhovelo potenciálnym žiadateľom a predĺžilo termín na podávanie žiadostí v rámci výzvy na obnovu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Sestry zo zariadení sociálnych služieb sa stretli na svojej odbornej konferencii

Sestry zo zariadení sociálnych služieb sa stretli na svojej odbornej konferencii

Pridané dňa: 28.10.2022

Správa zo XVI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb konanej dňa 21.10.2022 v Ružomberku

Vyhlásenie účastníkov XVI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb konanej dňa 21.10.2022 v Ružomberku

Vyhlásenie účastníkov XVI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb konanej dňa 21.10.2022 v Ružomberku

Pridané dňa: 28.10.2022

Účastníci XVI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb žiadajú Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR)