TLAČOVÁ SPRÁVA: Pandémia Covid-19 ukázala, aké dôležité a potrebné je povolanie sestier a pôrodných asistentiek

TLAČOVÁ SPRÁVA: Pandémia Covid-19 ukázala, aké dôležité a potrebné je povolanie sestier  a pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 12.05.2020

Bratislava 12. 05. 2020 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si každoročne v máji pripomína osobnosť moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale a na jej počesť oslavuje sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú chrbtovou kosťou každého zdravotníckeho systému. Ich nezastupiteľnosť a potreba sa v súčasnosti zvýraznila a skloňuje každý deň. Verejnosť nám tlieska, pacienti šijú rúška, politici ďakujú a sestry s pokorou, miestami až s vypätím síl sa snažia vykonávať svoju prácu najlepšie ako vedia. Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek vyjadrujeme úprimné uznanie a vďaku všetkým sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré pracujú s veľkým fyzickým a psychickým nasadením, aby pomáhali zachraňovať životy.

Povolanie sestry a pôrodnej asistentky je krásne, no zároveň náročné a vyčerpávajúce, ako väčšina pomáhajúcich profesií. Preto ho nemôže vykonávať hocikto. Na to je potrebné mať nielen patričné vzdelanie, ale aj osobnostné predpoklady, ako sú obetavosť, empatia a snaha pomáhať, často aj na úkor osobného a rodinného života.

Výnimočnosť sestier a pôrodných asistentiek nie je v tom, že pracujú 365 dní v roku, sedem dní v týždni, 24 hodín denne, v noci, cez sviatky a víkendy a že táto práca ovplyvňuje ich súkromný život. Takto pracuje mnoho ľudí v doprave, silových zložkách a rôznych službách. Ich výnimočnosť je založená na tom, že neexistuje iné povolanie v ktorom človek vidí toľko bolesti a utrpenia u detí, mladých ľudí, či seniorov pri odchode z tohoto sveta. „Sestry a pôrodné asistentky sú často vystavené enormnému psychickému tlaku z neustálej snahy byť s pacientom v jeho ťažkých chvíľach, dodávať mu nádej, povzbudenie, rady a pomoc, tešiť sa s ním aj smútiť. I napriek tomu často čelia aj nevľúdnemu, ba až ubližujúcemu chovaniu pacientov a členov ich rodín a rovnako časovému stresu z povinností, úkonov a úloh, ktoré táto práca denne prináša. Aj popri tejto záťaži si musia vedieť zachovať pokoj a rozvahu a byť empatické.“, uviedla prezidentka Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a., pripomína, že: „Sestry a pôrodné asistentky na Slovensku nepožívajú rovnakú vážnosť a úctu zo strany verejnosti tak, ako je tomu v iných krajinách. Ľudia po celom svete bežne uvádzajú prácu sestry ako jednu z najdôležitejších a najetickejších profesií, pacienti inštinktívne veria a rešpektujú sestry a vážia si prácu, ktorú robia. Chápanie ošetrovateľstva našou verejnosťou sa líši a je často zdeformované. Obrazy sestier v očiach verejnosti ako milosrdných anjelov sú bežné, ale idú ruka v ruke so staromódnym, rigídnym vnímaním sestier, ako pomocníc a podriadených lekárov. Pravda je taká, že veľmi málo ľudí rozumie šírke rolí, uplatneniu a zodpovednosti moderných sestier v súčasnosti, čo znamená, že skutočne neocenia hodnotu ošetrovateľstva pre každého človeka, pretože sa nezaujímajú, čo všetko práca sestier obnáša.“

Práve preto, aby sme priblížili prácu sestier možno osud tak zariadil, že tento kalendárny rok 2020, ktorý výkonná rada Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásila za „Rok sestry a pôrodnej asistentky“, ktorý oslavuje 20 miliónov sestier a pôrodných asistentiek na celom svete oslavujeme aj my v srdci Európy. „Nie je to oslava na akú sme zvyknutí a poznáme ju z rôznych našich podujatí. 200. výročie narodenia Florence Nightingale si tento rok pripomíname každodennou prácou v prvej línii či už v boji s Covide-19, alebo pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov na rôznych pracoviskách, akútnych lôžkach, v ambulanciách, Agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Domoch ošetrovateľskej starostlivosti, zariadeniach sociálnych služieb“, doplnil člen Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.

Pandémia koronavírusom zdôraznila, aké dôležité a potrebné sú sestry a pôrodné asistentky. Všetci budeme cítiť ich nedostatok, pretože spôsobí zhoršenie dostupnosti k zdravotníckym službám. Preto by sme mali viac hovoriť o potrebe pracovnej sily v ošetrovateľstve. V poslednom desaťročí sa takmer o 40% znížil príliv pracovnej sily do zdravotníctva v krajinách EÚ, Slovensko nevynímajúc. Potreba starostlivosti ale neustále narastá tým, že populácia Európy starne. Tento problém je globálny a preto aj naši politici sa musia zaujímať o to, ako ho vyriešia.

„Bohužiaľ, doposiaľ sme nevideli systémové riešenia, ale iba náplasť na momentálne problémy. Kým celosvetovo sa pozornosť upiera na podporu vzdelávania, odmeňovanie sestier a na využitie ich potenciálu, pretože sestry sú tými, ktorí v budúcnosti prevezmú na seba oveľa viac činností, než to vidíme dnes u nás, naši politici hľadajú riešenia úplne inde. V znižovaní nárokov na vzdelanie, v hľadaní možností , ako „vyrobiť rýchle sestry“ bez toho, aby sa dbalo na kvalitu.“ dodala prezidentka Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.

Vážme si jeden druhého a pomáhajme si navzájom, vážme si zdravotníkov, vážme si sestry a pôrodné asistentky, lebo sú tu pre ľudí napriek epidémiám, vojnám, politickému a hospodárskemu chaosu a rasovým a náboženským konfliktom. „Počas pandémia sa vo vyspelých krajinách sveta nakazilo približne 10% zdravotníckych pracovníkov a nepoznáme zatiaľ údaje o počte tých, ktorí ochoreniu podľahli. Len v prípade zaistenia zdravia a bezpečnosti zdravotníckych pracovníkov zabezpečíme v čase COVID-19 kompexnú zdravotnú starostlivosť. Pri pandémii boli a sú sestry v prvej línii právom uznané za hrdinov a preto ich musíme ochrániť aj ako matky a otcov svojich rodín. Zaslúžia si, aby mohli pracovať bez strachu, či už kvôli nedostatku ochranných prostriedkov, alebo kvôli obťažovaniu a útokom. Veríme, že pandémia nám otvorila oči a na to nezabudneme ani po jej odznení.“, zdôraznil člen Rady SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Kontakt:
Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Milan Laurinc, PhD., MPH, dipl. s.
člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 0908 677 731
e-mail: laurinc@sksapa.sk


Ďalšie články v sekcii

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Trenčín

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Trenčín

Pridané dňa: 07.06.2021

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Trenčíne

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Poprad

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Poprad

Pridané dňa: 07.06.2021

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Poprade, ktoré sa uskutoční dňa 15.6.2021 15: 00 hod v priestoroch hotela Satel

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Topoľčany

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Topoľčany

Pridané dňa: 07.06.2021

Regionálna komora SK SaPA so sídlom v Topoľčanoch Vás pozýva na

Diskusia k Správe o stave pôrodnej asistencie vo svete 2021

Diskusia k Správe o stave pôrodnej asistencie vo svete 2021

Pridané dňa: 24.05.2021

Na youtube odkaze sa môžete zapojiť do virtuálneho dialógu o politike a uvedenia správy o stave pôrodnej asistencie na svete (SOWMy) 2021.

Medzinárodný deň sestier 2021

Medzinárodný deň sestier 2021

Pridané dňa: 11.05.2021

Sestrám a pôrodným asistentkám je potrebné poďakovať za ich prácu

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 11.05.2021

Bratislava, 5. mája 2021. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pripomína, že starostlivosť o nízkorizikové tehotné ženy, matky a ich novorodencov je potrebné podporiť...