Termín úhrady poplatku za vedenie registra

Termín úhrady poplatku za vedenie registra

Pridané dňa: 11.01.2021

Poplatok za vedenie registra

V súlade s ustanovením § 63 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. komora priebežne aktualizuje register podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. Za priebežnú aktualizáciu komora vyberá od zdravotníckeho pracovníka poplatok za vedenie registra vo výške:

(týka sa registrovaných sestier, nie členov komory a sestier, ktoré majú v registri oznámený výkon práce v zahraničí)

  • 15,00 € ročne, ak nie je členom komory (povinnosť uhradiť poplatok za priebežnú aktualizáciu vzniká prvýkrát nasledujúci kalendárny rok od zápisu do registra). Poplatok za priebežnú aktualizáciu je splatný do 31. januára

Bankové spojenie na úhradu poplatkov za vedenie registra:

-
online platbou priamo zo svojho konta po prihlásení sa cez www.portal.sksapa.sk (portál komory), kde je vytvorená záložka moje platby

- poštovou poukážkou typu „U“, alebo priamym prevodom v banke

- bankovým prevodom (internet banking)

  • číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 7016 9854, (VÚB a. s.)
  • variabilný symbol: Vaše registračné číslo (v prípade neuvedenia správneho variabilného symbolu nebude môcť byť platba identifikovaná, čo sa považuje za neuhradenie poplatku, kým zdravotnícky pracovník nepreukáže opak)
  • špecifický symbol: kalendárny rok, za ktorý sa úhrada vykonáva (v prípade, že hradíte poplatok za viac rokov spolu treba uviesť všetky roky napr. 2007, 2008)

Ďalšie články v sekcii

S úctou spomíname a ďakujeme

S úctou spomíname a ďakujeme

Pridané dňa: 21.01.2021

Nezabúdame a spomíname

Sestry Prešovského kraja

Sestry Prešovského kraja

Pridané dňa: 17.01.2021

Prešovský samosprávny kraj v súvislosti s Rokom sestier a pôrodných asistentiek pripravil unikátny projekt Sestry Prešovského kraja, jediný svojho druhu na Slovensku, ktorého zámerom je...

S úctou spomíname a ďakujeme

S úctou spomíname a ďakujeme

Pridané dňa: 21.01.2021

Vo veku 62 rokov nás opustila sestra s veľkým srdcom. Naša kolegyňa, veľká bojovníčka a obhajkyňa sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb, dlhoročná členka Rady a...

Kríza nedostatku sestier a ošetrovateľských pracovných síl  sa neustále prehlbuje

Kríza nedostatku sestier a ošetrovateľských pracovných síl sa neustále prehlbuje

Pridané dňa: 16.01.2021

Bratislava, 15. 1. 2021 Podľa údajov Medzinárodnej rady sestier bude do roku 2030 chýbať celosvetovo ďalších 4, 7 milióna sestier k 6 miliónom, ktoré chýbajú už teraz. Slovenská komora...

Zbierka pre rodiny sestier

Zbierka pre rodiny sestier

Pridané dňa: 13.01.2021

Práca sestry a pôrodnej asistentky je krásne, ale často nebezpečné povolanie. V dnešných časoch to vnímame o to viac.

Prečo ÁNO zdravotníckemu asistentovi a NIE praktickej sestre

Prečo ÁNO zdravotníckemu asistentovi a NIE praktickej sestre

Pridané dňa: 12.01.2021

Reakcia na premenovanie praktických sestier na zdravotníckych asistentov