Správa z XI. zasadnutia výboru Sekcie sestier pracujúcich v dermatológii.

Správa z XI. zasadnutia výboru Sekcie sestier pracujúcich v dermatológii.

Pridané dňa: 20.03.2023

Správa z XI. zasadnutia výboru sekcie sestier pracujúcich v dermatológii.

Dňa 03.3.2023 sa uskutočnilo jedenáste zasadanie výboru sekcie sestier pracujúcich

v dermatológii v priestoroch Dermatovenerologickej kliniky v Martine.

Hlavné témy stretnutia boli nasledovné:

  • vytýčenie si základných línií práce výboru sekcie do konca septembra 2023
  • rozvrh pracovných činností organizovania celoslovenskej konferencie

V úvode stretnutia sa predsedníčka sekcie Mgr. Zuzana Kalabová poďakovala členom organizačného výboru za kvalitne pripravené akcie na jednotlivých klinikách.

Ďalší bod, ktorému sa výbor venoval, bolo plnenie úloh a aktivít, ktoré výbor vyvinul až ku dňu zasadnutia. Aktivity sú nasledovné:

Spolupráca:

Výbor sekcie spolupracuje s Klubom psoriatikov a atopikov (ďalej PaA) a občianskym združením Bodkáčik v Martine. V pláne je pomoc pri organizovaní aktivít pri príležitosti dňa kože, Svetový deň psoriázy a edukačné stretnutie pre ľudí s atopickou kožou.

Veľmi významná je aj spolupráca s farmaceutickými firmami Abbvie, Novartis, , Lilly, Sandoz.

Aktivity od posledného zasadnutia výboru :

Vzhľadom na fakt, že doba neustále napreduje a mnoho ľudí získava informácie cez sociálne siete, založili sme v roku 2010 pre členov sekcie sestier pracujúcich v dermatológii stránku na Facebook (Sekcia sestier pracujúcich v dermatovenerológii) , kde si môžu pozrieť činnosť odbornej sekcie, činnosť SK SaPA, prípadne prebiehajúce aktivity a novinky formou medializovania aktivít .

Posledné dva roky boli poznačené pandémiou COVID, preto sa mnohé aktivity sestier sústredili hlavne na účasť na webinároch , ktoré sme organizovali s jednotlivými firmami.

V októbri sme sa ako každý rok zapojili do akcií pri príležitosti Svetového dňa psoriázy, celá realizácia bola šírená aj mediálnou kampaňou pod názvom „Bodkovaný deň“.

Jednotlivé kliniky a ich personál sa zapojil a akciu podporil aj bodkovaným oblečení, bodkovanými respirátormi.

Pripojila sa aj široká verejnosť, to znamená, že sa konečne kožné ochorenie dostáva do povedomia verejnosti a ľudia vedia, že sa „našich bodkovaných pacientov“ nemusia báť, lebo ochorenie nie je infekčné.

V centrách biologickej liečby prebiehal edukačný blok „Chronické ochorenia kože, ich liečba“ a „Mentálne zdravie“. Edukačný blok bol distribuovaný do lokálnych TV relácií.

Naša sekcia neustále pokračuje v spolupráci s občianskym združením Bodkáčik, v septembri 2022 ešte usporiadala edukačný blok pre psoriatikov a atopikov. Na tomto stretnutí boli pre verejnosť prítomní aj lekári z odboru dermatológie a venerológie a odzneli témy vhodne pre pacientov s ochorením kože zameriavajúce sa mentálne zdravie, ošetrovanie kože v praxi, hovorili sme o chronických kožných ochoreniach a tiež sa riešil intímny život s kožným ochorením .

V novembri 2022 prebiehala beseda na tému Chronické ochorenia kože a ich liečba, Mentálne zdravie, ktorá sa konala v Poradenskom centre pre pacientov s kožným ochorením.

Vo februári 2023 sme boli oslovené Akadémiou vzdelávania sestier v odbore KIA, aby sme sa zúčastnili kreditovaných prednášok na webinári , ktorí usporiadala Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie v spolupráci so SK SaPA. Predsedníčka odbornej sekcie odprezetovala rozsiahlu tému o ošetrovaní atopickej kože s názvom „Atopická dermatitída alebo exém od A po Z“.

Ďalšie plánovanie činností do konca roku:

Každý rok v máji sa koná Euro melanoma dayso zameraním na poradenstvo a preventívnu kontrolu kože a kožných lézií. Akcia každý rok prebieha na Dermatologických klinikách, ktoré sa zapoja do tejto akcie. O tejto akcii sú informácie na webw, alebo stránkach príslušných zdrav. zariadení, kde akcia prebieha.

Členovia odbornej sekcie sa zaviazali

pri príležitosti Svetového dňa kože, ktorý pripadá na

12. mája, zúčastniť sa na akciách spolu so občianskym združením Bodkáčik a klubmi psoriatikov v krajských mestách. Sestry ponúkli pomoc na prípravou edukačných prednášok a poradenstva ohľadom ošetrovania kože.

Ďalšia dôležitá aktivita , ktorá nás čaká v septembri je zorganizovanie XI. celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v dermatovenerológii, ktorá sa bude konať v Martine 29.9.2023 v reštaurácii Čierna pani.

Na jeseň v októbri sa bude určite realizovať podpora aktivít pri príležitosti Svetového dňa psoriázy.

V rámci zostavovania plánu činnosti do konca septembra 2023 si členovia výboru sekcie určili tieto priority:

  • zvýšiť publikačná činnosť sestier z odboru dermatovenerológie v odborných časopisoch,
  • naďalej podporovať sestry pri aplikácii nových trendov pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v dermatovenerológii,
  • rozvíjanie ďalšej spolupráce v rámci organizácií, klubov a spoločností,
  • možnosti sestier zúčastňovať sa na certifikačných stretnutiach, ktoré sú organizované farmaceutickými firmami. Zabezpečiť informovanosť o konaných aktivitách, nakoľko sa nedostávajú do všetkých regiónov.

Na záver stretnutia predsedníčka sekcie poďakovala vedeniu Dermatovenerologickej kliniky v Martine za prijatie a členom výboru za účasť na stretnutí.

V Martine, dňa 10.03.2023

Mgr. Zuzana Kalabová

predsedníčka sekcie sestier

pracujúcich v dermatovenerológii


Ďalšie články v sekcii

Verejné vyhlásenie

Verejné vyhlásenie

Pridané dňa: 24.05.2023

Verejné vyhlásenie účastníkov XXX. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich na operačných sálach, konanej 11. – 12. 5. 2023 v Bojniciach

Eva Kollárová  BIELE SRDCE

Eva Kollárová BIELE SRDCE

Pridané dňa: 23.05.2023

BIELE SRDCE

Biele srdce 2023 pozná svojich laureátov

Biele srdce 2023 pozná svojich laureátov

Pridané dňa: 22.05.2023

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) slávnostnom podujatí udeľovania prestížneho ocenenia Biele srdce odovzdala tridsaťšesť ocenení Biele srdce v troch kategóriách...

Zatvorená kancelária komory a regionálnych centier komory

Zatvorená kancelária komory a regionálnych centier komory

Pridané dňa: 18.05.2023

Dňa 19.5.2023 budú kancelárie komory zatvorené

Biele srdce v Regionálnej komore Stará Ľubovňa

Biele srdce v Regionálnej komore Stará Ľubovňa

Pridané dňa: 16.05.2023

Biele srdce v kategórii sestra v praxi si prevzali Mgr. Štefánia Brunovská, Ľudmila Havrilová a Johanka Konkoľová.

Lúčime sa a spomíname

Lúčime sa a spomíname

Pridané dňa: 15.05.2023

Dňa 3. mája 2023 nás navždy opustila pani Pavla Hrtoňová. Prehrala boj so zákernou chorobou. Bola skvelou matkou 3 dcér, výnimočnou ženou nielen pre svoju rodinu, ale aj pre celú komunitu....