SKSaPA v diskusiách ICN o kampani Nursing Now

SKSaPA v diskusiách ICN o kampani Nursing Now

Pridané dňa: 12.02.2021


Medzinárodná rada sestier diskutuje o plánoch do budúcnosti so skupinami Nursing Now z celého sveta

9. februára 2021

Medzinárodná rada sestier (ICN) usporiadala 9. februára webinár s viac ako 50 účastníkmi zo skupín kampaní Nursing Now po celom svete. Druhý webinár sa bude konať 18. februára.

Nursing Now - globálna kampaň na zvýšenie postavenia a profilu ošetrovateľstva, ktorá bola spustená v roku 2018, skončí v máji tohto roku. Cieľom webináru bolo predstaviť skupinám Nursing Now samotné ICN a diskutovať o tom, ako môžu v budúcnosti spolupracovať.

Cieľom webinára, ktorému predsedala Susan Williams, konzultantka ICN (zodpovedná za tranzíciu skupín Nursing Now pod patronát ICN), bolo nadviazať na dynamiku a tvrdú prácu, ktorej sa skupiny v rámci kampane venovali. Howard Catton, výkonný riaditeľ ICN, privítal skupiny a predstavil prácu ICN a jej kľúčové aktivity pre tento rok. Pochválil prácu kampane slovami: „Bezpochyby to bola najúspešnejšia globálna ošetrovateľská kampaň, aká tu kedy bola.

„Činnosť okolo Roku sestry, spoločná práca na veciach, ako je Správa o stave ošetrovateľstva vo svete, a veľmi reálne povedané, skupiny, ktoré sa etablovali po celom svete, sú tvrdými a rýchlymi výsledkami veľkého úspechu, ktorý mala kampaň Nursing Now.“

Pán Catton opísal prácu, ktorú nedávno vykonala ICN, zameranú na reakciu pandémie COVID-19 a na globálnu prácu vedenú Helen Clarkovou o poučení sa z pandémie. ICN taktiež mimoriadne úzko spolupracuje s WHO na vývoji ďalších Strategických pokynov pre ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu a za posledných pár mesiacov vypracovala niekoľko správ o rozsahu nedostatku ošetrovateľských pracovníkov a o tom, čo je potrebné urobiť pre vzdelávanie a investovanie do ošetrovateľskej pracovnej sily.

Barbara Stilwell, výkonná riaditeľka Nursing Now, povedala: „To, čo Nursing Now urobila, je prepojenie ľudí. Spoliehali sme sa na súvislosti. Spoliehali sme sa na to, že budeme mať skvelých partnerov, ako sú ICN a WHO, a sme nadšení, že ICN bude pokračovať v tejto skvelej práci so skupinami Nursing Now, a bude podporovať a pokračovať v týchto spojeniach. Všetko je to o budúcnosti! ICN je báječný partner, vieme, že ste v bezpečných rukách.“

Pripomenula účastníkom niektoré prebiehajúce práce vrátane Obdobia advokácie, s názvom „Sestry spolu". Tu sa ICN a Nursing Now zosúlaďujú - všetko sa týka investícií do ošetrovateľstva, dôstojnej práce a platov a všetkých vecí, ktoré sestry potrebujú."

Júlia Jankovičová, zo Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek; Htay Htay Hlaing z Ministerstva zdravotníctva v Mjanmarsku a Catherine Odeke z Ministerstva zdravotníctva v Ugande boli pozvaní, aby hovorili o aktivitách skupiny Nursing Now v ich krajine a o spôsoboch, ako si predstavujú spoluprácu s ICN v budúcnosti.

Júlia Jankovičová hovorila o úspechoch projektu Nursing Now Slovakia a povedala: „Mohlo by byť užitočné, keby ICN v spolupráci s WHO vyzve oficiálne krajiny, aby podnikli konkrétne kroky na riešenie nedostatku v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii.“

Htay Htay Hlaing hovorila o piatich cieľoch Mjanmarska, týkajúcich sa ošetrovateľstva, ktoré zahŕňajú: investície do vzdelávania, profesionálny rozvoj a reguláciu; spustenie kliník vedených sestrami na prevenciu infekčných a neinfekčných ochorení; podpora priaznivého prostredia na pracovisku; podpora vodcovských schopností a osvojenie si cvičenia ako lieku pre obyvateľstvo.

Catherine Odeke požiadala ICN, aby spolupracovala so sestrami v Ugande na posilnení ich vodcovských kapacít a na zdokonalení schopností ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie v špecializovaných oblastiach.

Prezidentka Taiwanskej asociácie sestier (TWNA) Dr. Ching Min Chen hovorila o aktivitách organizácie Nursing Now Taiwan, najmä pokiaľ ide o imidž ošetrovateľstva a zdokonaľovanie vzdelávania. „Kampaň Nursing Now na Taiwane vyzvala vládu, aby viac investovala do ošetrovateľstva, a my sa zameriavame na vyššie pozície pre naše Senior sestry,“ uviedla.

Ayush Belwal, študent ošetrovateľstva z Indie, vyzdvihol úlohu ošetrovateľstva a privítal pozvanie ICN pre študentov ošetrovateľstva a vyjadril nádej, že do skupín Nursing Now budú zapojení aj iní študenti z celého sveta.

Ako odpoveď na otázku Aneeshy Archyangeliovej z Nursing Now England o tom, ako môžu účastníci podporiť prácu ICN pri uskutočňovaní programov kontinuálneho profesionálneho vzdelávania a školení, Howard Catton uviedol: „V novom návrhu Globálnych strategických pokynov pre ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu WHO, sa pozornosť zameriava na vzdelávanie a je nevyhnutné, aby sa nejednalo iba o predregistračné, ale aj postregistračné vzdelávanie, a aby sme tiež zdôraznili význam trvalej kompetencie a bezpečnosti pacientov.“

Preložila a spracovala: PhDr. Júlia Jankovičová

Zdroj: https://www.icn.ch/news/international-council-nurses-discusses-future-plans-nursing-now-groups-around-world

Videozáznam:

;feature=youtu.be


Ďalšie články v sekcii

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek 5. máj

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek 5. máj

Pridané dňa: 05.05.2021

Dnes je Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Správa z konferencie

Správa z konferencie

Pridané dňa: 29.04.2021

Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacienta s COVID-19

Generálne zhromaždenie Európskej federácie asociácií sestier EFN

Generálne zhromaždenie Európskej federácie asociácií sestier EFN

Pridané dňa: 15.04.2021

112te Valné zhromaždenie Európskej federácie sestier (EFN)

E-konferencia SESTRY AKO VEDÚCI HLAS Vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti

E-konferencia SESTRY AKO VEDÚCI HLAS Vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti

Pridané dňa: 05.05.2021

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

POSÚDENIE APLIKOVANIA „COVIDOVÉHO PRÍPLATKU“  Z POHĽADU DODRŽIAVANIA ZÁSADY ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

POSÚDENIE APLIKOVANIA „COVIDOVÉHO PRÍPLATKU“ Z POHĽADU DODRŽIAVANIA ZÁSADY ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

Pridané dňa: 02.04.2021

Koncom roka 2020 predstavitelia Vlády Slovenskej republiky prezentovali cieľ v zmysle, ktorého „Pracovníci na COVID oddeleniach dostanú od polnoci príplatok sedem eur za jednu odpracovanú...

Prajeme pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov

Prajeme pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov

Pridané dňa: 31.03.2021