SK SaPA: Slovensko porušuje európsku legislatívu týkajúcu sa uznávania odborných kvalifikácií

Pridané dňa: 02.05.2019

Bratislava 2. 5. 2019 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje, že zdravotnícky výbor NR SR na čele s poslancom Zelníkom podceňuje nedostatok sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Doposiaľ zákonodarný zbor neprijal žiadnu legislatívnu normu ktorá by zvýšila počet sestier a pôrodných asistentiek v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovenku. Naopak poslanci márnia svoj čas tvorbou prílepkov zákonov, ktorými posilňujú postavenie praktických sestier (zdravotníckych asistenta) a to i napriek tomu, že Európska komisia už v januári vyzvala Slovenskú republiku, aby vysvetlila prečo porušuje Smernicu 2005/36/ES a Smernicu 55/2013/EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa na jeseň minulého roka cestou advokátskej kancelária obrátila na Európsku komisiu s podnetom, že na Slovensku pravdepodobne dochádza k porušeniu Smernice 2005/36/ES a nadväzujúcej Smernicu 55/2013/EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií. „Predložili sme zástupcom Európskej komisie podklady ktoré hovoria o tom, ako došlo k premenovaniu zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru a neprimeranému zvýšeniu kompetencií tohto zdravotníckeho pracovníka.“ potvrdila Mgr. Lazorová, dipl. s., prezidentka komory. Slovenská republika bola ešte v januári tohto roka upozornená Európskou komisiou, že legislatíva prijatá v roku 2018 ktorá sa týka aj praktických sestier je v rozpore s vyššie spomenutou európskou direktívou. „Pokladáme zo strany poslancov NR SR za nezodpovedné navrhovať a prijímať akékoľvek ďalšie legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú praktických sestier a to bez toho, aby bol najprv uzavretý podnet a šetrenie zaslané z Európskej komisie. Prečo ministerstvo zdravotníctva SR nezakročí, ale len ticho súhlasí?“ doplnila Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezidentka komory.

Člen Rady a Prezídia komory PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. pripomenul, že aj napriek akejkoľvek prijatej legislatíve praktická sestra nemôže pracovať sama bez registrovanej sestry na ambulancii všeobecného lekára pre dospelých a ani na ambulancii pre deti a dorast. „Návrh z dielne predsedu zdravotníckeho výboru NR SR Zelníka je pre nás nepochopiteľný a zbytočný, pretože aj doposiaľ mohol lekár zamestnať popri sestre na ambulancii aj praktickú sestru (zdravotníckeho asistenta), len by ju musel aj zaplatiť.“ Praktická sestra u novorodencov a ani u detí do 18. roku života nemôže odoberať kapilárnu krv napr. na vyšetrenie zápalových parametrov (CRP), podávať inzulín podkožne, podávať lieky na zriedenie krvi podkožne, podávať lieky do svalu, odoberať krv zo žily, zhotovovať EKG záznam, pripravovať a podávať lieky do úst a žily. „Pýtame sa, aké by malo byť vlastne uplatnenie praktickej sestry na ambulancii pre deti a dorast, keď môže sama len orientačne vyšetriť moč a pracovať s informačným systémom poskytovateľa? Nebolo by vhodné hľadať radšej spôsob, ako motivovať študentov ošetrovateľstva, aby chceli pracovať na detských pracoviskách?“ doplnil PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., člen Rady a Prezídia komory.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Ďalšie články v sekcii

TLAČOVÁ SPRÁVA: Sestry pracujúce s kriticky chorými apelujú na dodržiavanie  bezpečnosti svojich pacientov

TLAČOVÁ SPRÁVA: Sestry pracujúce s kriticky chorými apelujú na dodržiavanie bezpečnosti svojich pacientov

Pridané dňa: 15.06.2019

Bratislava 14. 6. 2019 – Srbské anestéziologické sestry v zastúpení Ljiljany Zerzevskej z Udruženja anestetičara Srbje, ktorá sa zúčastnila v dňoch 07. – 08. júna 2019 „XII....

SK SaPA: Sestry a pôrodné asistentky sa stanú jadrom riešenia zdravotných problémov  v 21. storočí

SK SaPA: Sestry a pôrodné asistentky sa stanú jadrom riešenia zdravotných problémov v 21. storočí

Pridané dňa: 14.03.2019

Bratislava 14. 03. 2019 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je jednou zo 60 krajín sveta ktorá sa aktívne zapojila do medzinárodnej kampane „Nursing Now“ (Ošetrovateľstvo...

SK SaPA:  Čím chceme motivovať ľudí v zdravotníctve?

SK SaPA: Čím chceme motivovať ľudí v zdravotníctve?

Pridané dňa: 09.03.2019

Bratislava 04. 03. 2019 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek konštatuje, že len u tretiny sestier a pôrodných asistentiek došlo reálne k zvýšeniu miezd. Sľubované tzv....

Portugalská vláda konaj ľudskejším spôsobom!

Portugalská vláda konaj ľudskejším spôsobom!

Pridané dňa: 26.02.2019

Európska federácia sestier (EFN) vyzýva portugalského premiéra Antonia Costu, aby otvoril dialóg s organizáciou Ordem dos Enfermeiros pod vedením Any Rity Cavaco. Nemôžeme ignorovať hlas...

Výzva pre ministerku zdravotníctva

Výzva pre ministerku zdravotníctva

Pridané dňa: 08.02.2019

Je poľutovaniahodné, že ani po 20 rokoch sa ošetrovateľstvo na Slovensku nedostalo na úroveň iných vedných disciplín a verejnosti je podsúvaný názor, že sestry len kritizujú, ale...

Odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek

Odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 11.01.2019

Vážené kolegyne a kolegovia, dňa 1. januára 2019 nadobúda účinnosť novela zákona NR SR č. 578/2004, Z. z. v ktorej sú upravené mzdy zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ústavných...