SK SaPA sa obrátila na prezidenta, aby nepodpísal novelu zákona 578/2004

SK SaPA sa obrátila na prezidenta, aby nepodpísal novelu zákona 578/2004

Pridané dňa: 09.12.2015

SK SaPA sa obrátila na prezidenta Andreja Kisku, aby nepodpísal zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Bratislava 9. 12. 2015 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa obrátila listom na prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, aby nepodpísal Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve. A to z dôvodu, že zákon je nielen nespravodlivý, diskriminačný a zbytočný, ale taktiež odštartoval hromadné výpovede a krízový stav v slovenských nemocniciach.

Zástupcovia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek boli počas celých tri a pol roka prítomní na rokovaniach s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, počas ktorých predkladali konštruktívne návrhy budúcej právnej úpravy a sledovali legitímne požiadavky sestier a pôrodných asistentiek. Prijatá úprava právnych vzťahov súvisiacich s odmeňovaním sestier a pôrodných asistentiek však neobsahuje žiadnu z pripomienok SK SaPA. „Arogancia moci, ignorácia a nekompetentnosť je vizitkou terajšieho stavu, do ktorého sme sa dostali po troch rokoch stretávania sa a rokovaní. Je nepochopiteľné, že regulátor Ministerstvo zdravotníctva SR, ako aj Vláda SR ignorujú naše požiadavky. Takýmto spôsobom by sa určite snaha dosiahnuť dohodu nemala presadzovať, ak takáto snaha vôbec je,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

SK SaPA zotrváva na troch požiadavkách. Zákon o odmeňovaní musí platiť pre všetkých zdravotníkov. Je potrebné zvýšiť koeficienty pre výpočet základnej zložky mzdy a taktiež zvyšovať základnú zložku mzdy každé tri roky praxe. Ako povedal člen Rady a Prezídia a riaditeľ kancelárie SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., navrhovaná výška základnej zložky mzdy je nedostatočná, pretože nevyjadruje hodnotu práce zamestnanca vo vzťahu k trhovému prostrediu, nekompenzuje čas trávený v práci, prípadné vystavenie sa negatívnym vplyvom, nezabezpečuje zamestnancovi zodpovedajúcu životnú úroveň a už vôbec nie je motivačná. Absencia takých kritérií pre určenie výšky mzdy akými sú dosiahnutá prax, náročnosť pracovných úloh, miera zodpovednosti za ich plnenie len prehlbuje nerovnosti v odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov vo všeobecnosti. „Je predsa pochopiteľné, i bežnému človeku triezvej úvahy zrejmé, že sestra alebo pôrodná asistentka s napr. desaťročnou praxou poskytuje zdravotnú starostlivosť rýchlejšie, lacnejšie, účinnejšie a správnejšie než sestra bez praxe. Zdravotnícky pracovník s praxou by mal preto s ohľadom na uvedené skutočnosti byť odmenený lepšie ako ten bez praxe,” dodáva PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.

SK SaPA ďalej upozorňuje nato, že v štátnom rozpočte na budúci rok v kapitole pre zdravotníctvo nie je dostatok finančných zdrojov ani na mzdy všetkých zdravotníckych pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje novela zákona 578/2004 v znení neskorších predpisov. „Nám nestačí ministrova záruka, že s platmi neklesneme. My požadujeme zvýšenie miezd a trváme na zvyšovaní miezd na základe odpracovaných rokov. My žiadame, aby sa prijali účinné opatrenia proti rozkrádaniu peňazí v zdravotníctve, aby sa peniaze využívali efektívne, a aby sa o pacientov staral dostatok zdravotníkov, lebo inak je pacient ohrozený,“ dodáva prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá prosí prezidenta Andreja Kisku, aby vrátil legislatívu, ktorá neberie do úvahy potreby 40 000 sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku a ignoruje ich sociálny status.


Ďalšie články v sekcii

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek 5. máj

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek 5. máj

Pridané dňa: 05.05.2021

Dnes je Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Správa z konferencie

Správa z konferencie

Pridané dňa: 29.04.2021

Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacienta s COVID-19

Generálne zhromaždenie Európskej federácie asociácií sestier EFN

Generálne zhromaždenie Európskej federácie asociácií sestier EFN

Pridané dňa: 15.04.2021

112te Valné zhromaždenie Európskej federácie sestier (EFN)

E-konferencia SESTRY AKO VEDÚCI HLAS Vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti

E-konferencia SESTRY AKO VEDÚCI HLAS Vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti

Pridané dňa: 05.05.2021

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

POSÚDENIE APLIKOVANIA „COVIDOVÉHO PRÍPLATKU“  Z POHĽADU DODRŽIAVANIA ZÁSADY ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

POSÚDENIE APLIKOVANIA „COVIDOVÉHO PRÍPLATKU“ Z POHĽADU DODRŽIAVANIA ZÁSADY ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

Pridané dňa: 02.04.2021

Koncom roka 2020 predstavitelia Vlády Slovenskej republiky prezentovali cieľ v zmysle, ktorého „Pracovníci na COVID oddeleniach dostanú od polnoci príplatok sedem eur za jednu odpracovanú...

Prajeme pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov

Prajeme pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov

Pridané dňa: 31.03.2021