SK SaPA: Dlhodobo chorým pacientom by pomohlo, keby sestry mohli predpisovať viac zdravotníckych pomôcok

Pridané dňa: 02.02.2018

Bratislava 2. 2. 2018 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek víta, že sestry špecialistky budú môcť po prvý krát v histórii predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky, čo pomôže nielen pacientom, ale aj zjednoduší chod mnohých ambulancií. Je však škoda, že sestry špecialistky budú môcť predpisovať len 15 z vyše 5000 zdravotníckych pomôcok. Komora preto verí, že Ministerstvo zdravotníctva SR ešte prehodnotí navrhovaný zoznam zdravotníckych pomôcok a sestrám umožní predpisovať aj ďalšie pomôcky, aby sa tým pomohlo aj ďalším imobilným a dlhodobo chorým pacientom, pre ktorých je často veľkým utrpením si ísť pre recept k lekárovi.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pozitívne hodnotí to, že Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje umožniť sestrám špecialistkám predpisovať niektoré zdravotnícke pomôcky, čo môžu pocítiť niektorí pacienti, ktorí nebudú musieť chodiť tak často k lekárovi a v konečnom dôsledku to môže prispieť aj k zníženiu hodín čakania na vyšetrenie u lekára. „Vážime si rozhodnutie pána ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, ktorý sa ako prvý minister zdravotníctva v histórii odhodlal posilniť kompetencie sestrám a pôrodným asistentkám, a tým umožnil najodbornejším sestrám predpisovať zdravotnícke pomôcky, čo doteraz mohli len lekári. Je to veľký krok v histórii ošetrovateľstva, ktorý môže nielen zefektívniť systém poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale taktiež môže prispieť k zatraktívneniu povolania sestry na Slovensku,“ konštatuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá verí, že z navrhovaného zoznamu zdravotníckych pomôcok dlhodobo chorým pacientom pomôžu najmä plienky, podložky pod chorých, obväzy či roztoky na výplachy rán.
SK SaPA ďalej upozorňuje na to, že v návrhu MZ SR chýbajú viaceré zdravotnícke pomôcky, ktoré sa veľmi často využívajú či už v terénnej praxi ADOS, alebo domovoch sociálnych služieb. Podľa prezidentky SK SaPA Mgr. Ivety Lazorovej, dipl. p. a. je nelogické, že sestra špecialistka po novom bude môcť predpísať pacientovi elastický obväz v šírke od 10 do 12 centimetrov, ale pri potrebe elastického obväzu do 10 alebo nad 12 centimetrov bude musieť pacient navštíviť lekára. Ako povedal ďalej predseda Sekcie sestier pracujúcich v Agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) Mgr. Jaroslav Straka, ministerstvom navrhovaný zoznam zdravotníckych pomôcok je nutné doplniť o palicu jednoduchú, barly predlakťové pre dospelých a barly podpazušné pre dospelých, ktoré sú potrebné na riešenia mobility pacienta v domácom prostredí z hľadiska dostupnosti pomôcky ako aj posúdenia vzniknutých rizík pacienta sestrou, ktorá včas vykoná ošetrovateľský zásah. Dôležitá je aj prevencia vzniku pádov, aby pacient neostal dlhodobo pripútaný na lôžku. „Taktiež by pacientom veľmi pomohlo, keby im sestry špecialistky v rámci ADOS mohli predpisovať antidekubitné a polohovacie pomôcky, pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu, vaňové a sprchovacie, pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu na toalety, polohovaciu posteľ, či toaletnú stoličku a vozík s príslušenstvom. Týmito nevyhnutnými pomôckami sestra zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na prevenciu vzniku dekubitov ako aj komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť u imobilných a čiastočne nepohyblivých. Sestra je absolútne kompetentná pre určenie využitia týchto pomôcok z hľadiska poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti ako aj prevencie a podpory zdravia,“ dodal predseda Sekcie sestier pracujúcich v ADOS Mgr. Jaroslav Straka.
Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. ubezpečuje verejnosť, že sestry špecialistky chcú poskytovať kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť, ak budú mať k tomu dostatok kvalitných zdravotníckych prostriedkov podobne ako lekári, ktorí majú na diagnostiku a liečbu pacientov kvalitné zdravotnícke prístroje a technológie. Cieľom prvotného návrhu SK SaPA bolo uľahčiť život pacientom a prácu sestrám v ošetrovaní pacientov. Je preto veľká škoda, že sestry špecialistky budú môcť pre začiatok predpisovať len 15 vybraných z vyše 5000 zdravotníckych pomôcok. Aj naďalej sa preto budú musieť viacerí imobilní alebo polymorbídni pacienti prevážať z miesta bydliska či zariadenia sociálnych služieb k lekárovi, kde musí často čakať aj hodiny na poradie preto, aby mu lekár predpísal zdravotnícku pomôcku či materiál, ktorý nevyhnutne potrebuje na to, aby sa zlepšil jeho zdravotný stav,“ dodala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá verí, že Ministerstvo zdravotníctva SR ešte prehodnotí zoznam zdravotníckych pomôcok a sestrám umožní predpisovať aj ďalšie pomôcky.

Ďalšie články v sekcii

TLAČOVÁ SPRÁVA: Dojčenie je pre dieťa jednou zo základných podmienok dobrého štartu do života.

TLAČOVÁ SPRÁVA: Dojčenie je pre dieťa jednou zo základných podmienok dobrého štartu do života.

Pridané dňa: 07.08.2020

Bratislava 07. 08. 2020 – Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Medzinárodný fond Organizácie spojených národov pre núdzové situácie detí (UNICEF) sa za podpory ďalších...

Ďakujeme zdravotníkom / Thank You Care Takers

Ďakujeme zdravotníkom / Thank You Care Takers

Pridané dňa: 12.05.2020

Iniciatíva ktorej cieľom je vytvoriť celosvetové hnutie solidarity prostredníctvom poďakovania tým, ktorí našu spoločnosť chránia v prvej línii.

Blahoželanie prezidentky SK SaPA všetkým sestrám a pôrodným asistentkám

Blahoželanie prezidentky SK SaPA všetkým sestrám a pôrodným asistentkám

Pridané dňa: 12.05.2020

TLAČOVÁ SPRÁVA: Pandémia Covid-19 ukázala, aké dôležité a potrebné je povolanie sestier  a pôrodných asistentiek

TLAČOVÁ SPRÁVA: Pandémia Covid-19 ukázala, aké dôležité a potrebné je povolanie sestier a pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 12.05.2020

Bratislava 12. 05. 2020 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si každoročne v máji pripomína osobnosť moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale a na jej počesť...

5.máj Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

5.máj Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 05.05.2020

5.máj Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME

VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME

Pridané dňa: 23.04.2020

Čo znamená núdzový stav pre sestry a pôrodné asistentky v súvislosti s pandémiou koronavírusom na Slovensku?