SK SaPA: Dajme ministerskej sestre dostatočné kompetencie, aby mohla spraviť zásadné zmeny v ošetrovateľstve pre sestry aj pacientov

Pridané dňa: 11.01.2018

Bratislava 11. 1. 2018 – Ministerská sestra na Slovensku PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. dobrovoľne odišla z postu riaditeľky odboru ošetrovateľstva na Ministerstve zdravotníctva SR, nakoľko dlhodobo nemala možnosť zlepšovať postavenie sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Vedenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek preto vyzýva ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby novej ministerskej sestre posilnil kompetencie, aby mohla efektívnejšie koordinovať ošetrovateľstvo, a taktiež prijímať zásadné opatrenia na zmeny slovenského ošetrovateľstva, ktoré pocítia nielen sestry a pôrodné asistentky, ale aj pacienti.
Minister zdravotníctva Tomáš Drucker zriadil odbor ošetrovateľstva krátko po svojom nástupe dňa 15. júna 2016, pričom od 1. augusta 2016 do konca minulého roka mu šéfovala PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., ktorú verejnosť pozná aj ako ministerskú sestru. Vedenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek preto prijalo so znepokojením informáciu o tom, že odchádza dobrovoľne z pozície riaditeľky odboru ošetrovateľstva MZ SR. „Sme toho názoru, že PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. sa veľmi dobre zhostila pozície riaditeľky odboru ošetrovateľstva MZ SR. Podarilo sa jej zlepšiť nielen komunikáciu medzi sestrami a MZ SR, ale svojím pôsobením zároveň naštartovala novú etapu vnímania ošetrovateľstva na Slovensku. Aj z tohto dôvodu som okamžite požiadala ministra zdravotníctva Tomáša Druckera o pracovné stretnutie za účelom prerokovania možného riešenia vzniknutej situácie a zlepšenia spolupráce medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a SK SaPA. Žiaľ, šéf rezortu zdravotníctva zrejme pozíciu ministerskej sestry nepovažuje za až za takú dôležitú, nakoľko si osobne doteraz nenašiel čas nato, aby si vypočul dôvody nespokojnosť Tatiany Hrindovej a hľadal riešenia,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, PhD., dipl. p. a., ktorá ešte stále verí, že minister Tomáš Drucker nezriadil pozíciu ministerskej sestry „len na oko“ a má úprimný záujem zlepšiť postavenie sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, ako aj podmienky pre pacientov.
Samotná PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. odišla z Ministerstva zdravotníctva SR na základe jej dlhodobej nespokojnosti s nedostatočnou komunikáciu o problémoch týkajúcich sa sestier a nedostatku kompetencií a pracovných podmienok na samotnom ministerstve. Podľa jej slov nemala možnosť vstupovať do rozhodnutí, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňovali život sestier. „V pozícii ministerskej sestry som si nevedela zvyknúť na to, že o sestrách rozhodovali iní odborníci a ja som nemala možnosť ovplyvniť ich rozhodnutie. Nadobudla som pocit, že na MZ SR prevažuje názov niektorých politikov nad vecnou a odbornou argumentáciou. Takým príkladom môže byť, že ma neprizvali k riešeniu úloh týkajúcich sa ošetrovateľstva, ako napríklad úprava organizácie riadenia v nemocniciach bez možnosti akceptovať názvoslovie pozícií a nariadenia v zmysle odborného usmernenia a podobne,“ vysvetľuje bývalá ministerská sestra PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., ktorej vadilo nielen neriešenie podnetov sestier na nedodržiavanie nariadenia vlády, či nedostatočná spolupráca jednotlivých odborov MZ SR pri tvorbe materiálov.
Nespokojnosť s pozíciou riaditeľa odboru ošetrovateľstva MZ SR už netají aj vedenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Ako povedal člen Rady a Prezídia PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., s odstupom času je potrebné konštatovať, že sa naše očakávania plné optimizmu nenapĺňajú, vo väčšine prípadov ostávajú návrhy a postrehy sestier a pôrodných asistentiek neakceptované, ale MZ SR je naopak nečinné práve tam, kde sa žiada okamžitý zásah. (napr. kontrola personálnych normatív v oblasti riadenia ošetrovateľskej starostlivosti). Pri projektoch Ministerstva zdravotníctva SR komora doposiaľ navrhovala zmeny vychádzajúce z potrieb ošetrovateľskej praxe, pričom ich pripravovali sestry a pôrodné asistentky z praxe, ktorých sa tieto zmeny budú priamo dotýkať. Napriek tomu, že sa predstavitelia na pracovných stretnutiach so zástupcami MZ SR, vrátane ministerskej sestry dohodli na zmenách, s rozčarovaním potom zistili, že finálny návrh zmeny legislatívy bol iný, ako bola pôvodná dohoda. „Musím povedať, že ministerstvo zdravotníctva si zvolilo pozíciu takzvanej kompetenčne slabej ministerskej sestry, teda takej, ktorá je v zásade len tlmočníkom politiky ministerstva smerom k sestrám a pôrodným asistentkám. Jej status jej nedáva právo ovplyvňovať politické a iné zásadné otázky týkajúce sa ošetrovateľstva. Ministerská sestra má plniť úlohy ministerstva podľa rozhodnutí ministra, nie presadzovať záujmy sestier,“ dodal člen Rady a Prezídia PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
SK SaPA dlhodobo upozorňovala na potrebu zriadenia pozície ministerskej sestry s patričnými kompetenciami. Bola to taktiež jedna z troch požiadaviek, ktorú SK SaPA požadovala od nového ministra zdravotníctva Tomáša Druckera. „V roku 2016 sme s potešením prijali informáciu o zriadení Odboru ošetrovateľstva v organizačnej štruktúre Ministerstva zdravotníctva SR, čím sme dúfali že sa významnejšie posilní účasť sestier a pôrodných asistentiek na riešení otázok v oblasti ošetrovateľstva a pôrodnej asistencii na Slovensku. Dúfali sme, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker túto funkciu zriadi s patričnými kompetenciami a novej ministerskej sestre umožní robiť také zásadné zmeny v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, ktorú budú pre sestry a pôrodné asistentky prijateľné. Žiaľ, stal sa pravý opak,“ dodala prezidentka Mgr. Iveta Lazorová, PhD., dipl. p. a. s tým, že ministerská sestra by mala mať podobné kompetencie ako jej kolegyňa v Českej republike, ktorá môže vydávať nariadenia, vyhlášky či podobné legislatívne rámce regulujúce ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu.

Ďalšie články v sekcii

TLAČOVÁ SPRÁVA: Dojčenie je pre dieťa jednou zo základných podmienok dobrého štartu do života.

TLAČOVÁ SPRÁVA: Dojčenie je pre dieťa jednou zo základných podmienok dobrého štartu do života.

Pridané dňa: 07.08.2020

Bratislava 07. 08. 2020 – Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Medzinárodný fond Organizácie spojených národov pre núdzové situácie detí (UNICEF) sa za podpory ďalších...

Ďakujeme zdravotníkom / Thank You Care Takers

Ďakujeme zdravotníkom / Thank You Care Takers

Pridané dňa: 12.05.2020

Iniciatíva ktorej cieľom je vytvoriť celosvetové hnutie solidarity prostredníctvom poďakovania tým, ktorí našu spoločnosť chránia v prvej línii.

Blahoželanie prezidentky SK SaPA všetkým sestrám a pôrodným asistentkám

Blahoželanie prezidentky SK SaPA všetkým sestrám a pôrodným asistentkám

Pridané dňa: 12.05.2020

TLAČOVÁ SPRÁVA: Pandémia Covid-19 ukázala, aké dôležité a potrebné je povolanie sestier  a pôrodných asistentiek

TLAČOVÁ SPRÁVA: Pandémia Covid-19 ukázala, aké dôležité a potrebné je povolanie sestier a pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 12.05.2020

Bratislava 12. 05. 2020 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si každoročne v máji pripomína osobnosť moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale a na jej počesť...

5.máj Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

5.máj Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 05.05.2020

5.máj Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME

VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME

Pridané dňa: 23.04.2020

Čo znamená núdzový stav pre sestry a pôrodné asistentky v súvislosti s pandémiou koronavírusom na Slovensku?