SK SaPA: Dajme ministerskej sestre dostatočné kompetencie, aby mohla spraviť zásadné zmeny v ošetrovateľstve pre sestry aj pacientov

Pridané dňa: 11.01.2018

Bratislava 11. 1. 2018 – Ministerská sestra na Slovensku PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. dobrovoľne odišla z postu riaditeľky odboru ošetrovateľstva na Ministerstve zdravotníctva SR, nakoľko dlhodobo nemala možnosť zlepšovať postavenie sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Vedenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek preto vyzýva ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby novej ministerskej sestre posilnil kompetencie, aby mohla efektívnejšie koordinovať ošetrovateľstvo, a taktiež prijímať zásadné opatrenia na zmeny slovenského ošetrovateľstva, ktoré pocítia nielen sestry a pôrodné asistentky, ale aj pacienti.
Minister zdravotníctva Tomáš Drucker zriadil odbor ošetrovateľstva krátko po svojom nástupe dňa 15. júna 2016, pričom od 1. augusta 2016 do konca minulého roka mu šéfovala PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., ktorú verejnosť pozná aj ako ministerskú sestru. Vedenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek preto prijalo so znepokojením informáciu o tom, že odchádza dobrovoľne z pozície riaditeľky odboru ošetrovateľstva MZ SR. „Sme toho názoru, že PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. sa veľmi dobre zhostila pozície riaditeľky odboru ošetrovateľstva MZ SR. Podarilo sa jej zlepšiť nielen komunikáciu medzi sestrami a MZ SR, ale svojím pôsobením zároveň naštartovala novú etapu vnímania ošetrovateľstva na Slovensku. Aj z tohto dôvodu som okamžite požiadala ministra zdravotníctva Tomáša Druckera o pracovné stretnutie za účelom prerokovania možného riešenia vzniknutej situácie a zlepšenia spolupráce medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a SK SaPA. Žiaľ, šéf rezortu zdravotníctva zrejme pozíciu ministerskej sestry nepovažuje za až za takú dôležitú, nakoľko si osobne doteraz nenašiel čas nato, aby si vypočul dôvody nespokojnosť Tatiany Hrindovej a hľadal riešenia,“ konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, PhD., dipl. p. a., ktorá ešte stále verí, že minister Tomáš Drucker nezriadil pozíciu ministerskej sestry „len na oko“ a má úprimný záujem zlepšiť postavenie sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, ako aj podmienky pre pacientov.
Samotná PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. odišla z Ministerstva zdravotníctva SR na základe jej dlhodobej nespokojnosti s nedostatočnou komunikáciu o problémoch týkajúcich sa sestier a nedostatku kompetencií a pracovných podmienok na samotnom ministerstve. Podľa jej slov nemala možnosť vstupovať do rozhodnutí, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňovali život sestier. „V pozícii ministerskej sestry som si nevedela zvyknúť na to, že o sestrách rozhodovali iní odborníci a ja som nemala možnosť ovplyvniť ich rozhodnutie. Nadobudla som pocit, že na MZ SR prevažuje názov niektorých politikov nad vecnou a odbornou argumentáciou. Takým príkladom môže byť, že ma neprizvali k riešeniu úloh týkajúcich sa ošetrovateľstva, ako napríklad úprava organizácie riadenia v nemocniciach bez možnosti akceptovať názvoslovie pozícií a nariadenia v zmysle odborného usmernenia a podobne,“ vysvetľuje bývalá ministerská sestra PhDr. Tatiana Hrindová, PhD., ktorej vadilo nielen neriešenie podnetov sestier na nedodržiavanie nariadenia vlády, či nedostatočná spolupráca jednotlivých odborov MZ SR pri tvorbe materiálov.
Nespokojnosť s pozíciou riaditeľa odboru ošetrovateľstva MZ SR už netají aj vedenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Ako povedal člen Rady a Prezídia PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., s odstupom času je potrebné konštatovať, že sa naše očakávania plné optimizmu nenapĺňajú, vo väčšine prípadov ostávajú návrhy a postrehy sestier a pôrodných asistentiek neakceptované, ale MZ SR je naopak nečinné práve tam, kde sa žiada okamžitý zásah. (napr. kontrola personálnych normatív v oblasti riadenia ošetrovateľskej starostlivosti). Pri projektoch Ministerstva zdravotníctva SR komora doposiaľ navrhovala zmeny vychádzajúce z potrieb ošetrovateľskej praxe, pričom ich pripravovali sestry a pôrodné asistentky z praxe, ktorých sa tieto zmeny budú priamo dotýkať. Napriek tomu, že sa predstavitelia na pracovných stretnutiach so zástupcami MZ SR, vrátane ministerskej sestry dohodli na zmenách, s rozčarovaním potom zistili, že finálny návrh zmeny legislatívy bol iný, ako bola pôvodná dohoda. „Musím povedať, že ministerstvo zdravotníctva si zvolilo pozíciu takzvanej kompetenčne slabej ministerskej sestry, teda takej, ktorá je v zásade len tlmočníkom politiky ministerstva smerom k sestrám a pôrodným asistentkám. Jej status jej nedáva právo ovplyvňovať politické a iné zásadné otázky týkajúce sa ošetrovateľstva. Ministerská sestra má plniť úlohy ministerstva podľa rozhodnutí ministra, nie presadzovať záujmy sestier,“ dodal člen Rady a Prezídia PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
SK SaPA dlhodobo upozorňovala na potrebu zriadenia pozície ministerskej sestry s patričnými kompetenciami. Bola to taktiež jedna z troch požiadaviek, ktorú SK SaPA požadovala od nového ministra zdravotníctva Tomáša Druckera. „V roku 2016 sme s potešením prijali informáciu o zriadení Odboru ošetrovateľstva v organizačnej štruktúre Ministerstva zdravotníctva SR, čím sme dúfali že sa významnejšie posilní účasť sestier a pôrodných asistentiek na riešení otázok v oblasti ošetrovateľstva a pôrodnej asistencii na Slovensku. Dúfali sme, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker túto funkciu zriadi s patričnými kompetenciami a novej ministerskej sestre umožní robiť také zásadné zmeny v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, ktorú budú pre sestry a pôrodné asistentky prijateľné. Žiaľ, stal sa pravý opak,“ dodala prezidentka Mgr. Iveta Lazorová, PhD., dipl. p. a. s tým, že ministerská sestra by mala mať podobné kompetencie ako jej kolegyňa v Českej republike, ktorá môže vydávať nariadenia, vyhlášky či podobné legislatívne rámce regulujúce ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu.


Ďalšie články v sekcii

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Trenčín

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Trenčín

Pridané dňa: 07.06.2021

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Trenčíne

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Poprad

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Poprad

Pridané dňa: 07.06.2021

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Poprade, ktoré sa uskutoční dňa 15.6.2021 15: 00 hod v priestoroch hotela Satel

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Topoľčany

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Topoľčany

Pridané dňa: 07.06.2021

Regionálna komora SK SaPA so sídlom v Topoľčanoch Vás pozýva na

Diskusia k Správe o stave pôrodnej asistencie vo svete 2021

Diskusia k Správe o stave pôrodnej asistencie vo svete 2021

Pridané dňa: 24.05.2021

Na youtube odkaze sa môžete zapojiť do virtuálneho dialógu o politike a uvedenia správy o stave pôrodnej asistencie na svete (SOWMy) 2021.

Medzinárodný deň sestier 2021

Medzinárodný deň sestier 2021

Pridané dňa: 11.05.2021

Sestrám a pôrodným asistentkám je potrebné poďakovať za ich prácu

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 11.05.2021

Bratislava, 5. mája 2021. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pripomína, že starostlivosť o nízkorizikové tehotné ženy, matky a ich novorodencov je potrebné podporiť...