Sestry Prešovského kraja

Sestry Prešovského kraja

Pridané dňa: 06.07.2021


Prešovský samosprávny kraj pripravil v súvislosti s Rokom sestier a pôrodných asistentiek unikátny projekt Sestry Prešovského kraja s množstvom sprievodných aktivít. Projekt sa realizoval vo vybraných zdravotníckych zariadeniach v kraji, s cieľom poukázať na dôležité postavenie sestier a pôrodných asistentiek v našej spoločnosti. Na projekte spolupracovali Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) a renomovaný fotograf Jano Štovka. Samospráva v rámci jeho aktivít naplánovala putovnú výstavu umelcových fotografií, vydala tlačenú 60-stranovú publikáciu, stolový kalendár a pripravila literárnu súťaž Daj fotke príbeh. Literárna súťaž Daj fotke príbeh bola určená pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl a študentov stredných škôl z celého Prešovského kraja. Jej cieľom bolo k vzniknutým fotografiám Jána Štovku vytvoriť príbeh, esej či básnické dielo v stanovenom rozsahu a podnietiť tak mládež vyjadriť svoj názor k téme zdravotníckeho povolania. Do súťaže sa zapojilo spolu 72 škôl z Prešovského kraja - 34 základných a 38 stredných. V stanovenom termíne prišlo 289 príspevkov, z toho 110 v kategórii ZŠ a 179 v kategórii SŠ. Tie prešli užším výberom, do ktorého bolo nominovaných po 30 príspevkov v každej kategórii, a ktoré hodnotila odborná štvorčlenná porota. Porota sa zhodla, že každá práca bola jedinečná či už svojou témou, spracovaním alebo osobným vkladom. Hodnotené príspevky boli rozmanité, nabité emóciami a zastupovali rôzne štýly a žánre. Zároveň porotcovia ocenili zmysel pre humor niektorých autorov, ktorí tak vážne témy, ako je napr. hospitalizácia v nemocnici, vedeli bravúrne odľahčiť. Aj keď bola každá práca výnimočná, niekoľko z nich vynikalo, a tie sa odborná porota rozhodla oceniť. A my vám ich predstavujeme v tejto publikácii.

Brozura_final_s obalkou_compressed.pdf

Drahí priatelia,
s veľkou radosťou sme v roku 2020 prijali informáciu o kampani Prešovského samosprávneho kraja, aktivitou organizovanou jediným samosprávnym krajom na Slovensku, ktorá mala a stále má za cieľ zviditeľniť prácu sestier v systéme zdravotnej starostlivosti. Roky 2020 a 2021 sú pre sestry a pôrodné asistentky, ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu výnimočnými a nesmierne náročnými. Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) vyhlásila rok 2020 za „Rok sestry a pôrodnej asistentky“. Pre pandémiu sa však všetky plánované oslavy na podporu tejto profesie nemohli uskutočniť a práve roky pandémie ukázali celému svetu aké výnimočné, nenahraditeľné a zraniteľné sú tieto profesie. Aktivity sa odsunuli na rok 2021, ktorý sa však ukazuje ako rok veľmi podobný roku 2020. Pri príležitosti 201. výročia narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florance Nigtingale je aj tento rok príležitosťou na pozdvihnutie významu prínosu sestier a pôrodných asistentiek pre zdravie ľudí na celej planéte. V posledných desaťročiach
napreduje oblasť ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie míľovými krokmi, pričom význam úlohy sestier a pôrodných asistentiek v systéme zdravotnej starostlivosti sa neustále posilňuje. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá zastupuje viac ako 40 000 zdravotníckych pracovníkov v povolaní sestra a pôrodná asistentka. SK SaPA sa podieľa na viacerých
národných podujatiach, ktorými chce upriamiť pozornosť slovenských občanov na dôležitosť tohto povolania. Sme nesmierne hrdí a šťastní, že aj v tomto roku, tak dôležitom pre naše povolania, vidíme tvorbu študentov a žiakov Prešovského samosprávneho kraja. Vaše diela, milí študenti a žiaci, boli pre nás priam neuveriteľné. Toľko lásky, úprimnosti a tak čistej predstavivosti sme naozaj nečakali. Vaše slová budeme v spolupráci s PSK prezentovať všetkým sestrám a pôrodným asistentkám na Slovensku. V čase pandémie, kedy sú zdravotnícki pracovníci fyzicky a psychicky vyčerpaní, ste sa stali pre
sestry a pôrodné asistentky veľkou oporou a motiváciou. Možno mnohí z nás, ktorí už stratili ilúzie vo vlastnú profesiu, zistia, prečo je práca sestry a pôrodnej asistentky krásne a nenahraditeľné povolanie. V mnohých z Vás vidíme našich nastupujúcich kolegov, ktorých naozaj veľmi potrebujeme a práve Vy sa môžete stať lepšími, ako sme my. Ste našou budúcnosťou. Všetkým Vám, ktorí ste sa zúčastnili súťaže, patrí poďakovanie.

Prajeme veľa úspechov.
S úctou
Lukáš KOBER
predseda poroty, riaditeľ kancelárie SK SaPA
Iveta LAZOROVÁ
prezidentka SK SaPAĎalšie články v sekcii

Valné zhromaždenie delegátov  RK SK SaPA so sídlom v Piešťanoch

Valné zhromaždenie delegátov RK SK SaPA so sídlom v Piešťanoch

Pridané dňa: 26.07.2021

Týmto Vás pozývame na valné zhromaždenie delegátov RK SK SaPA so sídlom v Piešťanoch

Valné zhromaždenie RK SaPA so sídlom v Starej Ľubovni

Valné zhromaždenie RK SaPA so sídlom v Starej Ľubovni

Pridané dňa: 21.07.2021

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom

Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA so sídlom v Bánovciach nad Bebravou

Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA so sídlom v Bánovciach nad Bebravou

Pridané dňa: 12.07.2021

POZVÁNKA

Benefitný program pre členov SK SAPA

Benefitný program pre členov SK SAPA

Pridané dňa: 09.07.2021

Máte radi športové, adrenalínové a relaxačné aktivity? Chceli by ste si vyskúšať zjazd na bicykloch, jazdu na motokárach, rafting alebo splavy na slovenských riekach? Radi by sme Vám...

Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA  SK SaPA  so sídlom v Novom Meste nad Váhom

Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Novom Meste nad Váhom

Pridané dňa: 08.07.2021

POZVÁNKA

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Komárno

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Komárno

Pridané dňa: 22.06.2021

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Komárne