Sestry a pôrodné asistentky majú najväčší pomer zastúpenia žien v povolaní

Sestry a pôrodné asistentky majú najväčší pomer zastúpenia žien v povolaní

Pridané dňa: 08.03.2021

Prezidentka Zuzana Čaputová zorganizovala v pondelok 8. marca 2021 pri príležitosti MDŽ okrúhly stôl, ktorého témou boli dopady pandémie na život žien.

Na stretnutí s prezidentkou sa zúčastnili europoslanyne Monika Beňová a Lucia Ďuriš Nicholsonová, poslankyne NR SR Jana Bittó Cigániková, Petra Krištúfková, Jarmila Vaňová a Jana Žitňanská, ďalej Zuzana Havírová z Rómskeho advokačného a výskumného strediska, Katarína Farkašová z Aliancie žien Slovenska, Mária Kováčová z Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb, Iveta Lazorová zo Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a Eva Mareková z Občianskeho združenia Jednorodič.

Išlo o prvé čisto ženské rokovanie. "Pozvala som za jeden stôl ženy pôsobiace v slovenskom a európskom parlamente a v neziskových organizáciách, ktoré sa venujú sociálnym a zdravotným témam a postaveniu žien v spoločnosti. Pandemická kríza dopadá ťažko na všetkých, ešte výraznejšie však dopadá na ženy, ktoré tvoria viac ako 80 percent ľudí pracujúcich v prvej línii. V bezvýchodiskovej situácii sa ocitajú mnohé ženy samoživiteľky, ktoré neraz unikli aj z násilných vzťahov. Počas pandémie pribúda viac nezamestnaných žien, ako mužov. V dôsledku zatvorenia škôl leží najmä na pleciach žien vzdelávanie detí, pociťujú prepady príjmu a čelia pritom zvýšeným nákladom spojeným s učením detí doma."

Na rokovaní sa hovorilo konkrétnych zlepšeniach postavenia žien na Slovensku aj o zmenšovaní negatívnych sociálnych a ekonomických dopadov pandémie. "Pomohlo by napríklad zvýšenie SOS dávky pre ľudí najohrozenejších chudobou. Pomohlo by nepodmieňovať poskytnutie pomoci podlžnosťami voči štátu a zvážiť zavedenie osobitného príspevku na dieťa počas covid krízy. Je potrebné zrealizovať zvýšenie pandemického ošetrovného podľa avizovaného zámeru na 100 percent čistej mzdy a ponechať aktivačný príspevok v plnej výške, aj pri pandemických obmedzeniach. Musíme zvýšiť odmeňovanie a zatraktívniť povolania v zdravotných a sociálnych službách. Musíme tiež zabezpečiť dostatočnú kapacitu a kvalitu služieb pre ženy zažívajúce domáce násilie a podporiť prevenciu násilia."

Prezidentka sa pozvaným poďakovala sa za ich osobné nasadenie a pozitívny, konštruktívny duch stretnutia. Zároveň vyslovila želanie, aby v takejto atmosfére prebiehali aj rokovania o postavení žien v parlamente. Všetkým ženám prezidentka zaželala život v rešpekte, rovnosti a dôstojnosti.


Ďalšie články v sekcii

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek 5. máj

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek 5. máj

Pridané dňa: 05.05.2021

Dnes je Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Správa z konferencie

Správa z konferencie

Pridané dňa: 29.04.2021

Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacienta s COVID-19

Generálne zhromaždenie Európskej federácie asociácií sestier EFN

Generálne zhromaždenie Európskej federácie asociácií sestier EFN

Pridané dňa: 15.04.2021

112te Valné zhromaždenie Európskej federácie sestier (EFN)

E-konferencia SESTRY AKO VEDÚCI HLAS Vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti

E-konferencia SESTRY AKO VEDÚCI HLAS Vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti

Pridané dňa: 05.05.2021

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

POSÚDENIE APLIKOVANIA „COVIDOVÉHO PRÍPLATKU“  Z POHĽADU DODRŽIAVANIA ZÁSADY ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

POSÚDENIE APLIKOVANIA „COVIDOVÉHO PRÍPLATKU“ Z POHĽADU DODRŽIAVANIA ZÁSADY ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

Pridané dňa: 02.04.2021

Koncom roka 2020 predstavitelia Vlády Slovenskej republiky prezentovali cieľ v zmysle, ktorého „Pracovníci na COVID oddeleniach dostanú od polnoci príplatok sedem eur za jednu odpracovanú...

Prajeme pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov

Prajeme pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov

Pridané dňa: 31.03.2021