Sestry a pôrodné asistentky cítia krivdu a nezáujem zo strany Vlády SR

Pridané dňa: 13.10.2021

Sestry a pôrodné asistentky cítia krivdu a nezáujem zo strany Vlády SR

Bratislava, 12. 10. 2021 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, najväčšia stavovská organizácia v zdravotníctve združujúca najnedostatkovejšiu skupinu zdravotníckych pracovníkov – sestry a pôrodné asistentky, na základe výsledkov rokovania dnešnej tripartity konštatuje, že Vláda SR nevie splniť záväzok, s ktorým vstupovala do volebného obdobia, kde sľubovala sestrám a pôrodným asistentkám navýšenie miezd.

Napriek opakovaným svedectvám o nedostatku sestier a pôrodných asistentiek a deklarovaným snahám Ministerstva zdravotníctva SR o prijatie opatrení na doplnenie a stabilizáciu počtov chýbajúcich sestier a pôrodných asistentiek, sa naša nádej na zlepšenie postavenia sestier a pôrodných asistentiek v systéme zdravotníctva rozplýva.

Vyjadrenia kompetentných, aké sú sestry a pôrodné asistentky potrebné, nenahraditeľné, zle ohodnotené, ako si vážia našu prácu, už vyznievajú skôr ako výsmech a populizmus. Prázdne slová nám nenakŕmia naše deti. Dozvedáme sa zarážajúce informácie, že v navrhovanom Zákone o rozpočte na rok 2022 sa nenájdu finančné zdroje na naplnenie všetkých sľubov.

V situácii kedy vidíme, že v okolitých krajinách, ako je Poľsko, Maďarsko a Česká republika sa zvyšujú mzdy, Ministerstvo financií SR a slovenská vláda sa obracia zdravotníkom chrbtom a idú opačným smerom. Za posledné dva roky sme často počúvali poďakovania smerom k zdravotníkom za ich prácu a obetavosť s akou sa starali o pacientov. Aj predseda vlády sa rovnako vyjadril, že zlepšenie pracovných podmienok zdravotníkov je jeho prioritou. Reálne, ak sa má premietnuť tento postoj do podoby zlepšovania nášho postavenia, vrátane mzdového ohodnotenia, nevidíme snahu o zmenu.

Od 1. januára 2021 odišlo zo systému 1 501 sestier a pôrodných asistentiek, z toho 832 sestier a pôrodných asistentiek zrušilo registráciu a 669 si pozastavilo registráciu z dôvodu dlhodobého nevykonávania svojho povolania.

Vzhľadom na už doterajší chýbajúci počet sestier a pôrodných asistentiek – viac ako 14 000, je azda každému jasné, že pri takomto nedostatku sa nedokážeme kvalitne postarať o našich pacientov.

Preto vyzývame Vládu SR a Ministerstvo financií SR, aby našli v rozpočte dostatok finančných zdrojov na zvýšenie miezd sestier a pôrodných asistentiek, ktoré vzhľadom aj na očakávanú infláciu poklesnú.

Avizovaná štvorpercentná inflácia a nárast miezd na základe mzdového automatu neprinesú sestrám a pôrodným asistentkám reálne žiadne zvýšenie miezd od 01. januára 2022. Môžeme si toto v súčasnej situácii dovoliť?

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 33 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Viac informácií:

Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a.

prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 918 518 178

e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH

člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 908 677 731

e-mail: riaditel@sksapa.sk


Ďalšie články v sekcii

SKSaPA sa zapojila do kampane Svetový týždeň dojčenia

SKSaPA sa zapojila do kampane Svetový týždeň dojčenia

Pridané dňa: 30.07.2022

World Breastfeeding Week (WBW) je kampaň organizovaná Svetovou alianciou pre dojčenie (Waba). Je považovaná za jednu z najväčších spoločných kampaní medzinárodných organizácií ako WHO...

V liečebni v Dolnom Smokovci žiarili cirkusové hviezdy

V liečebni v Dolnom Smokovci žiarili cirkusové hviezdy

Pridané dňa: 25.07.2022

Do Dolného Smokovca zavítal tento týždeň cirkus. Nie však obyčajný. Zdravotní klauni z Červeného nosa tam rozbalili spolu s cirkusovým stanom unikátny projekt Cirkus Paciento určený pre...

Poďakovanie RK SaPA Prievidza

Poďakovanie RK SaPA Prievidza

Pridané dňa: 14.07.2022

Touto cestou chcem vyjadriť veľké poďakovanie za dlhoročnú a profesionálne odvádzanú prácu v RK S a PA

krst publikácie Základné princípy reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku

krst publikácie Základné princípy reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku

Pridané dňa: 14.07.2022

V dňoch 23.6.- 25.6.2022 sa konal XV. slovenský psychiatrický zjazd, ktorý organizovala Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS. Zjazdu sa zúčastnili aj sestry pracujúce v psychiatrii a...

ZÁSTUPCOVIA STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCIÍ NEBOLI POZVANÍ NA  ROKOVANIE O MZDÁCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

ZÁSTUPCOVIA STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCIÍ NEBOLI POZVANÍ NA ROKOVANIE O MZDÁCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Pridané dňa: 14.07.2022

Bratislava, 14. júla 2022. Zástupcovia stavovských organizácií a ostatných signatárov – zástupcov odborov a komôr v zdravotníckych povolaniach, ktorí boli autormi otvoreného listu...

Pozvánka na prieskum

Pozvánka na prieskum

Pridané dňa: 11.07.2022

Prieskum zameraný na skúmanie dôveryhodnosti vakcín