Sestry a pôrodné asistentky cítia krivdu a nezáujem zo strany Vlády SR

Pridané dňa: 13.10.2021

Sestry a pôrodné asistentky cítia krivdu a nezáujem zo strany Vlády SR

Bratislava, 12. 10. 2021 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, najväčšia stavovská organizácia v zdravotníctve združujúca najnedostatkovejšiu skupinu zdravotníckych pracovníkov – sestry a pôrodné asistentky, na základe výsledkov rokovania dnešnej tripartity konštatuje, že Vláda SR nevie splniť záväzok, s ktorým vstupovala do volebného obdobia, kde sľubovala sestrám a pôrodným asistentkám navýšenie miezd.

Napriek opakovaným svedectvám o nedostatku sestier a pôrodných asistentiek a deklarovaným snahám Ministerstva zdravotníctva SR o prijatie opatrení na doplnenie a stabilizáciu počtov chýbajúcich sestier a pôrodných asistentiek, sa naša nádej na zlepšenie postavenia sestier a pôrodných asistentiek v systéme zdravotníctva rozplýva.

Vyjadrenia kompetentných, aké sú sestry a pôrodné asistentky potrebné, nenahraditeľné, zle ohodnotené, ako si vážia našu prácu, už vyznievajú skôr ako výsmech a populizmus. Prázdne slová nám nenakŕmia naše deti. Dozvedáme sa zarážajúce informácie, že v navrhovanom Zákone o rozpočte na rok 2022 sa nenájdu finančné zdroje na naplnenie všetkých sľubov.

V situácii kedy vidíme, že v okolitých krajinách, ako je Poľsko, Maďarsko a Česká republika sa zvyšujú mzdy, Ministerstvo financií SR a slovenská vláda sa obracia zdravotníkom chrbtom a idú opačným smerom. Za posledné dva roky sme často počúvali poďakovania smerom k zdravotníkom za ich prácu a obetavosť s akou sa starali o pacientov. Aj predseda vlády sa rovnako vyjadril, že zlepšenie pracovných podmienok zdravotníkov je jeho prioritou. Reálne, ak sa má premietnuť tento postoj do podoby zlepšovania nášho postavenia, vrátane mzdového ohodnotenia, nevidíme snahu o zmenu.

Od 1. januára 2021 odišlo zo systému 1 501 sestier a pôrodných asistentiek, z toho 832 sestier a pôrodných asistentiek zrušilo registráciu a 669 si pozastavilo registráciu z dôvodu dlhodobého nevykonávania svojho povolania.

Vzhľadom na už doterajší chýbajúci počet sestier a pôrodných asistentiek – viac ako 14 000, je azda každému jasné, že pri takomto nedostatku sa nedokážeme kvalitne postarať o našich pacientov.

Preto vyzývame Vládu SR a Ministerstvo financií SR, aby našli v rozpočte dostatok finančných zdrojov na zvýšenie miezd sestier a pôrodných asistentiek, ktoré vzhľadom aj na očakávanú infláciu poklesnú.

Avizovaná štvorpercentná inflácia a nárast miezd na základe mzdového automatu neprinesú sestrám a pôrodným asistentkám reálne žiadne zvýšenie miezd od 01. januára 2022. Môžeme si toto v súčasnej situácii dovoliť?

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 33 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Viac informácií:

Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a.

prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 918 518 178

e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH

člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 908 677 731

e-mail: riaditel@sksapa.sk


Ďalšie články v sekcii

ČERVENÝ NOS hľadá zdravotných klaunov a klaunky

ČERVENÝ NOS hľadá zdravotných klaunov a klaunky

Pridané dňa: 26.10.2021

Umelecký riaditeľ občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors vyhlásil výberový workshop, počas ktorého vyberie nových zdravotných klaunov a zdravotné klaunky pre všetky regióny...

Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Zámky

Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Zámky

Pridané dňa: 14.10.2021

Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Zámky

Získajte kredity a vyhrajte Wellness pobyt

Získajte kredity a vyhrajte Wellness pobyt

Pridané dňa: 04.10.2021

Portál www.eSestra.sk Vám prináša nové video-kurzy s kreditmi SKSaPA a s nimi aj súťaž o tri Wellness pobyty pre 2 osoby na 4 dni.

Ocenenie Biele srdce 2021

Ocenenie Biele srdce 2021

Pridané dňa: 21.09.2021

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) udelí mimoriadne ocenenie Biele srdce In memoriam PhDr. Margite Kosturíkovej za významný prínos v ošetrovateľstve. Komora počas...

Nové číslo e-časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Nové číslo e-časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.09.2021

Prinášame Vám nové vydanie e-časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 42021, ktoré je dostupné pre členov SKSaPA bezplatne na stránke www.sksapa.sk

Tlačová správa: „Ošetrovateľstvo je v kríze“: nedostatok zamestnancov ohrozuje pacientov

Tlačová správa: „Ošetrovateľstvo je v kríze“: nedostatok zamestnancov ohrozuje pacientov

Pridané dňa: 08.09.2021

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek varuje, že personálna kríza v ošetrovateľstve ohrozuje zdravie, bezpečnosť a životy pacientov. Nedostatok sestier je dlhodobým problémom,...