Sestry a pôrodné asistentky cítia krivdu a nezáujem zo strany Vlády SR

Pridané dňa: 13.10.2021

Sestry a pôrodné asistentky cítia krivdu a nezáujem zo strany Vlády SR

Bratislava, 12. 10. 2021 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, najväčšia stavovská organizácia v zdravotníctve združujúca najnedostatkovejšiu skupinu zdravotníckych pracovníkov – sestry a pôrodné asistentky, na základe výsledkov rokovania dnešnej tripartity konštatuje, že Vláda SR nevie splniť záväzok, s ktorým vstupovala do volebného obdobia, kde sľubovala sestrám a pôrodným asistentkám navýšenie miezd.

Napriek opakovaným svedectvám o nedostatku sestier a pôrodných asistentiek a deklarovaným snahám Ministerstva zdravotníctva SR o prijatie opatrení na doplnenie a stabilizáciu počtov chýbajúcich sestier a pôrodných asistentiek, sa naša nádej na zlepšenie postavenia sestier a pôrodných asistentiek v systéme zdravotníctva rozplýva.

Vyjadrenia kompetentných, aké sú sestry a pôrodné asistentky potrebné, nenahraditeľné, zle ohodnotené, ako si vážia našu prácu, už vyznievajú skôr ako výsmech a populizmus. Prázdne slová nám nenakŕmia naše deti. Dozvedáme sa zarážajúce informácie, že v navrhovanom Zákone o rozpočte na rok 2022 sa nenájdu finančné zdroje na naplnenie všetkých sľubov.

V situácii kedy vidíme, že v okolitých krajinách, ako je Poľsko, Maďarsko a Česká republika sa zvyšujú mzdy, Ministerstvo financií SR a slovenská vláda sa obracia zdravotníkom chrbtom a idú opačným smerom. Za posledné dva roky sme často počúvali poďakovania smerom k zdravotníkom za ich prácu a obetavosť s akou sa starali o pacientov. Aj predseda vlády sa rovnako vyjadril, že zlepšenie pracovných podmienok zdravotníkov je jeho prioritou. Reálne, ak sa má premietnuť tento postoj do podoby zlepšovania nášho postavenia, vrátane mzdového ohodnotenia, nevidíme snahu o zmenu.

Od 1. januára 2021 odišlo zo systému 1 501 sestier a pôrodných asistentiek, z toho 832 sestier a pôrodných asistentiek zrušilo registráciu a 669 si pozastavilo registráciu z dôvodu dlhodobého nevykonávania svojho povolania.

Vzhľadom na už doterajší chýbajúci počet sestier a pôrodných asistentiek – viac ako 14 000, je azda každému jasné, že pri takomto nedostatku sa nedokážeme kvalitne postarať o našich pacientov.

Preto vyzývame Vládu SR a Ministerstvo financií SR, aby našli v rozpočte dostatok finančných zdrojov na zvýšenie miezd sestier a pôrodných asistentiek, ktoré vzhľadom aj na očakávanú infláciu poklesnú.

Avizovaná štvorpercentná inflácia a nárast miezd na základe mzdového automatu neprinesú sestrám a pôrodným asistentkám reálne žiadne zvýšenie miezd od 01. januára 2022. Môžeme si toto v súčasnej situácii dovoliť?

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 33 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Viac informácií:

Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a.

prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 918 518 178

e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH

člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 908 677 731

e-mail: riaditel@sksapa.sk


Ďalšie články v sekcii

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Želiezovce - náhradný termín

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Želiezovce - náhradný termín

Pridané dňa: 26.03.2023

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Želiezovciach, ktoré sa uskutoční v náhradnom termíne 30.03. 2023 o 13:00 hodine

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Zámky

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Zámky

Pridané dňa: 22.03.2023

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Nových Zámkoch týmto nahlasuje termín konania Valného zhromaždenia, ktoré bude dňa 22.3.2023 o 13,00 hod.v kinosále FNsP Nové Zámky.

Správa z XI. zasadnutia výboru Sekcie sestier pracujúcich v dermatológii.

Správa z XI. zasadnutia výboru Sekcie sestier pracujúcich v dermatológii.

Pridané dňa: 20.03.2023

Dňa 03.3.2023 sa uskutočnilo jedenáste zasadanie výboru Sekcie sestier pracujúcich v dermatológii v priestoroch Dermatovenerologickej kliniky v Martine.

Stanovisko k získanému vzdelaniu Špeciálna príprava sestry v primárnej zdravotnej starostlivosti

Stanovisko k získanému vzdelaniu Špeciálna príprava sestry v primárnej zdravotnej starostlivosti

Pridané dňa: 16.03.2023

Stanovisko k osvedčeniu s názvom: „Špeciálna príprava sestry v primárnej zdravotnej starostlivosti“, vydané dňa 13. júna 2002 Slovenskou postgraduálnou akadémiou medicíny v Bratislave

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Kočice II

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Kočice II

Pridané dňa: 15.03.2023

Pozývame Vás na VZ RK SaPA Košice II, ktoré sa uskutoční dňa 22. marca 2023 o 13:30 hod

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Levoča

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Levoča

Pridané dňa: 13.03.2023

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Levoči ktoré sa uskutoční 17.03.2023