Úvod / Oznamy / Sestry a pôrodné asistentky bez hraníc
Sestry a pôrodné asistentky bez hraníc
Zdravotní sestry a instrumentářky tvoří počtem největší skupinu pracovníků Lékařů bez hranic. Nejvíce potřebujeme zdravotní sestry ovládající alespoň dva světové jazyky. Nejdůležitějším předpokladem je ukončené vzdělání a připravenost pracovat a přebírat odpovědnost v těžkých a nezvyklých podmínkách.
Pracovní náplň zdravotního personálu na misi se značně liší od poměrů v České republice nebo na Slovensku. Základní péči v postižených oblastech často přebírá místní personál či rodinní příslušníci. Mezinárodní zdravotnický personál je tedy zodpovědný za školení a rekvalifikaci lokálních spolupracovníků a pomocných sil. Další úkoly představuje realizace očkovacích programů, poradenství pro matku a dítě, organizace nemocnic a hygienických opatření, péče o sklad léčiv, organizace center pro výživu, vedení statistik, personální management a kontakt s místními úřady. Instrumentářky mají vlastní pracovní náplň.

Požadavky:

 • Diplom / maturitní vysvědčení v oboru a dva roky praxe po ukončení studia
 • Absolvování kurzu tropické medicíny nebo další dodatečné poznatky (epidemiologie, výživa, TBC, HIV/AIDS, intenzivní medicína, anesteziologie atd.)
 • Současná či nedávná klinická praxe
 • Možnost účasti na misi v délce 6-9 měsíců
 • Schopnost pracovat a žít v týmu
 • Schopnost vést a školit ostatní
 • Ochota k práci v nestabilním prostředí
 • Flexibilita a schopnost zvládat stres
 • Schopnost práce s omezenými zdroji
 • Zkušenost s pobytem či prací v rozvojových zemích
V současné době hledáme zejména zdravotní sestry s dobrou francouzštinou. Uchazeči hovořící pouze anglicky se mohou hlásit rovněž, pokud ale umíte francouzsky na takové úrovni, že to umožní nasazení na frankofonní misi, například v Demokratické republice Kongo, Čadu nebo Středoafrické republice, výrazně se zvýší vaše šance na přijetí. Velmi vítáme také znalost arabštiny.


Porodní asistentky jsou na misích Lékařů bez hranic velmi potřebné. V celkovém počtu pracovníků tvoří sice jen malou část, jejich význam je nicméně obrovský. Statisíce žen a dětí ročně umírají kvůli těhotenským a porodnickým komplikacím. Úkolem porodních asistentek je právě boj proti jejich vysoké úmrtnosti, která trápí řadu rozvojových zemí.
Porodní asistentky se na misích nezaměřují jen na bezprostřední péči o těhotné matky nebo vedení porodů, ale i na školení místních porodních asistentek, kontrolu dodržování hygienických pravidel, procvičování schopností asistentek rozpoznávat komplikace těhotenství a porodu a poskytování odborné péče v akutních porodnických situacích. Nezbytností v porodnictví je respekt vůči kulturním zvyklostem a odlišnostem.

POŽADAVKY:

 • Diplom porodní asistentky
 • 2 roky praxe po dosažení diplomu
 • Možnost účasti na misi v minimální délce 6-9 měsíců
 • Schopnost práce s omezenými zdroji
 • Schopnost pracovat a žít v týmu
 • Schopnost vést a školit ostatní
 • Ochota k práci v nestabilním prostředí
 • Flexibilita a schopnost zvládat stres
 • Zkušenost s pobytem či prací v rozvojových zemích
Pokud splňujete požadavky, zašlete svůj životopis a motivační dopis v angličtině na email hr@lekari-bez-hranic.cz s předmětem „Porodní asistentka“.

Ďalšie články v sekcii

SK SaPA: Sestry a pôrodné asistentky sa stanú jadrom riešenia zdravotných problémov v 21. storočí
Bratislava 14. 03. 2019 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je jednou zo 60 krajín sveta ktorá sa aktívne zapojila do medzinárodnej kampane „Nursing Now“ (Ošetrovateľstvo dneška). Cieľom kampane je zlepšiť globálne zdravie obyvateľstva zvýšením profilu a postavenia sestier na celom svete – ovplyvňovaním politikov a podporovaním sestier a pôrodných asistentiek – viesť, učiť a budovať globálne hnutie.
SK SaPA: Čím chceme motivovať ľudí v zdravotníctve?
Bratislava 04. 03. 2019 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek konštatuje, že len u tretiny sestier a pôrodných asistentiek došlo reálne k zvýšeniu miezd. Sľubované tzv. „spravodlivé“ 10% navýšenie miezd zdravotníkov, ktoré avizovala ministerka v skutočnosti sestry a pôrodné asistentky nepocítili. Novela zákona NR SR č. 578/2004, Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2019 mala upraviť mzdy všetkým zdravotníckym pracovníkom (okrem lekárov), no väčšina sestier konštatuje veľké sklamanie, rozčarovanie a hnev. Sľuby ministerky zdravotníctva Kalavskej o zvýšení miezd všetkých sestier pracujúcich v ústavných a ambulantných zdravotníckych zariadeniach o 10 – 16% neboli naplnené, rovnako ako napríklad ani stabilizačné štipendiá, ktoré mali možnosť už od septembra 2018 čerpať študenti ošetrovateľstva. Natíska sa tak otázka: „ Ako chceme ľudí v zdravotníctve motivovať?“
Portugalská vláda konaj ľudskejším spôsobom!
Európska federácia sestier (EFN) vyzýva portugalského premiéra Antonia Costu, aby otvoril dialóg s organizáciou Ordem dos Enfermeiros pod vedením Any Rity Cavaco. Nemôžeme ignorovať hlas 74.000 portugalských sestier, bez ohľadu na to, či ide o Úniu, regulačný orgán alebo profesionálnu asociáciu.
Výzva pre ministerku zdravotníctva
Je poľutovaniahodné, že ani po 20 rokoch sa ošetrovateľstvo na Slovensku nedostalo na úroveň iných vedných disciplín a verejnosti je podsúvaný názor, že sestry len kritizujú, ale neprinášajú riešenia. Ošetrovateľstvo je neustále dehonestované práve zo strany zamestnávateľov, predstaviteľov politického života, ako aj zo strany samotných lekárov, pričom podľa nášho názoru podpora ministerstva zdravotníctva SR je skôr formálna, obmedzovaná na úroveň mediálnych vyjadrení, ktoré majú napomáhať skôr zlepšeniu imidžu ministerstva, ale nie samotných sestier.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri