Úvod / Oznamy / Sestry a pôrodné asistentky bez hraníc
Sestry a pôrodné asistentky bez hraníc
Zdravotní sestry a instrumentářky tvoří počtem největší skupinu pracovníků Lékařů bez hranic. Nejvíce potřebujeme zdravotní sestry ovládající alespoň dva světové jazyky. Nejdůležitějším předpokladem je ukončené vzdělání a připravenost pracovat a přebírat odpovědnost v těžkých a nezvyklých podmínkách.
Pracovní náplň zdravotního personálu na misi se značně liší od poměrů v České republice nebo na Slovensku. Základní péči v postižených oblastech často přebírá místní personál či rodinní příslušníci. Mezinárodní zdravotnický personál je tedy zodpovědný za školení a rekvalifikaci lokálních spolupracovníků a pomocných sil. Další úkoly představuje realizace očkovacích programů, poradenství pro matku a dítě, organizace nemocnic a hygienických opatření, péče o sklad léčiv, organizace center pro výživu, vedení statistik, personální management a kontakt s místními úřady. Instrumentářky mají vlastní pracovní náplň.

Požadavky:

 • Diplom / maturitní vysvědčení v oboru a dva roky praxe po ukončení studia
 • Absolvování kurzu tropické medicíny nebo další dodatečné poznatky (epidemiologie, výživa, TBC, HIV/AIDS, intenzivní medicína, anesteziologie atd.)
 • Současná či nedávná klinická praxe
 • Možnost účasti na misi v délce 6-9 měsíců
 • Schopnost pracovat a žít v týmu
 • Schopnost vést a školit ostatní
 • Ochota k práci v nestabilním prostředí
 • Flexibilita a schopnost zvládat stres
 • Schopnost práce s omezenými zdroji
 • Zkušenost s pobytem či prací v rozvojových zemích
V současné době hledáme zejména zdravotní sestry s dobrou francouzštinou. Uchazeči hovořící pouze anglicky se mohou hlásit rovněž, pokud ale umíte francouzsky na takové úrovni, že to umožní nasazení na frankofonní misi, například v Demokratické republice Kongo, Čadu nebo Středoafrické republice, výrazně se zvýší vaše šance na přijetí. Velmi vítáme také znalost arabštiny.


Porodní asistentky jsou na misích Lékařů bez hranic velmi potřebné. V celkovém počtu pracovníků tvoří sice jen malou část, jejich význam je nicméně obrovský. Statisíce žen a dětí ročně umírají kvůli těhotenským a porodnickým komplikacím. Úkolem porodních asistentek je právě boj proti jejich vysoké úmrtnosti, která trápí řadu rozvojových zemí.
Porodní asistentky se na misích nezaměřují jen na bezprostřední péči o těhotné matky nebo vedení porodů, ale i na školení místních porodních asistentek, kontrolu dodržování hygienických pravidel, procvičování schopností asistentek rozpoznávat komplikace těhotenství a porodu a poskytování odborné péče v akutních porodnických situacích. Nezbytností v porodnictví je respekt vůči kulturním zvyklostem a odlišnostem.

POŽADAVKY:

 • Diplom porodní asistentky
 • 2 roky praxe po dosažení diplomu
 • Možnost účasti na misi v minimální délce 6-9 měsíců
 • Schopnost práce s omezenými zdroji
 • Schopnost pracovat a žít v týmu
 • Schopnost vést a školit ostatní
 • Ochota k práci v nestabilním prostředí
 • Flexibilita a schopnost zvládat stres
 • Zkušenost s pobytem či prací v rozvojových zemích
Pokud splňujete požadavky, zašlete svůj životopis a motivační dopis v angličtině na email hr@lekari-bez-hranic.cz s předmětem „Porodní asistentka“.

Ďalšie články v sekcii

Odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek
Vážené kolegyne a kolegovia, dňa 1. januára 2019 nadobúda účinnosť novela zákona NR SR č. 578/2004, Z. z. v ktorej sú upravené mzdy zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ústavných zdravotníckych zariadeniach bez ohľadu na zriaďovateľa.
Sestry a pôrodné asistentky na hlasovaní v NR SR
Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek nie je prioritou vlády SR, ministerstva zdravotníctva SR a už ani NR SR.
Zákon o zvýšení miezd sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek podporuje návrh zákona poslancov OĹANO, ktorý by od januára 2019 mal zvýšiť mzdy sestier a pôrodných asistentiek.
Ošetrovateľská starostlivosť v ZSS
Veľkou módou sa stalo časté deklarovanie ,,všetko pre pacienta". Po zohľadnení napísaného, naozaj ide o pacienta? A nehovorím o obrovskom riziku škandálov na medzinárodnej úrovni, že v ZSS nikto nezodpovedá a nikto nekontroluje úroveň ošetrovateľskej starostlivosti ako súčasť manažmentu zdravia pacienta.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri