S úctou spomíname a ďakujeme

S úctou spomíname a ďakujeme

Pridané dňa: 21.01.2021

Dňa 15. 1. 2021 opustila sesterskú odbornú obec významná osobnosť, pani PhDr. Margita Kosturíková. Pri výkone práce sa nakazila koronavírusom, päť týždňov bojovala s týmto ochorením, napokon tento svoj boj prehrala. Osobnosť, ktorá svoj profesionálny život venovala ošetrovateľstvu a prispela k jej celkovému rozvoju. Viac ako 30 rokov pracovala na jednom pracovisku a to v Centre sociálnych služieb LIKAVA. Od roku 1999 v manažérskej funkcii. Stála pri zrode novovzniknutého špecializovaného zariadenia, kde jej snaha vyústila do umiestnenia klientov na jednotlivé oddelenia podľa lekárskych diagnóz, čím sa zlepšila kvalita života klientov. Na Sneme Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v roku 2006 bola zvolená do Rady komory a na pozíciu viceprezidentky pre nezdravotnícke zariadenia. Túto funkciu zastávala štyri volebné obdobia. Ako viceprezidentka bojovala za zachovanie pozície sestry v zariadeniach sociálnych služieb, bojovala o to, aby klienti aj v nezdravotníckych zariadeniach mali dostupnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť. Pracovala na tvorbe štátnej politiky, pripravovala vecné návrhy v procese tvorby právnych predpisov, odborných usmerneniach a legislatívnych návrhov v oblasti sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb. Zúčastňovala sa rokovaní na Ministerstve zdravotníctva a Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny o pracovných podmienkach sestier, dodržiavanie právnych noriem v starostlivosti o pacientov – klientov. Publikovala v odborných periodikách, organizovala odborné konferencie i vzdelávacie aktivity pre zamestnancov špecializovaného zariadenia v oblasti starostlivosti o klientov s Alzheimerovou chorobou.

Za svoju tvorivú prácu bola ocenená:

Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek ocenením „Biele srdce“ na republikovej úrovni v kategórii sestra manažér.

Život sa smrťou človeka nemusí skončiť, najmä keď ho s láskou nosíme vo svojom srdci a spomienkach.


Vyjadrenie od rodiny

"Po veľmi dlhej a náročnej hospitalizácii nás včera večer opustila, naša mama a starká. Sú veci, s ktorými sa vyrovnávame veľmi ťažko a smrť blízkeho človeka, obzvlášť mamy, patrí medzi tie najťažšie.

Kdesi hlboko v našich srdciach a v našej mysli ostáva kúsok jej veľkej duše v každom z nás. Naše srdcia teraz plačú a ešte dlho budú , lebo ju už nikdy neuvidíme, nikdy nebudeme počuť jej hlas, nikoho z nás už neobjíme a mnoho, mnoho ďalšieho čo už nebude. Tie srdcia však časom budú plné lásky , ktorú nám všetkým, a to nielen nám deťom a vnúčatkám dávala a zároveň budú plné našej vďaky .

S pokorou prijímame jej osud a prosíme aby jej duša našla pokoj. S láskou spomíname na túto výnimočnú ženu. Bola veľká bojovníčka po každej stránke.

Odpočívaj v pokoji Gitka naša.

Tvoje deti, ktoré ostali samé ale vďačné za život, ktorý si nám dala a starala sa o nás do poslednej chvíle, tak ako aj o svojich všetkých v DSS v Likavke. Domov dôchodcov a práci tam si zasvätila celý svoj život a aj oni boli tvoja rodina, ako aj Komora sestier a všetci z tvojho okolia, ktorí ti dávali zmysel života a aj vďaka nim si vydržala pre niekoho krátko, ale my vieme že na svoj zdravotný stav veľmi dlho.

Ľúbime ťa.

Nesmieme ešte zabudnúť poďakovať Vojenskej nemocnici špeciálne oddeleniu ARO, celému tímu, ktorý vedie úžasný pán prednosta a primár, a aj vďaka nim sme mali nádej, lebo bojovali a nevzdávali sa do úplného jej konca. Veľakrát nám to potvrdila aj naša mama keď sa vyjadrovala na adresu nemocnice, o tomto oddelení, ako o anjeloch. Ďakujeme za akúkoľvek pomoc, modlitby, myšlienky za všetko čo bolo akýmkoľvek prínosom počas týchto nie ľahkých 5. týždňov".

Slovenské ošetrovateľstvo stratilo výnimočného človeka. Ostáva navždy v našich srdciach a spomienkach. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine. Česť jej pamiatke
Ďalšie články v sekcii

Podľa EÚ na Slovensku chýba 12 000 sestier

Podľa EÚ na Slovensku chýba 12 000 sestier

Pridané dňa: 27.02.2021

„Zhruba pred desiatimi rokmi sme začali naše sestry doslova

Medzinárodný deň zriedkavých chorôb: Lásku neohrozí ani choroba!

Medzinárodný deň zriedkavých chorôb: Lásku neohrozí ani choroba!

Pridané dňa: 27.02.2021

Posledný februárový deň každoročne patrí zriedkavým chorobám. Medzinárodný deň zriedkavých chorôb (Rare Disease Day) má všetkým pripomenúť, že zdravie je krehké. Rozlišujeme 6...

Máme už desiatu obeť COVID-19. Opustila nás ďalšia kolegyňa

Máme už desiatu obeť COVID-19. Opustila nás ďalšia kolegyňa

Pridané dňa: 24.02.2021

Je nám nesmierne ľúto, že musíme oznámiť už desiatu obeť COVID-19 spomedzi sestier a pôrodných asistentiek. Opustila nás kolegyňa, pôrodná asistentka pani Milka Martikáňová.

Opustila nás ďalšia kolegyňa

Opustila nás ďalšia kolegyňa

Pridané dňa: 20.02.2021

S hlbokým zármutkom sme prijali informáciu o úmrtí našej kolegyne, sestry, členky RK SaPA v Starej Ľubovni. Pani Anna Čenščáková prehrala svoj dlhý boj s ochorením COVID-19 vo veku 58...

Prečo sú sestry stále nedostatočne ohodnotené?

Prečo sú sestry stále nedostatočne ohodnotené?

Pridané dňa: 18.02.2021

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) už takmer 20 rokov upozorňuje na to, že nedostatok sestier a PA v slovenskom zdravotníctve je spôsobený aj nízkymi mzdami, ktoré...

Trpíme dramatickým nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek, sestry sú vyčerpané,  a čelia bezprostrednému nebezpečenstvu syndrómu vyhorenia

Trpíme dramatickým nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek, sestry sú vyčerpané, a čelia bezprostrednému nebezpečenstvu syndrómu vyhorenia

Pridané dňa: 17.02.2021

Bratislava, 17.2.2021. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) upozorňuje, že situácia v systéme je dramatická. Sestier je enormný nedostatok, sú vyčerpané, unavené,...