Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2021

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2021

Pridané dňa: 08.03.2021

Vážené kolegyne.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2021 si treba opakovane pripomínať, hlavne verejnosti a politikom, že sú to najmä ženy, ktoré predstavujú 21 miliónov sestier po celom svete. Na Slovensku je profesia sestry prioritne profesiou žien. Tak ako minulý rok, tak aj tento rok je mimoriadne osobitný, pretože sa jedná o Medzinárodný rok sestier a pôrodných asistentiek a prevažnú väčšinu sestier tvoria ženy. Pokrok a investície do ošetrovateľskej profesie prispejú k zdravšiemu svetu, podporia rodovú rovnosť a prispejú k hospodárskej prosperite. Ženy a sestry majú historicky obmedzené zastúpenie v rozhodovaní na všetkých úrovniach. Zástupcovia sestier po celom svete neúnavne pracujú na zvýšení účasti sestier na vedúcich pozíciách a na vyšších rozhodovacích pozíciách. Možno práve sny sestier a pôrodných asistentiek sa raz naplnia, netreba sa vzdávať a boj za profesiu je aj bojom za lepšie, dôstojnejšie a vážené postavenie žien v spoločnosti. Aj napriek tomu, že žijeme v slobodnej a demokratickej krajine, stále vidíme nerovnosti medzi pohlaviami a poväčšine sú to práve ženy, ktoré stoja v tieni mužov, aj keď v mnohých prípadoch stáli za „mocnými“ mužmi ešte mocnejšie ženy.

Milé kolegyne.

K dnešnému dňu Vám chcem zaželať všetko dobré, nič iné sa ani napísať nedá. Naše životy obohacujete v mnohých rolách. Ste matkami, partnerkami, priateľkami, kolegyňami. Zaslúžite si lásku, rešpekt, uznanie a príležitosti, ktoré Vám dovolia ukázať Vašu silu a to nie v tieni iných, ale na výslní.

Ďakujeme za všetko čo pre nás robíte

SK SaPA


Ďalšie články v sekcii

Generálne zhromaždenie Európskej federácie asociácií sestier EFN

Generálne zhromaždenie Európskej federácie asociácií sestier EFN

Pridané dňa: 15.04.2021

Dnes prebieha online zasadnutie Generálneho zhromaždenia European Federation of Nurses Associations - EFN za účasti delegátov zo Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

E-konferencia SESTRY AKO VEDÚCI HLAS Vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti

E-konferencia SESTRY AKO VEDÚCI HLAS Vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti

Pridané dňa: 09.04.2021

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

POSÚDENIE APLIKOVANIA „COVIDOVÉHO PRÍPLATKU“  Z POHĽADU DODRŽIAVANIA ZÁSADY ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

POSÚDENIE APLIKOVANIA „COVIDOVÉHO PRÍPLATKU“ Z POHĽADU DODRŽIAVANIA ZÁSADY ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

Pridané dňa: 02.04.2021

Koncom roka 2020 predstavitelia Vlády Slovenskej republiky prezentovali cieľ v zmysle, ktorého „Pracovníci na COVID oddeleniach dostanú od polnoci príplatok sedem eur za jednu odpracovanú...

Prajeme pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov

Prajeme pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov

Pridané dňa: 31.03.2021

Exodus sestier pokračuje enormným tempom

Exodus sestier pokračuje enormným tempom

Pridané dňa: 30.03.2021

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek opakovane upozorňuje, že v aktuálnom období enormného nedostatku sestier v systéme zdravotnej starostlivosti hrozí, že náš systém...

Členský príspevok do Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na rok 2021

Členský príspevok do Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na rok 2021

Pridané dňa: 11.03.2021

V zmysle Hospodárskeho poriadku SK SaPA je potrebné do 31. 3. 2021 uhradiť členský príspevok na rok 2021.