Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA so sídlom v Leviciach

Pridané dňa: 13.02.2018

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Leviciach
POZVÁNKA
Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie členov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Leviciach, ktoré sa uskutoční dňa 1. marca 2018 14.30 hodine v reštaurácii SOŠ v Leviciach, na Záhradnej ulici č.4, (za penziónom Tillia, „Biely dom“).

Program Valného zhromaždenia v RKSaPA:

 1. Prezentácia.

 2. Otvorenie- privítanie hostí.

 3. Správa KV RKSaPA o uznášaniaschopnosti VZ RK SaPA.

 4. Návrh a predloženie programu.

 5. Návrh a voľba pracovného predsedníctva.

 6. Oboznámenie s volebnou Smernicou.

 7. Návrh a voľba členov volebnej komisie.

 8. Správa o činnosti RK SaPA.

 9. Návrh a voľba Rady regionálnej komory.

 10. Správa o hospodárení – vyhodnotenie rozpočtu za rok 2017.

 11. Vyhlásenie výsledkov volieb do Rady regionálnej komory.

 12. Návrh a voľba kontrolného výboru regionálnej komory.

 13. Návrh rozpočtu na rok 2018.

 14. Vyhlásenie výsledkov volieb kontrolného výboru regionálnej komory.

 15. Návrh a voľba viceprezidenta pre sestry.

 16. Správa o činnosti Kontrolného výboru RK SaPA.

 17. Vyhlásenie výsledkov voľby viceprezidenta pre sestry.

 18. Návrh a voľba viceprezidenta pre pôrodné asistentky.

 19. Diskusia - návrh plánu činnosti regionálnej komory.

 20. Vyhlásenie výsledkov voľby viceprezidenta pre pôrodné asistentky.

 21. Návrh a voľba prezidenta regionálnej komory.

 22. Diskusia.

 23. Vyhlásenie výsledkov voľby prezidenta regionálnej komory.

 24. Návrh a voľba delegátov a náhradníkov na Snem.

 25. Správa pracovného predsedníctva –Uznesenia – hlasovanie.

 26. Záver.

V Leviciach dňa: 01.02.2018 Mgr. Klaudia Škulová -prezidentka RK Levice
Valné zhromaždenie bude spojené aj so vzdelávacou aktivitou ( budú pridelené kredity).

Ďalšie články v sekcii

TLAČOVÁ SPRÁVA: Dojčenie je pre dieťa jednou zo základných podmienok dobrého štartu do života.

TLAČOVÁ SPRÁVA: Dojčenie je pre dieťa jednou zo základných podmienok dobrého štartu do života.

Pridané dňa: 07.08.2020

Bratislava 07. 08. 2020 – Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Medzinárodný fond Organizácie spojených národov pre núdzové situácie detí (UNICEF) sa za podpory ďalších...

Ďakujeme zdravotníkom / Thank You Care Takers

Ďakujeme zdravotníkom / Thank You Care Takers

Pridané dňa: 12.05.2020

Iniciatíva ktorej cieľom je vytvoriť celosvetové hnutie solidarity prostredníctvom poďakovania tým, ktorí našu spoločnosť chránia v prvej línii.

Blahoželanie prezidentky SK SaPA všetkým sestrám a pôrodným asistentkám

Blahoželanie prezidentky SK SaPA všetkým sestrám a pôrodným asistentkám

Pridané dňa: 12.05.2020

TLAČOVÁ SPRÁVA: Pandémia Covid-19 ukázala, aké dôležité a potrebné je povolanie sestier a pôrodných asistentiek

TLAČOVÁ SPRÁVA: Pandémia Covid-19 ukázala, aké dôležité a potrebné je povolanie sestier a pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 12.05.2020

Bratislava 12. 05. 2020 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si každoročne v máji pripomína osobnosť moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale a na jej počesť...

5.máj Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

5.máj Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 05.05.2020

5.máj Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME

VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME

Pridané dňa: 23.04.2020

Čo znamená núdzový stav pre sestry a pôrodné asistentky v súvislosti s pandémiou koronavírusom na Slovensku?