Pozvánka na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA Košice I

Pridané dňa: 01.03.2018

Slovenská komora sestier

a pôrodných asistentiek


Regionálna komora SK SaPA so sídlom Tr. SNP č.1, Košice I.POZVÁNKA
Pozývame Vás na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA so sídlom Košice I.,
ktoré sa uskutoční dňa 26. marca 2018 o 14.00 hod. na LF UPJŠ,
Tr. SNP č. 1 v posluchárni č. 2 Košice
Program Valného zhromaždenia RK SaPA KE I.:
 1. Prezentácia
 2. Otvorenie-privítanie hostí
 3. Správa KV RKSaPA o uznášania schopnosti VZ RK SaPA KE I.
 4. Návrh a predloženie programu
 5. Návrh a voľba pracovného predsedníctva
 6. Správa o činnosti RK SaPA KE I.
 7. Správa o hospodárení – vyhodnotenie rozpočtu za rok 2017
 8. Návrh rozpočtu na rok 2018 – RK SK SaPA KE I.
 9. Správa o činnosti Kontrolného výboru RK SaPA
 10. Diskusia - návrh plánu činnosti regionálnej komory
 11. Návrh a voľba kandidátov do Rady SK SaPA na Snem 20.-21.04.2018 Poprad
 12. Diskusia
 13. Návrh a voľba delegátov a náhradníkov na Snem 20.-21.04.2018 Poprad
 14. Uznesenia - hlasovanie
 15. ZáverV Košiciach dňa: 26.02.2018 prezidentka RK SK SaPA Košice I
Mgr. Elena Červeňáková

Ďalšie články v sekcii

Ďakujeme zdravotníkom / Thank You Care Takers

Ďakujeme zdravotníkom / Thank You Care Takers

Pridané dňa: 12.05.2020

Iniciatíva ktorej cieľom je vytvoriť celosvetové hnutie solidarity prostredníctvom poďakovania tým, ktorí našu spoločnosť chránia v prvej línii.

Blahoželanie prezidentky SK SaPA všetkým sestrám a pôrodným asistentkám

Blahoželanie prezidentky SK SaPA všetkým sestrám a pôrodným asistentkám

Pridané dňa: 12.05.2020

TLAČOVÁ SPRÁVA: Pandémia Covid-19 ukázala, aké dôležité a potrebné je povolanie sestier a pôrodných asistentiek

TLAČOVÁ SPRÁVA: Pandémia Covid-19 ukázala, aké dôležité a potrebné je povolanie sestier a pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 12.05.2020

Bratislava 12. 05. 2020 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si každoročne v máji pripomína osobnosť moderného ošetrovateľstva Florence Nightingale a na jej počesť...

5.máj Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

5.máj Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 05.05.2020

5.máj Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME

VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME

Pridané dňa: 23.04.2020

Čo znamená núdzový stav pre sestry a pôrodné asistentky v súvislosti s pandémiou koronavírusom na Slovensku?

Metodické usmernenie MZ SR pre ADOS

Metodické usmernenie MZ SR pre ADOS

Pridané dňa: 27.03.2020

Metodické usmernenie pre poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti