Postup hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek v čase koronakrízy

Postup hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek v čase koronakrízy

Pridané dňa: 30.09.2021

Postup hodnotenia sústavného vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek v čase koronakrízy

V súlade s ustanovením §42, ods. 5, zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. hodnotenie sústavného vzdelávania vykonáva komora príslušná na vedenie registra (§62, ods. 2 až 12).

V období krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 ktorá začala na Slovensku dňa 11. 03. 2020 sa povinnosť zdravotníckych pracovníkov sústavne sa vzdelávať považuje za SPLNENÚ, ak sestry a pôrodné asistentky splnia podmienky pre hodnotenie sústavného vzdelávania do 180 dní odo dňa ukončenia krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19.

Hodnotenie sústavného vzdelávania sa dotýka najmä sestier a pôrodných asistentiek, ktoré nemajú dostatočný počet kreditov a ktorým sa hodnotiace obdobie končí v období „krízovej situácia v súvislosti s ochorením COVID-19“ ktorá trvá doteraz. Počas tohto obdobia sestry a pôrodné asistentky aj naďalej môžu získavať kredity potrebné k hodnoteniu sústavného vzdelávaniu.


Ďalšie články v sekcii

ČERVENÝ NOS hľadá zdravotných klaunov a klaunky

ČERVENÝ NOS hľadá zdravotných klaunov a klaunky

Pridané dňa: 26.10.2021

Umelecký riaditeľ občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors vyhlásil výberový workshop, počas ktorého vyberie nových zdravotných klaunov a zdravotné klaunky pre všetky regióny...

Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Zámky

Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Zámky

Pridané dňa: 14.10.2021

Valné zhromaždenie RK SaPA Nové Zámky

Sestry a pôrodné asistentky cítia krivdu a nezáujem zo strany Vlády SR

Sestry a pôrodné asistentky cítia krivdu a nezáujem zo strany Vlády SR

Pridané dňa: 13.10.2021

Bratislava, 12. 10. 2021 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, najväčšia stavovská organizácia v zdravotníctve združujúca najnedostatkovejšiu skupinu zdravotníckych...

Získajte kredity a vyhrajte Wellness pobyt

Získajte kredity a vyhrajte Wellness pobyt

Pridané dňa: 04.10.2021

Portál www.eSestra.sk Vám prináša nové video-kurzy s kreditmi SKSaPA a s nimi aj súťaž o tri Wellness pobyty pre 2 osoby na 4 dni.

Ocenenie Biele srdce 2021

Ocenenie Biele srdce 2021

Pridané dňa: 21.09.2021

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) udelí mimoriadne ocenenie Biele srdce In memoriam PhDr. Margite Kosturíkovej za významný prínos v ošetrovateľstve. Komora počas...

Nové číslo e-časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Nové číslo e-časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia

Pridané dňa: 14.09.2021

Prinášame Vám nové vydanie e-časopisu Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia č. 42021, ktoré je dostupné pre členov SKSaPA bezplatne na stránke www.sksapa.sk