Úvod / Oznamy / Portugalská vláda konaj ľudskejším spôsobom!
Portugalská vláda konaj ľudskejším spôsobom!
EFN Press Release
21. februára 2019
Portugalská vláda konaj ľudskejším spôsobom!

Európska federácia sestier (EFN) vyzýva portugalského premiéra Antonia Costu, aby otvoril dialóg s organizáciou Ordem dos Enfermeiros pod vedením Any Rity Cavaco. Nemôžeme ignorovať hlas 74.000 portugalských sestier, bez ohľadu na to, či ide o Úniu, regulačný orgán alebo profesionálnu asociáciu.

EFN, ktorá zastupuje viac ako 3 milióny sestier z 36 národných ošetrovateľských organizácií členských štátov Európskej únie, stojí v solidarite s organizáciou Ordem dos Enfermeiros. Naša pozícia sa jasne odráža v EFN Manifesto pre voľby do Európskeho parlamentu, zdôrazňujúc kľúčové profesionálne a politické správy zamerané na vzdelávanie, zdravotnú pracovnú silu, kvalitu a bezpečnosť.

Z tohto dôvodu nemôže byť postavenie sestier a ošetrovateľstva, vyjadrovanie ich obáv a presadzovanie lepších pracovných podmienok na zabezpečenie kvality a bezpečnosti pacientov portugalskej populácie potrestané tým, že sú vylúčené z procesov angažovanosti zainteresovaných strán. Toto je absurdný (smiešny) rok 2019! Keďže sa dnes situácia zhoršuje, prezident Sindepor Carlos Ramalho (priamo na obrázku) sa rozhodol začať hladovku.

Pracovné podmienky, platy, primerané zdroje a rešpektovanie sestier si vyžadujú naliehavú politickú pozornosť, takže sestry zostávajú v profesii a zostávajú v Portugalsku. Z tohto dôvodu vedúce sestry a ich lídri očakávajú primerané kroky. Je nevyhnutné, aby súčasná portugalská vláda brala túto záležitosť vážne a spolupracovala s Ordem dos Enfermeiros, aby našla riešenie pred voľbami do EÚ v máji 2019.

A napokon je veľmi dôležité, aby národné vlády rešpektovali profesionálny a regulačný dialóg, ako sa uvádza v smernici o proporcionálnosti (2018/958), aby vlády spolupracovali so všetkými zainteresovanými stranami a spoločne navrhovali lepšiu reguláciu a pracovné podmienky.

Ďalšie články v sekcii

SK SaPA: Sestry a pôrodné asistentky sa stanú jadrom riešenia zdravotných problémov v 21. storočí
Bratislava 14. 03. 2019 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je jednou zo 60 krajín sveta ktorá sa aktívne zapojila do medzinárodnej kampane „Nursing Now“ (Ošetrovateľstvo dneška). Cieľom kampane je zlepšiť globálne zdravie obyvateľstva zvýšením profilu a postavenia sestier na celom svete – ovplyvňovaním politikov a podporovaním sestier a pôrodných asistentiek – viesť, učiť a budovať globálne hnutie.
SK SaPA: Čím chceme motivovať ľudí v zdravotníctve?
Bratislava 04. 03. 2019 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek konštatuje, že len u tretiny sestier a pôrodných asistentiek došlo reálne k zvýšeniu miezd. Sľubované tzv. „spravodlivé“ 10% navýšenie miezd zdravotníkov, ktoré avizovala ministerka v skutočnosti sestry a pôrodné asistentky nepocítili. Novela zákona NR SR č. 578/2004, Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2019 mala upraviť mzdy všetkým zdravotníckym pracovníkom (okrem lekárov), no väčšina sestier konštatuje veľké sklamanie, rozčarovanie a hnev. Sľuby ministerky zdravotníctva Kalavskej o zvýšení miezd všetkých sestier pracujúcich v ústavných a ambulantných zdravotníckych zariadeniach o 10 – 16% neboli naplnené, rovnako ako napríklad ani stabilizačné štipendiá, ktoré mali možnosť už od septembra 2018 čerpať študenti ošetrovateľstva. Natíska sa tak otázka: „ Ako chceme ľudí v zdravotníctve motivovať?“
Výzva pre ministerku zdravotníctva
Je poľutovaniahodné, že ani po 20 rokoch sa ošetrovateľstvo na Slovensku nedostalo na úroveň iných vedných disciplín a verejnosti je podsúvaný názor, že sestry len kritizujú, ale neprinášajú riešenia. Ošetrovateľstvo je neustále dehonestované práve zo strany zamestnávateľov, predstaviteľov politického života, ako aj zo strany samotných lekárov, pričom podľa nášho názoru podpora ministerstva zdravotníctva SR je skôr formálna, obmedzovaná na úroveň mediálnych vyjadrení, ktoré majú napomáhať skôr zlepšeniu imidžu ministerstva, ale nie samotných sestier.
Odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek
Vážené kolegyne a kolegovia, dňa 1. januára 2019 nadobúda účinnosť novela zákona NR SR č. 578/2004, Z. z. v ktorej sú upravené mzdy zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ústavných zdravotníckych zariadeniach bez ohľadu na zriaďovateľa.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri