Portugalská vláda konaj ľudskejším spôsobom!

Portugalská vláda konaj ľudskejším spôsobom!

Pridané dňa: 26.02.2019

EFN Press Release
21. februára 2019
Portugalská vláda konaj ľudskejším spôsobom!

Európska federácia sestier (EFN) vyzýva portugalského premiéra Antonia Costu, aby otvoril dialóg s organizáciou Ordem dos Enfermeiros pod vedením Any Rity Cavaco. Nemôžeme ignorovať hlas 74.000 portugalských sestier, bez ohľadu na to, či ide o Úniu, regulačný orgán alebo profesionálnu asociáciu.

EFN, ktorá zastupuje viac ako 3 milióny sestier z 36 národných ošetrovateľských organizácií členských štátov Európskej únie, stojí v solidarite s organizáciou Ordem dos Enfermeiros. Naša pozícia sa jasne odráža v EFN Manifesto pre voľby do Európskeho parlamentu, zdôrazňujúc kľúčové profesionálne a politické správy zamerané na vzdelávanie, zdravotnú pracovnú silu, kvalitu a bezpečnosť.

Z tohto dôvodu nemôže byť postavenie sestier a ošetrovateľstva, vyjadrovanie ich obáv a presadzovanie lepších pracovných podmienok na zabezpečenie kvality a bezpečnosti pacientov portugalskej populácie potrestané tým, že sú vylúčené z procesov angažovanosti zainteresovaných strán. Toto je absurdný (smiešny) rok 2019! Keďže sa dnes situácia zhoršuje, prezident Sindepor Carlos Ramalho (priamo na obrázku) sa rozhodol začať hladovku.

Pracovné podmienky, platy, primerané zdroje a rešpektovanie sestier si vyžadujú naliehavú politickú pozornosť, takže sestry zostávajú v profesii a zostávajú v Portugalsku. Z tohto dôvodu vedúce sestry a ich lídri očakávajú primerané kroky. Je nevyhnutné, aby súčasná portugalská vláda brala túto záležitosť vážne a spolupracovala s Ordem dos Enfermeiros, aby našla riešenie pred voľbami do EÚ v máji 2019.

A napokon je veľmi dôležité, aby národné vlády rešpektovali profesionálny a regulačný dialóg, ako sa uvádza v smernici o proporcionálnosti (2018/958), aby vlády spolupracovali so všetkými zainteresovanými stranami a spoločne navrhovali lepšiu reguláciu a pracovné podmienky.

Ďalšie články v sekcii

Spojme sa a pomôžme sestrám, ktoré postihla tragédia v Prešove

Spojme sa a pomôžme sestrám, ktoré postihla tragédia v Prešove

Pridané dňa: 29.12.2019

6. decembra tohto roku došlo v Prešove k tragédii, pri ktorej zahynuli niektorí obyvatelia bytového domu na Mukačevskej ulici č. 7. Tí, ktorým sa podarilo zachrániť si životy, prišli...

SVETOVÝ TÝŽDEŇ DOJČENIA 2019

SVETOVÝ TÝŽDEŇ DOJČENIA 2019

Pridané dňa: 19.08.2019

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je partnerom SVETOVÉHO TÝŽDŇA DOJČENIA 2019.

SK SaPA: Sestry a pôrodné asistentky sa stanú jadrom riešenia zdravotných problémov  v 21. storočí

SK SaPA: Sestry a pôrodné asistentky sa stanú jadrom riešenia zdravotných problémov v 21. storočí

Pridané dňa: 14.03.2019

Bratislava 14. 03. 2019 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je jednou zo 60 krajín sveta ktorá sa aktívne zapojila do medzinárodnej kampane „Nursing Now“ (Ošetrovateľstvo...

SK SaPA:  Čím chceme motivovať ľudí v zdravotníctve?

SK SaPA: Čím chceme motivovať ľudí v zdravotníctve?

Pridané dňa: 09.03.2019

Bratislava 04. 03. 2019 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek konštatuje, že len u tretiny sestier a pôrodných asistentiek došlo reálne k zvýšeniu miezd. Sľubované tzv....

Výzva pre ministerku zdravotníctva

Výzva pre ministerku zdravotníctva

Pridané dňa: 08.02.2019

Je poľutovaniahodné, že ani po 20 rokoch sa ošetrovateľstvo na Slovensku nedostalo na úroveň iných vedných disciplín a verejnosti je podsúvaný názor, že sestry len kritizujú, ale...

Odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek

Odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 11.01.2019

Vážené kolegyne a kolegovia, dňa 1. januára 2019 nadobúda účinnosť novela zákona NR SR č. 578/2004, Z. z. v ktorej sú upravené mzdy zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ústavných...