Plán plošných testovaní - čo na to sestry?

Pridané dňa: 12.01.2021

Bratislava, 12.1.2021

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si plne uvedomuje závažnosť situácie, ktorú prežíva náš systém zdravotníctva v súvislosti s pandémiou. Neustále narastajúci počet pacientov s koronavírusom v našich nemocniciach vytvára enormný tlak na zdravotnícky systém, ktorý sa aktuálne nachádza najmä v hlbokej personálnej kríze. Máme tu tisíce chorých zdravotníkov, u mnohých z nich sme zaznamenali opakujúce sa nakazenie COVID-19, okrem toho evidujeme tri úmrtia sestier na COVID-19. Žijeme v čase, kedy zdravotníci na úkor vlastného zdravia a už aj životov pracujú vo veľmi ťažkých podmienkach. Preplnené nemocnice, či časté úmrtia pacientov sú príčinou stresu, fyzického a psychického vyčerpania.

Kroky vlády, ktoré smerujú k opätovným kolám celoplošného testovania pokladáme za jeden zo spôsobov, ako zistiť aktuálny stav nákazy v populácii, odhaliť prípadné ohniská nákazy a tak spomaliť šírenie vírusu. Tieto kroky spolu s ďalšími opatreniami, ktoré by sa v žiadnom prípade nemali zmierňovať predpokladajú, že sa zníži nápor na už teraz preťažený systém zdravotníctva.

Veľkým problémom však je jeden z najdôležitejších faktorov, od ktorého závisí úspech testovania, avšak aj očkovania, či poskytovania zdravotnej starostlivosti, sú ľudské zdroje. Opakovane upozorňujeme na naliehavú potrebu posilniť pracovné sily v zdravotníctve. Sestry tvoria viac ako polovicu všetkých zdravotníckych pracovníkov a poskytujú dôležité služby v celom systéme zdravotníctva. Ak ich začneme presúvať z nemocníc, či ambulancií do mobilných odberových miest (MOM) v rámci celoplošného testovania, budú nám chýbať prirodzene tam, kde sú teraz, teda pri lôžkach pacientov, či v ambulanciách. Pre sestry to znamená ďalšie zaťaženie, čo môže viesť k vyčerpaniu, vzniku ochorení, nárastu práceneschopnosti, či odchodu ďalších sestier zo systému. Aktuálne evidujeme zvýšený počet sestier, ktoré požiadali komoru o zrušenie registrácie z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, alebo predčasného starobného dôchodku. Podľa aktuálnych údajov z registra sestier a pôrodných asistentiek sme za december zrušili 138 registrácii, 91 sestier požiadalo o pozastavenie registrácie z dôvodu nevykonávania povolania. Za to isté obdobie sme zaregistrovali 29 nových sestier a dve pôrodné asistentky. Tento výrazný nepomer tu máme dlhodobo. Za celý rok 2020 sme zrušili 911 registrácii, 973 registrácii sme pozastavili. Zaregistrovali sme spolu 389 absolventov. Náš systém prichádza o stovky absolventov ročne a stráca skúsené sestry s desiatkami rokov praxe, ktoré odchádzajú pre zlé pracovné podmienky, mzdy a trpia syndrómom vyhorenia. Ďalšou prekážkou môžu byť samotné pracovné podmienky zdravotníkov v tzv. MOM. Mínusové teploty v exteriéroch v súčasnom období bude predstavovať ďalšiu záťaž nie len pre zdravotníkov, ale aj pre samotných občanov.

Sestry a študenti ošetrovateľstva pomohli štátu pri všetkých doteraz realizovaných plošných aj lokálnych testovaniach. Sú v plnom nasadení v nemocniciach, v ambulanciách, v zariadeniach sociálnych služieb a taktiež v aktuálne fungujúcich MOM po celom Slovensku. Je zarážajúce, že sme doteraz nepočuli, ako sa chce štát systémovo sestrám za túto službu odvďačiť. Nastal čas na zásadnú podporu ošetrovateľstva v tejto krajine. V opačnom prípade sa pandémiou kríza v zdravotníctve neskončí, práve naopak.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.


Viac informácií:

PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH

člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 908 677 731

e-mail: riaditel@sksapa.sk


  Ďalšie články v sekcii

  S úctou spomíname a ďakujeme

  S úctou spomíname a ďakujeme

  Pridané dňa: 21.01.2021

  Nezabúdame a spomíname

  Sestry Prešovského kraja

  Sestry Prešovského kraja

  Pridané dňa: 17.01.2021

  Prešovský samosprávny kraj v súvislosti s Rokom sestier a pôrodných asistentiek pripravil unikátny projekt Sestry Prešovského kraja, jediný svojho druhu na Slovensku, ktorého zámerom je...

  S úctou spomíname a ďakujeme

  S úctou spomíname a ďakujeme

  Pridané dňa: 21.01.2021

  Vo veku 62 rokov nás opustila sestra s veľkým srdcom. Naša kolegyňa, veľká bojovníčka a obhajkyňa sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb, dlhoročná členka Rady a...

  Kríza nedostatku sestier a ošetrovateľských pracovných síl sa neustále prehlbuje

  Kríza nedostatku sestier a ošetrovateľských pracovných síl sa neustále prehlbuje

  Pridané dňa: 16.01.2021

  Bratislava, 15. 1. 2021 Podľa údajov Medzinárodnej rady sestier bude do roku 2030 chýbať celosvetovo ďalších 4, 7 milióna sestier k 6 miliónom, ktoré chýbajú už teraz. Slovenská komora...

  Zbierka pre rodiny sestier

  Zbierka pre rodiny sestier

  Pridané dňa: 13.01.2021

  Práca sestry a pôrodnej asistentky je krásne, ale často nebezpečné povolanie. V dnešných časoch to vnímame o to viac.

  Prečo ÁNO zdravotníckemu asistentovi a NIE praktickej sestre

  Prečo ÁNO zdravotníckemu asistentovi a NIE praktickej sestre

  Pridané dňa: 12.01.2021

  Reakcia na premenovanie praktických sestier na zdravotníckych asistentov