Odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek 2022

Odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek 2022

Pridané dňa: 04.01.2022

Legenda: Prepočet na priemernú mzdu v HN v roku 2020 (t.j. 1133 €) pre určenie základnej zložky mzdy zamestnanca pre rok 2022 podľa zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. Valorizácia mzdy zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ústavných zdravotníckych zariadeniach bez ohľadu na zriaďovateľa.


Minimálna mzda v roku 2022 podľa stupňov náročnosti (koeficientov)

Podľa § 120 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu:

  • najmenej v sume minimálneho mzdového nároku,
  • určeného pre stupeň náročnosti práce,
  • príslušného pracovného miesta,

pričom pracovným miestom je súhrn činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.

Na základe § 120 ods. 3 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe č. 1 Zákonníka práce podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon od zamestnanca vyžaduje, v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.

Zamestnávateľ je povinný zaradiť pracovné miesto do príslušného stupňa náročnosti práce podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú požaduje od zamestnanca, nie podľa najčastejšie vykonávanej činnosti, a to bez ohľadu na pomer k ostatným činnostiam. To, aké činnosti vyžaduje zamestnávateľ vykonávať od svojho zamestnanca by mal mať v popise pracovného miesta.

Na minimálny mzdový nárok podľa príslušného stupňa náročnosti práce má len ten zamestnanec, ktorý vykonáva prácu na základe trvalého pracovného pomeru (t. j. na základe pracovnej zmluvy). Tzv. „dohodár“, teda zamestnanec pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru má nárok len na minimálnu mzdu príslušnú pre prvý stupeň náročnosti práce, a to aj keď by vykonával prácu na pracovnom mieste, ktoré je zaradené do iného stupňa náročnosti práce.

Mesačná minimálna mzda od 1.1.2022 podľa stupňov náročnosti práce a jej výpočet

Od roku 2021 sa zmenil postup výpočtu minimálnej mzdy podľa stupňov náročnosti práce a v súčasnosti mesačnú minimálnu mzdu pre príslušný stupeň náročnosti práce na príslušný kalendárny rok určíme ako súčet rozdielu medzi sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na príslušný kalendárny rok (v roku 2022 ide o sumu 646 €) a sumou mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 (580 €) a súčinu sumy mesačnej minimálnej mzdy určenej na rok 2020 (580 €) a koeficientu minimálnej mzdy.

Mesačná minimálna mzda od 1.1.2022 podľa stupňov náročnosti práce v tabuľke:

Charakteristika stupňov náročnosti práce a príklady povolaní podľa jednotlivých stupňov náročnosti práce

Stupeň náročnosti práce

Charakteristika stupňa náročnosti práce

Možný príklad povolania (závisí však od konkrétnej náplne práce)

3

výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác,

samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend,

samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác,

riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody

účtovník/účtovníčka, vodič autobusu, obchodný zástupca, zdravotná sestra


4

samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných systémových a metodických prác spojených so zvýšenou duševnou námahou,

poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí,

organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení
s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb

Aj tu môže byť sestra. Záleží od popisu pracovných činností v pracovnej zmluve

Stupeň náročnosti práce

Koeficient minimálnej mzdy

Minimálna mesačná mzda v roku 2022

3

1,4

878 €

4

1,6

994 €Príklad na výpočet mesačnej minimálnej mzdy od 1.1.2022 pre tretí stupeň náročnosti práce:

Mesačnú minimálnu mzdu od 1.1.2022 vypočítame pre tretí stupeň náročnosti práce nasledovne: (646 € - 580 €) + 580 € * 1,4 = 66 € + 812 € = 878 €.

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/minimalna-mzda-2022-stupne-narocnosti-koeficienty © Podnikajte.skĎalšie články v sekcii

SKSaPA sa zapojila do kampane Svetový týždeň dojčenia

SKSaPA sa zapojila do kampane Svetový týždeň dojčenia

Pridané dňa: 30.07.2022

World Breastfeeding Week (WBW) je kampaň organizovaná Svetovou alianciou pre dojčenie (Waba). Je považovaná za jednu z najväčších spoločných kampaní medzinárodných organizácií ako WHO...

V liečebni v Dolnom Smokovci žiarili cirkusové hviezdy

V liečebni v Dolnom Smokovci žiarili cirkusové hviezdy

Pridané dňa: 25.07.2022

Do Dolného Smokovca zavítal tento týždeň cirkus. Nie však obyčajný. Zdravotní klauni z Červeného nosa tam rozbalili spolu s cirkusovým stanom unikátny projekt Cirkus Paciento určený pre...

Poďakovanie RK SaPA Prievidza

Poďakovanie RK SaPA Prievidza

Pridané dňa: 14.07.2022

Touto cestou chcem vyjadriť veľké poďakovanie za dlhoročnú a profesionálne odvádzanú prácu v RK S a PA

krst publikácie Základné princípy reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku

krst publikácie Základné princípy reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku

Pridané dňa: 14.07.2022

V dňoch 23.6.- 25.6.2022 sa konal XV. slovenský psychiatrický zjazd, ktorý organizovala Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS. Zjazdu sa zúčastnili aj sestry pracujúce v psychiatrii a...

ZÁSTUPCOVIA STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCIÍ NEBOLI POZVANÍ NA  ROKOVANIE O MZDÁCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

ZÁSTUPCOVIA STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCIÍ NEBOLI POZVANÍ NA ROKOVANIE O MZDÁCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Pridané dňa: 14.07.2022

Bratislava, 14. júla 2022. Zástupcovia stavovských organizácií a ostatných signatárov – zástupcov odborov a komôr v zdravotníckych povolaniach, ktorí boli autormi otvoreného listu...

Pozvánka na prieskum

Pozvánka na prieskum

Pridané dňa: 11.07.2022

Prieskum zameraný na skúmanie dôveryhodnosti vakcín