Úvod / Oznamy / Odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek
Odmeňovanie sestier a pôrodných asistentiek

Vážené kolegyne a kolegovia,

dňa 1. januára 2019 nadobúda účinnosť novela zákona NR SR č. 578/2004, Z. z. v ktorej sú upravené mzdy zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ústavných zdravotníckych zariadeniach bez ohľadu na zriaďovateľa.

  1. Je dôležité povedať, že k rovnakému zvýšeniu miezd ako u sestier a pôrodných asistentiek (110,34€ - 137,40€) dôjde aj pri povolaniach: fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, rádiologický technik, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky a farmaceutický laborant.
  2. U zdravotníckych záchranároch dochádza k zvýšeniu mzdy vo výške 262,98€ - 301,14€.
  3. Nezabúdajte na to, že zákon určuje minimálny mzdový nárok v podobe základnej zložky mzdy do ktorej sa nezahŕňajú príplatky, iné nárokovateľné zložky mzdy,nenárokovateľné zložky mzdy,mzda za prácu nadčas a mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku.
  4. Rovnako zákon nehovorí ani o časovej postupnosti, t.j. o rokoch praxe.

Ďalšie články v sekcii

Sestry a pôrodné asistentky bez hraníc
Zdravotní sestry a instrumentářky tvoří počtem největší skupinu pracovníků Lékařů bez hranic. Nejvíce potřebujeme zdravotní sestry ovládající alespoň dva světové jazyky. Nejdůležitějším předpokladem je ukončené vzdělání a připravenost pracovat a přebírat odpovědnost v těžkých a nezvyklých podmínkách. Porodní asistentky jsou na misích Lékařů bez hranic velmi potřebné. V celkovém počtu pracovníků tvoří sice jen malou část, jejich význam je nicméně obrovský. Statisíce žen a dětí ročně umírají kvůli těhotenským a porodnickým komplikacím. Úkolem porodních asistentek je právě boj proti jejich vysoké úmrtnosti, která trápí řadu rozvojových zemí.
Sestry a pôrodné asistentky na hlasovaní v NR SR
Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek nie je prioritou vlády SR, ministerstva zdravotníctva SR a už ani NR SR.
Zákon o zvýšení miezd sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek podporuje návrh zákona poslancov OĹANO, ktorý by od januára 2019 mal zvýšiť mzdy sestier a pôrodných asistentiek.
Ošetrovateľská starostlivosť v ZSS
Veľkou módou sa stalo časté deklarovanie ,,všetko pre pacienta". Po zohľadnení napísaného, naozaj ide o pacienta? A nehovorím o obrovskom riziku škandálov na medzinárodnej úrovni, že v ZSS nikto nezodpovedá a nikto nekontroluje úroveň ošetrovateľskej starostlivosti ako súčasť manažmentu zdravia pacienta.

Partneri

Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri Partneri