Neboli splnené naše požiadavky na úpravu miezd sestier a pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 18.08.2022

Neboli splnené naše požiadavky na úpravu miezd sestier a pôrodných asistentiek


TS SKSaPA: Bratislava, 18.8.2022. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyjadruje sklamanie nad návrhom úpravy platov sestier a pôrodných asistentiek na dnešnej tlačovej konferencii Ministra financií Igora Matoviča a Ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského. Ak je toto výsledok rokovaní za zatvorenými dverami a avizované skokovité navýšenie miezd, nemôžeme vyjadriť spokojnosť s prezentovaným navýšením hrubej mzdy sestry a pôrodnej asistentky.

Po rannom statuse ministra financií v ktorom hovorí o historicky najvyššom zvyšovaní miezd sestier a pôrodných asistentiek sme očakávali, že budú akceptované naše návrhy na úpravu základných platov avšak nestalo sa tak ani zďaleka. Dokonca Vláda SR nenaplnila ani vlastné Programové vyhlásenie vlády SR, v ktorom hovorí o zvýšení miezd sestier a pôrodných asistentiek na min. 110 % priemerného zárobku v národnom hospodárstve.

Cieľom návrhu Slovenskej komora sestier a pôrodných asistentiek, ktorý sme pripravili a o ktorom sme rokovali s ministrom zdravotníctva doteraz bolo stabilizovať sestry v systéme a prilákať nových ľudí- absolventov. Návrh obsahoval dva prvky a to základnú mzdu, ktorá by sa mala navýšiť o 40% - cca 440 € navýšenie. Zároveň obsahoval náš návrh ďalší, nový prvok a to príplatky za odpracované roky praxe. Pre sestry s 20 ročnou praxe by to znamenalo ďalšie peniaze naviac.

Bohužiaľ, základná mzda sa podľa návrhu pána Matoviča zvýši iba o 11%, čo je cca 126 €, čo nepovažujeme za kompenzačné, ani motivačné . Navrhovaný nárast základnej mzdy je teda veľmi nízky a nie je konkurencieschopný k okolitým krajinám. Pomohlo by to pomôcť zastabilizovať sestry s praxou, avšak nie prilákať absolventov, z ktorých nám v súčasnosti iba 40% nastúpi do praxe.

Čo vnímame na návrhu pozitívne, sú príplatky za odpracované roky - max do výšky 20%, čo môže navýšiť mzdu o 226 až 253 €, avšak iba u sestier služobne starších.

Na dnešnej TK MZSR a MFSR neboli spomenuté ďalšie dve kategórie sestier a pôrodných asistentiek a to sestry s certifikátom (aktuálny koeficient 0,94) – ide o sestru, ktorá má vyššie vzdelanie než sestra s odbornou spôsobilosťou, preto má už aj teraz koeficient vyšší a sestry s pokročilou praxou (aktuálny koeficient 1,10) – sestry s magisterským vzdelaním a špecializáciou.

Bohužiaľ, premiér nás na posledné rokovania neprizval, podobne, ako iné odborové organizácie, či Komory, čo nepovažujeme za transparentné. Pripravili sme a odovzdali komplexný materiál " Analýza súčasného stavu odmeňovania sestier a PA v SR, Návrh SKSaPA na úpravy mzdového ohodnotenia sestier a PA", ktorý sme premiérovi, ako aj ministrovi zdravotníctva odovzdali na predošlých rokovaniach, kde sme požadovali nielen navýšenie koeficientov pre výpočet mzdy, ale aj spomínanú "časovú postupnosť".

Treba upozorniť, že avizované navýšenie miezd sa bude týkať iba jednej tretiny sestier a pôrodných asistentiek, ktoré pracujú v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Netýka sa teda ďalších 14 tisíc sestier v ambulanciách, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti, v školských zariadeniach, či v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú platené na základe Zákona o výkone práce vo verejnom záujme č. 553, alebo Zákonníka práce, či dohôd so zamestnávateľom. Preto sme na rokovaniach, na ktorých sme sa doteraz zúčastnili navrhovali, aby boli zdravotníci odmeňovaní spoločným a osobitným zákonom, kde by boli zadefinované podmienky odmeňovania bez ohľadu na to, kde u akého zamestnávateľa pracujú, nakoľko výkon práce v zdravotníctve je prácou vo verejnom záujme.

Dúfali sme, že budú akceptované naše požiadavky, ktoré neboli ani zďaleka prehnané, približovali nás len k mzdám krajín, kde máme najväčší exodus sestier. Minister financií dnes hovoril o akejsi verejnej ponuke pre sestry a pôrodné asistentky, čo to v praxi znamená nevieme. Budeme sa pýtať sestier a pôrodných asistentiek, či s návrhom Vlády SR súhlasia, alebo nesúhlasia a ako svoj nesúhlas plánujú prejavovať verejne.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 38 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Viac informácií:

Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a.

prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 918 518 178

e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH

člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 908 677 731

e-mail: riaditel@sksapa.sk


Ďalšie články v sekcii

XI. Celoslovenskej odbornej konferencii Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA s medzinárodnou účasťou

XI. Celoslovenskej odbornej konferencii Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA s medzinárodnou účasťou

Pridané dňa: 28.11.2022

V dňoch 25.-26 novembra 2022 sa konala Celoslovenská odborná konferencia Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA s medzinárodnou účasťou na tému „Edukačné pôsobenie...

Vyjadrenie SKSaPA k názorom niektorých politikov a predstaviteľov  zdravotníckeho sektora

Vyjadrenie SKSaPA k názorom niektorých politikov a predstaviteľov zdravotníckeho sektora

Pridané dňa: 22.11.2022

Nedostatok sestier v SR nespôsobila zmena vzdelávania, ale dlhodobý nezáujem o situáciu sestier a pôrodných asistentiek a neustále zhoršovanie ich pracovných podmienok, vrátane slabého...

Využite jedinečný benefit určený len poistencom VšZP a členom SK SaPA

Využite jedinečný benefit určený len poistencom VšZP a členom SK SaPA

Pridané dňa: 21.11.2022

Ponúkame vám možnosť riešiť vaše témy s našimi skúsenými špecialistami, a to bezplatne.

Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom  v Starej Ľubovni

Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Starej Ľubovni

Pridané dňa: 10.11.2022

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom

Rezort zdravotníctva predĺžil termín na podávanie žiadostí pri výzve na obnovu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti v rámci Plánu obnovy a odolnosti

Rezort zdravotníctva predĺžil termín na podávanie žiadostí pri výzve na obnovu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti v rámci Plánu obnovy a odolnosti

Pridané dňa: 03.11.2022

Ministerstvo zdravotníctva vyhovelo potenciálnym žiadateľom a predĺžilo termín na podávanie žiadostí v rámci výzvy na obnovu siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Sestry zo zariadení sociálnych služieb sa stretli na svojej odbornej konferencii

Sestry zo zariadení sociálnych služieb sa stretli na svojej odbornej konferencii

Pridané dňa: 28.10.2022

Správa zo XVI. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb konanej dňa 21.10.2022 v Ružomberku