TS SKSaPA: Národné uniformy pre sestry áno, alebo nie?

Pridané dňa: 07.03.2023

Bratislava, 07. marec 2023. Návrh na jednotné uniformy pre sestry sa stretol s kritikou a nedôverou z radov samotných sestier. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nevidí problém v myšlienke jednotnej uniformy sestier, problém vidí v spôsobe plánovania celého projektu. Ak osobná angažovanosť jednotlivcov, aj keď v pozitívnom slova zmysle, prekoná spoločenský či profesijný záujem tých, ktorých sa tento projekt priamo dotýka, bude cesta k úspechu veľmi tŕnistá a samotný výsledok, ktorým by mala byť schopnosť sestry osobne sa identifikovať s uniformou nedosiahnuteľný. Národné uniformy majú byť v prvom rade konsenzom medzi sestrami a to sa neudialo.

Myšlienka národných uniforiem nie je žiadnou novinkou a táto téma bola riešená v mnohých krajinách, kde je uniformita a identifikácia sa s uniformou hlboko zakorenená v kultúre danej spoločnosti, ako je tomu napr. na Britských ostrovoch. Kde je teda problém a prečo sa u nás vzniesla na túto tému taká kritika? Odpoveď je jednoduchá. Nikto o tom nevedel a predstavenie projektu a jednotlivých návrhov uniforiem prebehlo bez akejkoľvek diskusie s odborníkmi, zástupcami univerzít, komory a bez toho, aby sme sa pýtali samotných sestier, ktorých sa to osobne dotýka. Nemôžeme si predsa myslieť, že hlas sestier zastupuje autorka projektu, či samotné ministerstvo. Kritika sestier je v tomto prípade adekvátna. Stačilo s nimi hovoriť a mohli sme predísť množstvu problémov, ktoré dobrú a prospešnú myšlienku národných uniforiem pre sestry odsunú na dlhé obdobie stavu akejsi hibernácie.

Prvky ako identifikácia, diferenciácia, symboly statusu a hrdosť sú vlastné všetkému, čo sa považuje za „uniformu“. To sú módne vyhlásenia, ktoré na prvý pohľad identifikujú, do akej oblasti patrí profesionál. Ošetrovateľstvo je skvelým príkladom, pretože ikonická ošetrovateľská uniforma bola po celé generácie všeobecne uznávaným symbolom hrdosti sestier a študentov ošetrovateľstva. Na to, aby sme predišli problémom, je potrebné si uvedomiť, že identita je ovplyvnená externými aj vnútornými zdrojmi a pokiaľ opomenieme vnútornú identitu, úspech nemusí byť zaručený. V každom prípade môže byť hrdosť určite odrazom vnútornej identity. Viaceré štúdie ukázali, že napr. študenti ošetrovateľstva pociťujú pozitívne emócie, keď sú správne rozlišovaní medzi jednotlivými disciplínami (t.j. nezamieňajú si odbory ošetrovateľstva s inými odbormi v oblasti zdravotnej starostlivosti). Vedieť správne identifikovať a rozlíšiť jednotlivé kategórie zdravotníckych pracovníkov, ale aj samotných sestier (od registrovanej sestry, cez sestru špecialistku až po sestru s pokročilou praxou) je nesmierne dôležité aj pre samotného pacienta. Len tak nám bude plne dôverovať a cítiť sa bezpečne.

Záverom môžeme skonštatovať, že myšlienka jednotných uniforiem pre sestry je z profesijného hľadiska správna a jednotnými uniformami sa identifikujú aj iné profesie, či už sú to záchranári, policajti, hasiči a pod. Uniforma ako súčasť ochranného odevu má poskytovať maximálnu bezpečnosť pri výkone práce, má spĺňať hygienické normy, dôležitá je kvalita materiálu a samotná životnosť, má byť komfortná a samozrejme v neposlednom rade aj dizajnová. Kritika sestier na prezentované návrhy hovorí práve o vyššie spomínaných atribútoch a v konečnom dôsledku nám jasne ukazuje, že sestry sa nestotožňujú s akousi modernejšou verziou uniformy v štýle „modrobiela podobá sa na anjela“. Slovenská sestra chce byť sestrou z 21. storočia a nemá záujem o návrat do čias minulých.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 37 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SKSaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.Pre viac informácií prosím kontaktujte:

Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH, dipl. p. a.

prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH

viceprezident, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

e-mail: riaditel@sksapa.sk


Ďalšie články v sekcii

Verejné vyhlásenie

Verejné vyhlásenie

Pridané dňa: 24.05.2023

Verejné vyhlásenie účastníkov XXX. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich na operačných sálach, konanej 11. – 12. 5. 2023 v Bojniciach

Eva Kollárová  BIELE SRDCE

Eva Kollárová BIELE SRDCE

Pridané dňa: 23.05.2023

BIELE SRDCE

Biele srdce 2023 pozná svojich laureátov

Biele srdce 2023 pozná svojich laureátov

Pridané dňa: 22.05.2023

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) slávnostnom podujatí udeľovania prestížneho ocenenia Biele srdce odovzdala tridsaťšesť ocenení Biele srdce v troch kategóriách...

Zatvorená kancelária komory a regionálnych centier komory

Zatvorená kancelária komory a regionálnych centier komory

Pridané dňa: 18.05.2023

Dňa 19.5.2023 budú kancelárie komory zatvorené

Biele srdce v Regionálnej komore Stará Ľubovňa

Biele srdce v Regionálnej komore Stará Ľubovňa

Pridané dňa: 16.05.2023

Biele srdce v kategórii sestra v praxi si prevzali Mgr. Štefánia Brunovská, Ľudmila Havrilová a Johanka Konkoľová.

Lúčime sa a spomíname

Lúčime sa a spomíname

Pridané dňa: 15.05.2023

Dňa 3. mája 2023 nás navždy opustila pani Pavla Hrtoňová. Prehrala boj so zákernou chorobou. Bola skvelou matkou 3 dcér, výnimočnou ženou nielen pre svoju rodinu, ale aj pre celú komunitu....