Medzinárodný deň žien 2023

Medzinárodný deň žien 2023

Pridané dňa: 08.03.2023

Dnes je Medzinárodný deň žien – veľmi špeciálna príležitosť, pri ktorej chceme oslavovať nielen všetky ženy, ale aj všetky sestry, ktoré predstavujú väčšinu žien v zdravotníctve. V sektore zdravotníctva zohrávajú ženy kľúčovú úlohu, najmä v profesii sestry . Väčšina sestier, ktoré každý deň venujú svoj profesionálny život pacientov, sú ženy. V rámci ošetrovateľskej pracovnej sily tvoria ženy 92 % z celkového počtu. Na Slovensku pracuje v profesii sestry 36 647 žien a 962 mužov. Pôrodných asistentiek máme 1620.

V posledných rokoch stále viac pribúda sestier, ktoré odchádzajú z povolania. Ošetrovateľská profesia má veľa problémov súvisiacich s pracovnými podmienkami, duševným zdravím a nedostatkom rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Je čoraz menej atraktívna ako iné profesie a množstvo sestier, predovšetkým z radov mladej generácie, túto profesiu masívne opúšťa.

Ďalšou kľúčovou otázkou pre ženy, a teda aj pre sestry, je násilie voči nim – v tomto prípade násilie na pracovisku. V tejto súvislosti Európska federácia sestier, ktorej členom je aj SK SaPA v apríli 2021 zverejnila stanovisko k násiliu a obťažovaniu sestier s cieľom objasniť všetky riziká, ktorým sú sestry vystavené vo svojej práci v prvej línii pri ochrane a záchrane životov.

Ošetrovateľstvo je prevažne ženskou profesiou a táto rodovo podmienená konštrukcia zanecháva dedičstvo, ktoré naďalej ovplyvňuje podmienky na výkon práce, výšku mzdy, možnosti presadiť sa a ovplyvniť zdravotnícky systém, sestry sú stále nedostatočne zastúpené v riadiacich pozíciách a tak nemajú dostatočnú silu presadiť zmeny, ktoré by pomohli profesii. Riešenie rodovej nerovnosti nie je doménou, ktorá patrí výhradne ženám. Dosiahnutie rodovej rovnosti znamená, že musíme zapojiť každého. Dôležitým krokom vpred je spoločné prijatie priebežnej správy o pristúpení EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu páchanému na ženách a boji proti nemu, a to spoločne s Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM), Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a predchádzanie domáceho násilia (Istanbulský dohovor). Táto posilnená forma ochrany žien je nevyhnutná pre sestry, ktoré sú nútené každodenne pracovať vo vyčerpávajúcich pracovných podmienkach a sú vystavené rôznym formám násilia a zneužívania.

V tento výnimočný deň chceme vyjadriť všetku svoju vďaku všetkým ženám/ sestrám, ktoré každý deň vykonávajú svoju prácu s neúnavným nasadením a profesionalitou.

Na hlase sestier záleží, ... oslavujte ich každý deň, nielen dnes!


#EFN #SKSaPA #MedzinárodnýDeňŽien


Ďalšie články v sekcii

Verejné vyhlásenie

Verejné vyhlásenie

Pridané dňa: 24.05.2023

Verejné vyhlásenie účastníkov XXX. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich na operačných sálach, konanej 11. – 12. 5. 2023 v Bojniciach

Eva Kollárová  BIELE SRDCE

Eva Kollárová BIELE SRDCE

Pridané dňa: 23.05.2023

BIELE SRDCE

Biele srdce 2023 pozná svojich laureátov

Biele srdce 2023 pozná svojich laureátov

Pridané dňa: 22.05.2023

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) slávnostnom podujatí udeľovania prestížneho ocenenia Biele srdce odovzdala tridsaťšesť ocenení Biele srdce v troch kategóriách...

Zatvorená kancelária komory a regionálnych centier komory

Zatvorená kancelária komory a regionálnych centier komory

Pridané dňa: 18.05.2023

Dňa 19.5.2023 budú kancelárie komory zatvorené

Biele srdce v Regionálnej komore Stará Ľubovňa

Biele srdce v Regionálnej komore Stará Ľubovňa

Pridané dňa: 16.05.2023

Biele srdce v kategórii sestra v praxi si prevzali Mgr. Štefánia Brunovská, Ľudmila Havrilová a Johanka Konkoľová.

Lúčime sa a spomíname

Lúčime sa a spomíname

Pridané dňa: 15.05.2023

Dňa 3. mája 2023 nás navždy opustila pani Pavla Hrtoňová. Prehrala boj so zákernou chorobou. Bola skvelou matkou 3 dcér, výnimočnou ženou nielen pre svoju rodinu, ale aj pre celú komunitu....