Medzinárodný deň pôrodných asistentiek 5. máj

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek 5. máj

Pridané dňa: 05.05.2021

Tohtoročný Medzinárodný deň pôrodných asistentiek, ktorý pripadá každoročne na 5. mája, sa nesie v znamení témy „Sledujte údaje: Investujte do pôrodných asistentiek“. Deň sa zhoduje s uverejnením správy o stave pôrodnej asistencie (SoWMy) z roku 2021. Správa, ktorú vypracovala UNFPA (Agentúra OSN pre sexuálne a reprodukčné zdravie), WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) a Medzinárodná konfederácia pôrodných asistentiek (ICM), hodnotí pracovnú silu v pôrodnej asistencii a súvisiace zdroje v zdravotníctve v 194 krajinách a obsahuje politické odporúčania na zlepšenie sexuálneho a reprodukčného zdravia. Poskytovanie zdravotných služieb pre matky, novorodencov a dospievajúcich.

Na Slovensku máme k dnešnému dňu registrovaných 1889 pôrodných asistentiek z toho dvoch mužov v tejto profesii. Je to nízke číslo. Pôrodná asistencia si zaslúži pozornosť. Práca pôrodných asistentiek sa vždy vníma veľmi okrajovo a nesprávne. Ich vysoké kompetencie a zodpovednosť si často neuvedomujeme.

„Model starostlivosti ktorú poskytujú pôrodné asistentky zdôrazňuje normálnosť a wellness (blaho, zdravie, dobrý stav). Posilňuje postavenie žien a dáva im väčšiu zodpovednosť za ich zdravie, tehotenstvo a výsledky, ktoré môžu samé dosiahnuť. „Bohužiaľ, lekársky model prenatálnej starostlivosti môže časť tohto prístupu odobrať spôsobom, ktorý môže byť pre niektorých ľudí v konečnom dôsledku škodlivý.“

Vážené pôrodné asistentky, prajeme Vám všetko najlepšie k dňu, ktorý patrí Vám. Ste tam, kde prichádza všetka krása sveta. Patrí Vám úcta, rešpekt a uznanie!


List od viceprezidentky SK SaPA pre pôrodnú asistenciu

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek sa oslavuje od roku 1992 pod záštitou Medzinárodnej konfederácie pôrodných asistentiek (ICM), ktorá podporuje, zastupuje a pracuje na posilnení profesijného združenia pôrodných asistentiek v globálnom meradle. Tento deň je venovaný ženám, pre ktoré sa povolanie pôrodnej asistentky stalo výzvou. Cieľom tohto dňa je osláviť a zvýšiť povedomie o význame práce pôrodných asistentiek a zdôrazniť práva žien a ich prístup k pôrodníckej starostlivosti pred, počas pôrodu a po ňom. Niekoľko uplynulých rokov organizovala SK SAaPA v tomto období stretnutia pôrodných asistentiek, na ktorých si vymieňali vzájomné skúsenosti. Doba, v ktorej sa teraz nachádzame nedovolí osobné stretnutia no aj preto je dôležité si pripomenúť náročnú prácu pôrodných asistentiek a ich dôležitosť v systéme zdravotnej starostlivosti.

V minulosti pôrodné asistentky pracovali v teréne a starali sa o ženy počas tehotenstva i v šestonedelí. Svoju prax vykonávali vždy v spolupráci s gynekologickou a pediatrickou ambulanciou. V súčasnej dobe sú pôrodné asistentky sú pripravené poskytovať rodičkám aj novorodencom kvalitnú starostlivosť pred, počas aj po pôrode. Čoraz častejšie prichádza požiadavka od samotných žien na poskytovanie starostlivosti v prirodzenom prostredí. Mamičky sú častokrát neisté, potrebujú niekoho, kto by im poradil s ich problémom. Pôrodné asistentky sú erudované a skúsené, v rámci starostlivosti sa môžu venovať životospráve, odpovedať na otázky týkajúce sa vývoju plodu, priebehu tehotenstva, ako sa stravovať v tehotenstve či počas dojčenia. Významná oblasť, ktorej môžu pôrodné asistentky venovať náležitú pozornosť, je príprava na pôrod. Pomohlo by, keby poskytovanie zdravotnej starostlivosti pôrodnou asistentkou, bolo uhrádzané v priebehu tehotenstva a šestonedelia z verejného zdravotného poistenia v plnom rozsahu. Pôrodné asistentky majú svoje kompetencie, ktoré sú schopné vykonávať v praxi a tak pomáhať a viesť ženy v predpôrodnom období, počas pôrodu a v popôrodnom období.

V súčasnosti pôrodné asistentky vykonávajú svoje povolanie prevažne iba v nemocniciach a v ambulanciách gynekológov, kde je obmedzená ich samostatnosť v rozhodovaní, a uplatňovaní kompetencií na základe ich odborných vedomostí, čo má za následok pokles záujmu o vykonávania povolania a aj pokles záujmu o štúdium povolania pôrodnej asistentky. K faktorom, ktoré tento jav spôsobujú patrí nízka autonómia profesie, vysoká psychická a fyzická záťaž pri výkone povolania, postavenie v spoločnosti medzi laickou ale aj odbornou verejnosťou. Zastávame názor, že je potrebné povolanie pôrodnej zatraktívniť. Dostať pôrodné asistentky k bližšie k ženám. Už počas tehotenstva tehotné ženy podporovať, viesť, ich pomáhať im radami. Tiež podporovať pôrodné asistentky pri uplatňovaní kompetencií, ktoré sú dané, v reálnej praxi. Určite je už čas na zmenu systému starostlivosti o ženu a novorodenca. Je potrebné podporovať pôrodné asistentky, ako aj rozvoj materských kompetencií a pretaviť myšlienku aby sa pôrodná asistentka stala samostatným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na realitu. Tento názor podporuje aj ústredná téma Medzinárodného dňa pôrodných asistentiek „Sledujte údaje: Investujte do pôrodných asistentiek“.

Milé kolegyne, , blahoželám k dnešnému dňu a prajem veľa zdravia a elánu pri napĺňaní nášho poslania.

PhDr. Adriana Nemčoková, PhD., dipl. p.a., viceprezidentka SK SaPA pre pôrodnú asistenciu


Ďalšie články v sekcii

Valné zhromaždenie delegátov  RK SK SaPA so sídlom v Piešťanoch

Valné zhromaždenie delegátov RK SK SaPA so sídlom v Piešťanoch

Pridané dňa: 26.07.2021

Týmto Vás pozývame na valné zhromaždenie delegátov RK SK SaPA so sídlom v Piešťanoch

Valné zhromaždenie RK SaPA so sídlom v Starej Ľubovni

Valné zhromaždenie RK SaPA so sídlom v Starej Ľubovni

Pridané dňa: 21.07.2021

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom

Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA so sídlom v Bánovciach nad Bebravou

Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA so sídlom v Bánovciach nad Bebravou

Pridané dňa: 12.07.2021

POZVÁNKA

Benefitný program pre členov SK SAPA

Benefitný program pre členov SK SAPA

Pridané dňa: 09.07.2021

Máte radi športové, adrenalínové a relaxačné aktivity? Chceli by ste si vyskúšať zjazd na bicykloch, jazdu na motokárach, rafting alebo splavy na slovenských riekach? Radi by sme Vám...

Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA  SK SaPA  so sídlom v Novom Meste nad Váhom

Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Novom Meste nad Váhom

Pridané dňa: 08.07.2021

POZVÁNKA

Sestry Prešovského kraja

Sestry Prešovského kraja

Pridané dňa: 06.07.2021

Prešovský samosprávny kraj pripravil v súvislosti s Rokom ?sestier a pôrodných asistentiek unikátny projekt Sestry Prešovského ?kraja s množstvom sprievodných aktivít. ?Projekt sa...