Lúčime sa a spomíname

Lúčime sa a spomíname

Pridané dňa: 15.05.2023

Dňa 3. mája 2023 nás navždy opustila pani Pavla Hrtoňová. Prehrala boj so zákernou chorobou. Bola skvelou matkou 3 dcér, výnimočnou ženou nielen pre svoju rodinu, ale aj pre celú komunitu. Vrúcne milovala svojich blízkych a profesionálne naplnenie jej poskytla až práca stomatologickej sestry. Jej život bol plný lásky a pochopenia pre druhých. Prekážky v osobnom aj pracovnom živote prekonávala vždy s plným nasadením a odhodlaním. Držala sa hesla:,, Čo ťa nezničí, to ťa posilní !´´ a ´´rob vždy to, z čoho máš najväčší strach! "

Bojovala statočne až do poslednej chvíle... Jej prívetivý úsmev a hrejivé objatie už nikto nenahradí...

Bc. Pavla Hrtoňová nastúpila na stomatologické oddelenie v r.1995.Po absolvovaní Pšš v odbore stomatológia vykonávala funkciu vrchnej sestry na stomatologickom úseku NsP. Pavla pracovala na Katedre stomatológie SZU v Bratislave ako sestra vo funkcii odbornej inštruktorky.

Okrem činnosti v zubnej ambulancii, sa jej hlavnou pôsobnosťou stala práca na pedagogickom úseku v rámci SZU. Využívala bohaté skúsenosti, ktoré získala počas 32 rokov praxe ako sestra pri lôžku, v detskom zariadení a odbornej ambulancii v ČR, ale najmä tu na Slovensku.

Už vo funkcii vrchnej sestry na stomatologickom oddelení NsP prejavila veľmi dobré organizačné schopnosti a uplatňovala vysokú autoritu medzi spolupracovníkmi. Túto vlastnosť veľmi dobre využívala vo funkcii predsedníčky Sekcie sestier pracujúcich v zubnom lekárstve pri Komore sestier a pôrodných asistentiek, ktorej vznik iniciovala v spolupráci s Katedrou stomatológie SZU v roku 2006 a viedla túto sekciu úspešných 8 rokov.

Táto sekcia pod jej vedením usporadúvala odborné podujatia s prednáškami pre sestry v rámci sústavného vzdelávania. Pavla Hrtoňová taktiež sama aktívne prednášala, bola autorkou článkov v odborných periodikách. Okrem toho sa zúčastňovala prednášok a praktických cvičení na činnosti Katedry stomatológie. Jej hlavnou oblasťou záujmu i prednášok bola prevencia ochorení ústnej dutiny a spolupráca s inými odbormi v tejto oblasti prevencie.

Aktívne spolupracovala s občianskym združením Dentalaram a podieľala sa na výchove k zdraviu v sociálnych a školských zariadeniach. Po maturite na SZŠ v Kyjove v roku 1975 začínala ako sestra pri lôžku. Absolvovala Kurz psychológie a pedagogiky pre detské sestry, Pomaturitné špecializačné štúdium stomatologická starostlivosť, Kurz bazálnej stimulácie a v r.2010 úspešne ukončila 1.stupeň vysokoškolského štúdia v odbore ošetrovateľstvo, kde získala titul bakalára. V tom istom roku získala vyznamenanie Biele srdce, ktoré jej udelila SKSaPA za celoživotnú prácu sestry.

Pani Pavla Hrtoňová neprestávala v aktívnej činnosti, ktorú vykonávala mimo svojho základného povolania zubnej sestry v ambulancii. Bola neúnavnou organizátorkou odborných podujatí pre sestry. Na čele sekcie neustále vyvíjala iniciatívu pre zmenu v legislatíve a možnosť ďalšieho odborného rastu sestier v odbore zubného lekárstva. Žiaľ, doposiaľ sa v tejto oblasti nedosiahli viditeľné úspechy a snahou pani Hrtoňovej ako predsedníčky sekcie, ale aj aktívnej pracovníčky v oblasti zubného lekárstva, bolo angažovanie a náprava tohto nedostatku.

Bola to inteligentná, skromná, energická, priateľská žena s veľkým srdcom, vždy ochotná poradiť a vypočuť členov svojej rodiny, priateľov, kolegov i pacientov. Bude nám navždy veľmi chýbať...

Maminečka 12.11.1955 - 3.5.2023

Odišla si príliš rýchlo, niečo vo mne navždy stíchlo...
Bola si vnútri silná a predsa krehká…
Chcem ešte raz počuť tvoj hlas, nech zachová sa navždy v nás. Tvoja láska, múdrosť a sila,
skrátka štýl, ako si žila...
Bola si dcéra, mama, sestra, teta a babka..
Ešte cítim tvoju ruku, ako ma nežne hladká..
Ešte cítim tvoj dotyk a vnímam tvoju vô?u...
Vravim si: "Bože, nechoď ešte po ňu"..
Dovol' jej ostat' s nami ešte nejaký ten čas,
nechaj ju, nech ešte stihne potešiť nás…
Bolo pre nás darom môcť žiť v blizkosti teba, bola si milujúca bytosť - robiaca to, čo bolo treba.
Ostáva teraz na nás tvoj odchod trpko vstrebať, ty odchádzaš na cestu do zubárskeho neba,.. Kde zoradíš si vrtáky presne podl'a velkosti..
A nepoznáš už strach, smútok a vôbec žiadne bolesti...
Tak vydaj sa na cestu, mami… Tvoj anjel ťa už očakáva...
To, že nebudeš tu s nami, je pre nás príliš silná káva...


smútiaca rodina


Ďalšie články v sekcii

Verejné vyhlásenie

Verejné vyhlásenie

Pridané dňa: 24.05.2023

Verejné vyhlásenie účastníkov XXX. Celoslovenskej konferencie sestier pracujúcich na operačných sálach, konanej 11. – 12. 5. 2023 v Bojniciach

Eva Kollárová  BIELE SRDCE

Eva Kollárová BIELE SRDCE

Pridané dňa: 23.05.2023

BIELE SRDCE

Biele srdce 2023 pozná svojich laureátov

Biele srdce 2023 pozná svojich laureátov

Pridané dňa: 22.05.2023

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) slávnostnom podujatí udeľovania prestížneho ocenenia Biele srdce odovzdala tridsaťšesť ocenení Biele srdce v troch kategóriách...

Zatvorená kancelária komory a regionálnych centier komory

Zatvorená kancelária komory a regionálnych centier komory

Pridané dňa: 18.05.2023

Dňa 19.5.2023 budú kancelárie komory zatvorené

Biele srdce v Regionálnej komore Stará Ľubovňa

Biele srdce v Regionálnej komore Stará Ľubovňa

Pridané dňa: 16.05.2023

Biele srdce v kategórii sestra v praxi si prevzali Mgr. Štefánia Brunovská, Ľudmila Havrilová a Johanka Konkoľová.

Medaila Florence Nightingale: Ocenenie výnimočných sestier a ošetrovateľských asistentov

Medaila Florence Nightingale: Ocenenie výnimočných sestier a ošetrovateľských asistentov

Pridané dňa: 15.05.2023

ocenení za rok 2023