krst publikácie Základné princípy reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku

krst publikácie Základné princípy reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku

Pridané dňa: 14.07.2022

V dňoch 23.6.- 25.6.2022 sa konal XV. slovenský psychiatrický zjazd, ktorý organizovala Slovenská psychiatrická spoločnosť SLS. Zjazdu sa zúčastnili aj sestry pracujúce v psychiatrii a Výbor Sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii SK SaPA. Úvodom sestry pozdravila aj prezidentka SPsS doc. MUDr. Ľubomíra Izakova, PhD. V samostatnom bloku odzneli prednášky domácich autorov a kolegu z ČR. PhDr. Olga Lukacovicova, MPH a Katarína Kohylova LL.M z MZ SR svojim príspevkom informovali o činnosti Oddelenia modernizácie psychiatrickej a psychologickej starostlivosti. Predsedníčka sekcie doc. Mgr. Martina Dubovcova, PhD., MPH informovala účastníkov o činnosti Sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii za obdobie 2019-2022 a o modeli Safewards. Zaujímavú prednášku s témou Simulačného vzdelávania v psychiatrii priblížil Mgr. Jan Běhounek. Bc. Hanna Rahimova sa v príspevku venovala Špecifikám v starostlivosti o pacienta pri aplikácii i.v. ketaminu v psychiatrii. Odznela kazuistika s témou Diogenov syndróm od kolektívu autorov Bc. Ovcikova Nina a Mgr. Bediova Stanislava. Problematiku kvalitatívneho výskumu v psychiatrii priblížil PhDr. Marek Rabincak, PhD., MPH. Zastúpenie sestier v sekcii Komunitnej psychiatrie bolo taktiež obohatené príspevkom zaisťovanie bezpečnej starostlivosti v psychiatrii. Na podujatí odznelo množstvo zaujímavých tém, prednášok a sympózií. Súčasťou podujatia boli aj voľby do výboru SPsS, bohatý spoločenský program a krst publikácie Základné princípy reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku,ktorej spoluautorkou je za Sekciu sestier pracujúcich v psychiatrii predsedníčka Martina Dubovcova.

Autorský kolektív publikácie Základné princípy reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku - krstí prof. Norman Sartorius na XV. Slovenskom psychiatrickom zjazde v Bratislave, ktorý sa konal v dňoch 23.6 - 25.6.2022.

Autorský kolektív:

Doc. MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. – editor

MUDr. Aneta Bednářová, PhD.

MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D

Doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH

MUDr. Martin Kalaš

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH.

MUDr. Mária Králová, CSc.

Mgr. Monika Rusnáková, PhD.

MUDr. Marek Zelman

Slovenská psychiatrická spoločnosť, o. z. Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, Bratislava, január

2022


Ďalšie články v sekcii

SKSaPA sa zapojila do kampane Svetový týždeň dojčenia

SKSaPA sa zapojila do kampane Svetový týždeň dojčenia

Pridané dňa: 30.07.2022

World Breastfeeding Week (WBW) je kampaň organizovaná Svetovou alianciou pre dojčenie (Waba). Je považovaná za jednu z najväčších spoločných kampaní medzinárodných organizácií ako WHO...

V liečebni v Dolnom Smokovci žiarili cirkusové hviezdy

V liečebni v Dolnom Smokovci žiarili cirkusové hviezdy

Pridané dňa: 25.07.2022

Do Dolného Smokovca zavítal tento týždeň cirkus. Nie však obyčajný. Zdravotní klauni z Červeného nosa tam rozbalili spolu s cirkusovým stanom unikátny projekt Cirkus Paciento určený pre...

Poďakovanie RK SaPA Prievidza

Poďakovanie RK SaPA Prievidza

Pridané dňa: 14.07.2022

Touto cestou chcem vyjadriť veľké poďakovanie za dlhoročnú a profesionálne odvádzanú prácu v RK S a PA

ZÁSTUPCOVIA STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCIÍ NEBOLI POZVANÍ NA  ROKOVANIE O MZDÁCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

ZÁSTUPCOVIA STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCIÍ NEBOLI POZVANÍ NA ROKOVANIE O MZDÁCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Pridané dňa: 14.07.2022

Bratislava, 14. júla 2022. Zástupcovia stavovských organizácií a ostatných signatárov – zástupcov odborov a komôr v zdravotníckych povolaniach, ktorí boli autormi otvoreného listu...

Pozvánka na prieskum

Pozvánka na prieskum

Pridané dňa: 11.07.2022

Prieskum zameraný na skúmanie dôveryhodnosti vakcín

MZ SR: Ministerstvo vyhlásilo výzvu z Plánu obnovy na mobilné hospice

MZ SR: Ministerstvo vyhlásilo výzvu z Plánu obnovy na mobilné hospice

Pridané dňa: 11.07.2022

Záujemcovia o vybudovanie nových mobilných hospicov a vybavenie už existujúcich sa môžu prihlásiť do výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorú dnes vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva...