Generálne zhromaždenie Európskej federácie asociácií sestier EFN

Generálne zhromaždenie Európskej federácie asociácií sestier EFN

Pridané dňa: 15.04.2021

112te Valné zhromaždenie Európskej federácie sestier (EFN)


Národné asociácie sestier (NNA), ktoré reprezentujú 3 milióny sestier v EÚ a v Európe, sa stretli online na Valnom zhromaždení EFN, pričom využili túto príležitosť a podelili sa o kľúčové informácie o prioritách Európskej Komisie do roku 2021, a to: 1. Ekonomika fungujúca pre ľudí, 2. Podpora európskeho spôsobu života a 3. Nový tlak na európsku demokraciu.

Valné zhromaždenie EFN zdôraznilo dôležitosť naviazania na Akčný plán európskeho piliera sociálnych práv s cieľom využiť príležitosť na dobré vyzdravenie po COVID 19. Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 (MFF) a NextGenerationEU (NGEU), tiež známy ako „Ozdravný fond alebo Plán obnovy“ sú dôležité pre budovanie odolnosti pracovnej sily sestier v EÚ.

V tomto kontexte oživenia je dôležité implementovať EFN Workforce Matrix 3 + 1, ktorý vychádza zo Smernice EÚ 2013/55/EÚ a EFN Competence Framework (EFN Rámca kompetencií) pre sestry všeobecnej starostlivosti. Dôležitosť kvalifikovaných a „kompetentných“ sestier je bytostne spojená s primeranou, bezpečnou a vysoko kvalitnou starostlivosťou o všetkých pacientov a občanov vo všetkých zdravotníckych zariadeniach. Počas tejto pandémie bolo prispenie kompetentných kvalifikovaných sestier a pôrodných asistentiek k uzdraveniu pacienta bezpochyby hlavným faktorom, ako aj pri poskytovaní paliatívnej starostlivosti a starostlivosti o umierajúcich.

EFN bude proaktívne spolupracovať s európskymi inštitúciami na zaistení toho, aby boli sestry lepšie pripravené, chránené a podporované pre každú budúcu zdravotnú krízu v EÚ. Členovia EFN ako takí, opätovne potvrdili svoje odhodlanie venovať sa tomu, aby bol na úrovni EÚ počuť jednotný hlas sestier a aby sa zohľadňoval pri navrhovaní politík vhodných na daný účel, ktoré majú vplyv na povolanie sestra. Pakt o zručnostiach, najmä digitálnych zručnostiach, je dôležitým opatrením EÚ na budovanie tejto odolnosti.

Zapojenie EFN do štyroch projektov financovaných EÚ, ako partnera koncového používateľa, je kľúčové pre vedenie vyhlásení o pozícii EFN do praxe v prvej línii. EFN je v súčasnosti zapojená v projekte Qualment, ktorý sa má skončiť v septembri 2021, v dvoch EHR H2020 projektoch InteropEHRate a Smart4Health, a IMMUNION, zahájených 1. apríla 2021. Tento projekt je o váhavosti očkovania, ktorý súvisí s Vaccination Coalition for Healthcare Professionals, ktorej je EFN spolupredsedom spolu s CPME a PGEU.

Pandémia Covid-19 má stále obrovský vplyv na všetky vrstvy spoločnosti. V takýchto obdobiach zdravotnej krízy je životne dôležité podporovať sestry v prvej línii, nechať im čas na zotavenie z dlhodobých dôsledkov práce a dôsledkov pre duševného zdravie v práci a dôsledkov fyzickej únavy z tejto reakcie na výzvy, bez toho, aby bola ohrozená ich bezpečnosť a pohoda, a naďalej podporovať investície do pracovnej sily sestier v boji proti obrovskému nedostatku. Vláda musí uznať a podporiť zotavenie sestier.


***
Koniec***


Poznámky redaktora:

Členovia EFN prerokovali a schválili tri kľúčové politické vyhlásenia EFN o mentorstve sestier, politické vyhlásenie EFN týkajúce sa rodového násilia páchaného na sestrách a politické vyhlásenie EFN týkajúce sa sestier, ktoré spoluvytvárajú nástroje umelej inteligencie. Tieto vyhlásenia podporia EFN v jej lobistickej práci smerom k inštitúciám EÚ pri rozvoji zdravotníckeho povolania. EFN sa snaží získať politické výsledky v rámci inštitúcií EÚ, preto bolo toto online stretnutie mimoriadne dôležité.


Ďalšie články v sekcii

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek 5. máj

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek 5. máj

Pridané dňa: 05.05.2021

Dnes je Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Správa z konferencie

Správa z konferencie

Pridané dňa: 29.04.2021

Multidisciplinárna spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o pacienta s COVID-19

E-konferencia SESTRY AKO VEDÚCI HLAS Vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti

E-konferencia SESTRY AKO VEDÚCI HLAS Vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti

Pridané dňa: 05.05.2021

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

POSÚDENIE APLIKOVANIA „COVIDOVÉHO PRÍPLATKU“  Z POHĽADU DODRŽIAVANIA ZÁSADY ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

POSÚDENIE APLIKOVANIA „COVIDOVÉHO PRÍPLATKU“ Z POHĽADU DODRŽIAVANIA ZÁSADY ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

Pridané dňa: 02.04.2021

Koncom roka 2020 predstavitelia Vlády Slovenskej republiky prezentovali cieľ v zmysle, ktorého „Pracovníci na COVID oddeleniach dostanú od polnoci príplatok sedem eur za jednu odpracovanú...

Prajeme pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov

Prajeme pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov

Pridané dňa: 31.03.2021

Exodus sestier pokračuje enormným tempom

Exodus sestier pokračuje enormným tempom

Pridané dňa: 30.03.2021

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek opakovane upozorňuje, že v aktuálnom období enormného nedostatku sestier v systéme zdravotnej starostlivosti hrozí, že náš systém...