Exodus sestier pokračuje enormným tempom

Pridané dňa: 30.03.2021

Bratislava, 30.3.2021 Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek opakovane upozorňuje, že v aktuálnom období enormného nedostatku sestier v systéme zdravotnej starostlivosti hrozí, že náš systém zdravotníctva príde vo veľmi krátkom čase o 20 % pracovnej sily v ošetrovateľstve. Už dnes nám pritom chýba 15 000 sestier. Hlavným dôvodom je vysoký vekový priemer a odchod do predčasného alebo starobného dôchodku. Príčinou enormného odchodu sestier je aj katastrofálna situácia v nemocniciach, únava, preťaženie, vyhorenie a nízke mzdy.

Lukáš Kober, riaditeľ kancelárie SK SaPA uvádza, že podľa aktuálnych údajov z registra sestier a pôrodných asistentiek sme od 1. 1. 2021 do 25. 3. 2021 prišli o 451 sestier a pôrodných asistentiek. Plus 302 registrácií sme pozastavili z dôvodu dlhodobej PN, dôchodku, alebo materskej dovolenky. Za to isté obdobie v roku 2020 sme zrušili 304 registrácií. Registrovali sme k dnešnému dňu 26 absolventov - sestier a 6 absolventiek - pôrodných asistentiek. Za celý rok 2020 sme zrušili 911 registrácii, 973 registrácii sme pozastavili. Zaregistrovali sme spolu 389 absolventov. Náš systém prichádza o stovky absolventov ročne a stráca skúsené sestry s desiatkami rokov praxe, ktoré odchádzajú pre zlé pracovné podmienky, mzdy a trpia syndrómom vyhorenia

Sestry sú nedostatkovou profesiou v systéme zdravotnej starostlivosti. Ich enormné preťaženie a neustále sa vystavovanie vysokému stupňu infekcie vedie k čoraz väčšej psychickej tiesni. Môžeme skonštatovať, že sme možné riešenia situácie už dávno premrhali. Roky upozorňujeme kompetentných na to, v akej situácii sa ošetrovateľská profesia nachádza, roky sme konfrontovaní s nezáujmom, popieraním reality, bagatelizovaním skutočnosti a toto je výsledok. Nielen pandémia, ale nečinnosť a nezáujem riešiť zlú situáciu sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku zapríčinilo to, že sme si doslova zavraždili ošetrovateľskú profesiu na Slovensku. Okolité krajiny situáciu so svojimi sestrami začali aktívne riešiť a to rapídnym zvýšením miezd. Tu už nehrozí exodus, odchod tu je a deje sa to dlhé roky. Pandémia len urýchlila rozhodovanie sa sestier a pôrodných asistentiek a naplno podporila ich rozhodnutie odísť a to doslova s nechuťou a s pocitom frustrácie a krivdy zo strany štátu a politikov, konštatuje Iveta Lazorová, prezidentka SK SaPA.

Aktuálne prieskumy zo sveta, ale aj u nás hovoria o dramatickom náraste posttraumatickej stresovej poruchy, ťažkej depresie alebo úzkosti u zdravotníckych pracovníkov v súvislosti s pandémiou. Podľa prieskumu psychológov okolo autora Miloša Šlepeckého vykazujú tieto príznaky respondenti v alarmujúcich 70 – 80 %, čo je enormné číslo. Vo Veľkej Británii je to 45 %. Preto sa nemusíme čudovať, že nám zo systému tohto roku odíde omnoho viac sestier ako v roku 2020, dodal Lukáš Kober.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek doručila Ministerstvu zdravotníctva SR svoj návrh na aspoň čiastočné riešenie stabilizácie ošetrovateľských pracovných síl v našom systéme zdravotníctva a tým bol návrh na zvýšenie miezd sestier a pôrodných asistentiek. Na odpoveď a jasné riešenia stále čakáme. Čakáme už 20 rokov. Môžeme konštatovať, že predstavitelia Ministerstva zdravotníctva SR a Vlády SR stále podceňujú situáciu. Slovensko sa dostalo do stavu, ktorý môžeme vyriešiť len tak, že aktuálne pracovné sily v zdravotníctve zastabilizujeme a budeme robiť všetko pre to, aby sme motivovali našich vlastných ľudí, aby sa vrátili pracovať späť na Slovensko. Toto žiadna vláda v novodobej histórii nedokázala vyriešiť a je zjavné, že trend pokračuje. Hrdíme sa tým, že našim lekárom a sestrám prichádzajú vypomáhať kolegovia z Rumunska, Poľska, či Dánska. Áno, ich pomoc je chvályhodná, ale nerieši to stav, ktorý tu po ich odchode ostane. Naše sestry odchádzajú a budú odchádzať, podotkla Iveta Lazorová, prezidentka komory.

Množstvo nadčasov, zákaz čerpania dovoleniek, neustály boj a dokazovanie toho, či majú nárok na vyššiu PN v prípade nakazenia sa COVID-19, nepreplácanie nadčasov a množstvo ďalších priam neuveriteľných prekážok nás dostal tam kde sme. Nie je to len pandémiou. Na Slovensku sa tisícky sestier nakazili, no žiaľ, sú zaznamenané informácie aj o min. 10 úmrtiach spomedzi sestier. Sestry sú nedostatkovou profesiou v systéme zdravotnej starostlivosti a dôsledky exodu sestier z profesii cítime už teraz.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Viac informácií:

Mgr. Iveta Lazorová, MPH, dipl. p. a.

prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 918 518 178

e-mail: lazorova@sksapa.sk

PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH

člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 908 677 731

e-mail: riaditel@sksapa.sk


Ďalšie články v sekcii

Generálne zhromaždenie Európskej federácie asociácií sestier EFN

Generálne zhromaždenie Európskej federácie asociácií sestier EFN

Pridané dňa: 15.04.2021

Dnes prebieha online zasadnutie Generálneho zhromaždenia European Federation of Nurses Associations - EFN za účasti delegátov zo Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

E-konferencia SESTRY AKO VEDÚCI HLAS Vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti

E-konferencia SESTRY AKO VEDÚCI HLAS Vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti

Pridané dňa: 09.04.2021

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

POSÚDENIE APLIKOVANIA „COVIDOVÉHO PRÍPLATKU“  Z POHĽADU DODRŽIAVANIA ZÁSADY ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

POSÚDENIE APLIKOVANIA „COVIDOVÉHO PRÍPLATKU“ Z POHĽADU DODRŽIAVANIA ZÁSADY ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

Pridané dňa: 02.04.2021

Koncom roka 2020 predstavitelia Vlády Slovenskej republiky prezentovali cieľ v zmysle, ktorého „Pracovníci na COVID oddeleniach dostanú od polnoci príplatok sedem eur za jednu odpracovanú...

Prajeme pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov

Prajeme pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov

Pridané dňa: 31.03.2021

Členský príspevok do Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na rok 2021

Členský príspevok do Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na rok 2021

Pridané dňa: 11.03.2021

V zmysle Hospodárskeho poriadku SK SaPA je potrebné do 31. 3. 2021 uhradiť členský príspevok na rok 2021.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2021

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2021

Pridané dňa: 08.03.2021

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2021 si treba opakovane pripomínať, hlavne verejnosti a politikom, že sú to najmä ženy, ktoré predstavujú 21 miliónov sestier po celom svete.