Diskusia k Správe o stave pôrodnej asistencie vo svete 2021

Pridané dňa: 24.05.2021

Toto je nový odkaz na YouTube, ktorý sa pripája k schôdzke. Nie je potrebné sa vopred registrovať.

2021 State of the World’s Midwifery report, Policy Dialogue - YouTube

Upozorňujeme, že je možné chatovať pomocou odkazu You Tube a tento chat budeme pozorne sledovať, aby sme umožnili dialóg.


Vážení GCNMO,

Na youtube odkaze sa môžete zapojiť do virtuálneho dialógu o politike a uvedenia správy o stave pôrodnej asistencie na svete (SOWMy) 2021. Populačný fond OSN (UNFPA), WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) a Medzinárodná federácia pôrodných asistentiek (ICM) koordinovali vývoj a zverejňovanie správy a zapojili globálnych, regionálnych a národných partnerov.

Tento politický dialóg bude informovať o kvalitnej starostlivosti v pôrodnej asistencii a požadovaných pracovných silách v zdravotníctve pre efektívne služby sexuálneho, reprodukčného, ??materského, novorodeneckého a adolescentného zdravia (SRMNAH) založené na dôkazoch. Prispeje tiež k diskusii členských štátov o strategických pokynoch pre ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu (SDNM) počas sedemdesiateho štvrtého svetového zdravotníckeho zhromaždenia.

Politický dialóg podporí krajiny pri implementácii kľúčových odporúčaní zo správy SOWMy do roku 2030 a neskôr. Tieto odporúčania majú byť investíciou do pôrodných asistentiek a širšej pracovnej sily SRMNAH. V správe sa predovšetkým odporúča posilniť vedenie pôrodnej asistencie, riadenie a zlepšovanie údajov o pracovných silách v zdravotníctve, kvalitné vzdelávanie a školenia pôrodných asistentiek a kvalita poskytovania služieb pôrodnej asistencie, a to aj prostredníctvom modelu kontinuity starostlivosti vedeného pôrodnou asistentkou.

Rokovacím jazykom bude angličtina s tlmočením do všetkých úradných jazykov (francúzština, ruština, španielčina, čínština a arabčina).

Pre vašu informáciu nájdete v prílohe aj správu SOWMy 2021.

S Pozdravom

Aida Mestre Saez

Team Assistant

Office of the Chief Nursing Officer

Tel.: +41 (0)22 791 1311

Email: mestresaeza@who.int


Ďalšie články v sekcii

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Trenčín

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Trenčín

Pridané dňa: 07.06.2021

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Trenčíne

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Poprad

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Poprad

Pridané dňa: 07.06.2021

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Poprade, ktoré sa uskutoční dňa 15.6.2021 15: 00 hod v priestoroch hotela Satel

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Topoľčany

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Topoľčany

Pridané dňa: 07.06.2021

Regionálna komora SK SaPA so sídlom v Topoľčanoch Vás pozýva na

Medzinárodný deň sestier 2021

Medzinárodný deň sestier 2021

Pridané dňa: 11.05.2021

Sestrám a pôrodným asistentkám je potrebné poďakovať za ich prácu

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 11.05.2021

Bratislava, 5. mája 2021. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pripomína, že starostlivosť o nízkorizikové tehotné ženy, matky a ich novorodencov je potrebné podporiť...

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek 5. máj

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek 5. máj

Pridané dňa: 05.05.2021

Dnes je Medzinárodný deň pôrodných asistentiek