Členský príspevok do Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na rok 2021

Členský príspevok do Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na rok 2021

Pridané dňa: 11.03.2021

Výška členského príspevku je 25 € a uhradiť ho môžete:

  1. 1. online platbou priamo zo svojho konta po prihlásení sa cez www.portal.sksapa.sk (portál komory), kde je vytvorená záložka moje platby (označená červenou farbou), alebo
  2. 2. bankovým prevodom na číslo účtu SK87 0200 0000 0026 5868 8453, variabilný symbol (Vaše registračné číslo), alebo
  3. 3. poštovou poukážkou na číslo účtu SK87 0200 0000 0026 5868 8453, variabilný symbol, (Vaše registračné číslo).

V prípade, že budete uhrádzať poplatok bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou, žiadame Vás, aby ste uvádzali správny variabilný symbol = Vaše registračné číslo. V prípade jeho neuvedenia alebo uvedenia nesprávneho variabilného symbolu, komora nevie platbu identifikovať a bude považovať poplatok za neuhradený.

V prípade, ak ste už členský príspevok na rok 2021 uhradili, považujte toto oznámenie za bezpredmetné.


Ďalšie články v sekcii

Generálne zhromaždenie Európskej federácie asociácií sestier EFN

Generálne zhromaždenie Európskej federácie asociácií sestier EFN

Pridané dňa: 15.04.2021

Dnes prebieha online zasadnutie Generálneho zhromaždenia European Federation of Nurses Associations - EFN za účasti delegátov zo Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

E-konferencia SESTRY AKO VEDÚCI HLAS Vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti

E-konferencia SESTRY AKO VEDÚCI HLAS Vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti

Pridané dňa: 09.04.2021

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

POSÚDENIE APLIKOVANIA „COVIDOVÉHO PRÍPLATKU“  Z POHĽADU DODRŽIAVANIA ZÁSADY ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

POSÚDENIE APLIKOVANIA „COVIDOVÉHO PRÍPLATKU“ Z POHĽADU DODRŽIAVANIA ZÁSADY ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

Pridané dňa: 02.04.2021

Koncom roka 2020 predstavitelia Vlády Slovenskej republiky prezentovali cieľ v zmysle, ktorého „Pracovníci na COVID oddeleniach dostanú od polnoci príplatok sedem eur za jednu odpracovanú...

Prajeme pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov

Prajeme pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov

Pridané dňa: 31.03.2021

Exodus sestier pokračuje enormným tempom

Exodus sestier pokračuje enormným tempom

Pridané dňa: 30.03.2021

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek opakovane upozorňuje, že v aktuálnom období enormného nedostatku sestier v systéme zdravotnej starostlivosti hrozí, že náš systém...

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2021

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2021

Pridané dňa: 08.03.2021

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2021 si treba opakovane pripomínať, hlavne verejnosti a politikom, že sú to najmä ženy, ktoré predstavujú 21 miliónov sestier po celom svete.