Blahoželanie prezidentky SK SaPA všetkým sestrám a pôrodným asistentkám

Blahoželanie prezidentky SK SaPA všetkým sestrám a pôrodným asistentkám

Pridané dňa: 12.05.2020

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľte mi, aby som Vám v prvom rade zablahoželala k Medzinárodnému dňu sestier ( 12.Máj) a Medzinárodnému dňu pôrodných asistentiek ( 5. Máj) . Svetová zdravotnícka organizácia ( WHO) vyhlásila rok 2020 za Rok sestier a pôrodných asistentiek. Je to po prvýkrát v dejinách WHO, kedy sa stali témou roka povolania, na ktorých je kladený v rámci zdravotníckych systémov veľký dôraz a to na pamiatku 200 ročného výročia narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florance Nigtingale.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek mala naplánovaných mnoho aktivít, ktoré mali za cieľ poukázať na dôležitosť našich povolaní pre našich pacientov a občanov, aby sme verejnosti priblížili, prečo sú sestry a pôrodné asistentky nenahraditeľné pre fungovanie systému zdravotnej starostlivosti.. Mali sme plány a mali sme oslavovať, avšak príchod epidémie Covid - 19 nám narušil naše aktivity. Samozrejme, ak je potrebné, tak sa obetujeme, aby sme zachránili ľudské životy, avšak musíme chrániť aj seba a svoje rodiny..

Sme to my, ktoré sme s pacientom a jeho utrpením tvárou v tvár počas celej svojej pracovnej doby. Sestry a pôrodné asistentky počujú prvé výkriky novorodencov a sú svedkami posledných dychov zomierajúcich. Sú prítomné v tých najcennejších chvíľach v živote a v niektorých jeho najtragickejších situáciách. Denne pri našej práci vidíme nádej a odvahu, radosť a zúfalstvo, bolesť a utrpenie a život a smrť našich pacientov. A to je nesmierne vyčerpávajúce.

Napriek tomu sestry a pôrodné asistentky na Slovensku nepožívajú rovnakú vážnosť a úctu zo strany verejnosti tak, ako je tomu v iných krajinách sveta. Ľudia po celom svete bežne uvádzajú ošetrovateľstvo ako jednu z najdôležitejších a najetickejších profesií, pacienti inštinktívne veria a rešpektujú sestry a vážia si prácu, ktorú robia . Chápanie ošetrovateľstva našou verejnosťou sa líši a je často zdeformované. Obrazy sestier v očiach verejnosti ako milosrdných anjelov sú bežné, ale idú aj ruka v ruke so staromódnym vnímaním sestier, ako pomocníc a podriadených lekárov. Pravda je taká, že veľmi málo ľudí rozumie šírke rolí a zodpovednosti moderných sestier, a to znamená, že skutočne neocenia vynikajúcu hodnotu ošetrovateľstva pre každého človeka, pretože sa nezaujímajú, čo všetko práca sestier obnáša .

Sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci, ktorí čelia boju proti COVID-19, si zaslúžia uznanie a ocenenie za ich život zachraňujúce úsilie a osobné obete pri zvýšenom zdravotnom riziku .

Na jednej strane nás teší, že naša práca sa dostáva do povedomia verejnosti, no obávame sa, že s ústupom pandémie sa ľudia prestanú zaujímať, čo všetko sestry a pôrodné asistentky robia. Slová vďaky a uznania za obetavosť a nasadenie, s akým sa venujeme pacientom, tlieskanie na balkónoch, či koncerty na podporu zdravotníkov, vrátane sestier a pôrodných asistentiek sú veľmi povzbudzujúce a vážime si ich, no nenahradia nám nedostatočné ohodnotenie, ani slušné správanie lekárov a pacientov . Pravda je taká, že veľmi málo ľudí rozumie šírke rolí a zodpovednosti moderných sestier, a to znamená, že skutočne neocenia vynikajúcu hodnotu ošetrovateľstva pre každého človeka . Pri pandémii boli zdravotné sestry v prvej línii právom uznané za hrdinov, ale je potrebné myslieť na ich ochranu ako obyčajných matiek a otcov a ich rodín. Zaslúžia si, aby mohli pracovať bez strachu, či už kvôli nedostatku ochranných prostriedkov, alebo kvôli obťažovaniu a útokom

Prosím, prijmite moje úprimné poďakovanie, za Vašu obetavú prácu. Môžem Vás ubezpečiť, že robíme všetko preto, aby sme pomáhali, riešili problémy a povzbudzovali všetkých Vás pri výkone Vašich náročných povolaní, že vždy stojíme za Vami a sme pripravení pomáhať pri podpore a riešení Vašich problémov. Prajeme Vám veľa odhodlania, sily, vytrvalosti a hlavne uspokojenia z Vašej práce. Prajem Vám krásny Medzinárodný deň sestier a Medzinárodný deň pôrodných asistentiek.


Iveta Lazorová, prezidentka SK SaPA


Ďalšie články v sekcii

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Trenčín

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Trenčín

Pridané dňa: 07.06.2021

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Trenčíne

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Poprad

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Poprad

Pridané dňa: 07.06.2021

Týmto Vás pozývame na Valné zhromaždenie delegátov RK SaPA SK SaPA so sídlom v Poprade, ktoré sa uskutoční dňa 15.6.2021 15: 00 hod v priestoroch hotela Satel

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Topoľčany

Pozvánka na Valné zhromaždenie RK SaPA Topoľčany

Pridané dňa: 07.06.2021

Regionálna komora SK SaPA so sídlom v Topoľčanoch Vás pozýva na

Diskusia k Správe o stave pôrodnej asistencie vo svete 2021

Diskusia k Správe o stave pôrodnej asistencie vo svete 2021

Pridané dňa: 24.05.2021

Na youtube odkaze sa môžete zapojiť do virtuálneho dialógu o politike a uvedenia správy o stave pôrodnej asistencie na svete (SOWMy) 2021.

Medzinárodný deň sestier 2021

Medzinárodný deň sestier 2021

Pridané dňa: 11.05.2021

Sestrám a pôrodným asistentkám je potrebné poďakovať za ich prácu

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 11.05.2021

Bratislava, 5. mája 2021. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pripomína, že starostlivosť o nízkorizikové tehotné ženy, matky a ich novorodencov je potrebné podporiť...