Aký je návrh na zvýšenie miezd sestier a PA od 1.1.2023?

Pridané dňa: 23.08.2022

(uverejnené so súhlasom autora)


Základná zložka mzdy sestry/PA s odbornou spôsobilosťou (SZŠ do r. 2004, VOV, Bc., Mgr. bez certifikovanej pracovnej činnosti a špecializácie by bola od 1.1.2023 1211 €, za každý rok praxe 1 % (teda 12,11 €)

Základná zložka mzdy sestry/PA s certifikátom (certifikovaná pracovná činnosť) by bola od 1.1.2023 1271,55 €, za každý rok praxe 1 % (teda 12,11 €)

Základná zložka mzdy sestry/PA so špecializáciu (SZŠ do r. 2004, VOV, Bc., Mgr. so špecializáciou by bola od 1.1.2023 1332,10 €, za každý rok praxe 1 % (teda 12,11 €)

Základná zložka mzdy sestry/PA s pokročilou praxou (Bc. + Mgr. + špecializácia a min. 5 rokov praxe v špecializačnom odbore po ukončení špecializačného štúdia) by bola od 1.1.2023 1392,65 €, za každý rok praxe 1 % (teda 12,11 €)

Anketa: prosíme o vyjadrenie Vášho názoru - link:https://www.survio.com/survey/d/H5M8W3J5C5W6F8T3E

Pozor!

Mzdy by platili pre SaPA v ústavných zdravotníckych zariadeniach bez ohľadu na zriaďovateľa odmeňované podľa zákona NR SR č. 578/2004 Z.z.

V prípade novelizácie zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. by bola platnosť od 1.1.2023Ďalšie články v sekcii

SKSaPA k návrhu na zmeny v odmeňovaní sestier a pôrodných asistentiek

SKSaPA k návrhu na zmeny v odmeňovaní sestier a pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 13.09.2022

Sestry a pôrodné asistentky nie sú spokojné s návrhom na zvýšenie miezd. Podľa nich je nedostatočný, neodráža snahu riešiť záujem mladých ľudí o výkon týchto profesií, ani...

 Lúčime sa

Lúčime sa

Pridané dňa: 12.09.2022

Dnes sa lúčime s našou kolegyňou Annou Bírošovou, ktorá nás navždy opustila 7.9.2022 vo veku 67 rokov.

Zľavy na sortiment vydavateľstva Grada pre členov SKSaPA

Zľavy na sortiment vydavateľstva Grada pre členov SKSaPA

Pridané dňa: 28.08.2022

Zľavy pre celý sortiment vydavateľstva Grada vo výške 25 % pre členov SKSaPA

Poplatky v SKSaPA, prístup na portal.sksapa.sk

Poplatky v SKSaPA, prístup na portal.sksapa.sk

Pridané dňa: 26.08.2022

Otázky, ktoré sa týkajú prístupu na stránku portal.sksapa.sk a platieb

Vyjadrenie sa k navrhovanej úprave miezd sestier a pôrodných asistentiek

Vyjadrenie sa k navrhovanej úprave miezd sestier a pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 26.08.2022

Aj napriek tomu, že zástupcovia stavovských organizácií neboli pozvaní na pracovné stretnutia, ktoré sa uskutočnili na Úrade vlády SR, kde boli prerokované a vo finále aj predložené...

Neboli splnené naše požiadavky na úpravu miezd  sestier a pôrodných asistentiek

Neboli splnené naše požiadavky na úpravu miezd sestier a pôrodných asistentiek

Pridané dňa: 18.08.2022

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyjadruje sklamanie nad návrhom úpravy platov sestier a pôrodných asistentiek na dnešnej tlačovej konferencii Ministra financií Igora...